Sport

Er det greit å drikke alkohol på idrettsfesten til barna? Ja, sier én av fire foreldre.

Det får idrettspresidenten til å reagere.

- Idretten bør være et fristed uten alkoholbruk, mener alkovettsorganisasjonen Av-og-til.
  • Øystein Jorem
    Øystein Jorem
    Journalist Adresseavisen

Tallene kommer fra en undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag fra organisasjonen Av-og-til. 765 foreldre til barn som deltar eller har deltatt i organisert barneidrett har svart på spørsmålene.

Undersøkelsen viser at 32 prosent av de spurte har opplevd at voksne drikker på overnattingsturer med barn og unge. 22 prosent mener at det er greit at det skjer.

26 prosent mener at det er greit at voksne drikker på sosiale sammenkomster i idrettsklubbene, også mens barna deltar og er våkne. Idrettspresident Tom Tvedt reagerer på tallene undersøkelsen viser.

— Norges idrettsforbund har et klart standpunkt med tanke på idrett og alkohol. Vi har ansvar for barn og unge når vi er sammen i en idrettslig sammenheng. Norsk idrett er ikke en avholdsbevegelse, men verdimessig har jeg vært tydelig på at vi skal være voksne mennesker som har barn og unge i fokus. Det må alle våre 12.000 idrettslag ha et bevisst forhold til, sier han til Adresseavisen.

Idrettspresident Tom Tvedt.

— Synes du det er greit å drikke alkohol på fester med barn til stede?

— Nei, ikke når det er barn til stede. I en idrettslig sammenheng er det helt klare regler, men det har ikke bare med idretten å gjøre. På generelt grunnlag synes jeg ikke det er greit, sier Tvedt.

- Synes du det er greit at foreldre drikker på overnattingsturer etter at barna har lagt seg?

— Jeg tror man må være bevisst hvilken rolle man har på overnattingsturen. Våre regler gjelder for din tilstedeværelse i en idrettslig sammenheng, og som leder for et lag med barn og ungdom har du et ansvar for å ivareta dem 24 timer i døgnet, og da synes jeg at man ikke skal drikke, sier han.

Les også

Friidrettspresidenten: Jeg har ikke noe imot at publikummere kan kjøpe seg en pils

Klare regler for utøvere og trenere

I retningslinjene til Norges idrettsforbund står det klart at de skal framstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. I et vedtak fra Idrettstyret fra 2004 står det at trenere, ledere og utøvere skal framstå som gode forbilder for barn og unge, og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alderen.

— Når du er ute på en turnering eller reise, er du der fordi at det er barn og unge som skal trene. Da bør utgangspunktet være at man skal følge reglene, fordi da er du en ansvarsperson. Det er viktig for meg å si at dette må bli en diskusjon i idrettslagene og særforbundene hvilken praksis man skal ha, sier Tvedt.

Tvedt har vært en tydelig motstander av skjenking av alkohol på idrettsarenaer og idrettarrangement i Norge.

— Det er ofte trening på dagen, og bingo og fest for de voksne på kvelden. Men selve idrettsarrangementet hvor kampene går skal være en arena for både barn og voksne, og der skal man være skjermet for bruk av alkohol. I Norge har vi en modell hvor det gjøres mye frivillig arbeid. Folk bruker ferier og helger, og derfor må vi ha et bevisst forhold til bruken av alkohol der barn og ungdom er tilstede, sier Tvedt.

Les også

Reagerer kraftig på ølservering under Brækhus-stevne: - Viser mangel på takt og tone

— Kan slå uheldig ut

Alkovettorganisasjonen Av-og-til står bak undersøkelsen.

— De fleste er i dag enig i at barneidretten skal være alkoholfri. Men denne undersøkelsen viser at det ikke alltid er sånn. Det som for mange er helt greit og uproblematisk, oppleves ikke på samme måte av barn som opplever voksne som drikker mye i hverdagen, sier Kari Randen, daglig leder i Av-og-til.

Daglig leder i Av-og-til, Kari Randen mener norske idrettsklubber bør lage et regelverk for alkoholbruk i barneidretten.

Organisasjonen mener at det er viktig med et klart alkoholregelverk for å ta vare på barn og unge som opplever alkoholbruk på hjemmebane.

— Vi vil at alle idrettslag skal ha et regelverk rundt bruk av alkohol. Et slikt dokument skal ta for seg de konkrete situasjonene, men også gråsonene. For eksempel er mange idrettslag på tur, og er det da greit at de voksne drikker? Alt for ofte blir det opp til hver enkelt foreldres vurdering, og det kan slå veldig uheldig ut i noen sammenhenger.

22 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at det er greit at de voksne drikker 1-2 enheter alkohol på sammenkomster der både barn og voksne deltar. Fire prosent mener at alkoholkonsumet kan være enda høyere. Det er ikke store ulikheter i svarene mellom kjønnene, men i alle spørsmålene mener flere menn enn kvinner at alkoholbruk er godtatt.

— Det er ikke sikkert at det skal være nulltoleranse for å ta seg et glass ved slike anledninger i alle klubber, men scenarier som dette bør samtlige av dem ha tenkt gjennom og ikke minst snakket om, sier Randen.

Folkehelseinstituttet anslår at mellom 50 000 og 150 000 norske barn bor sammen med personer som har et risikofylt alkoholkonsum.

— Vi ser at mange unger opplever idretten som et viktig fristed, og disse ungene vil i mange tilfeller ikke innrømme at de ikke har det så greit hjemme. Det at de får være på en arena der de blir sett og føler seg trygge er viktig, og det er viktig at idretten bidrar til dette, sier Randen.

Organisasjonen lanserte tirsdag en informasjonsfilm om alkoholbruk i barneidretten. Barn fra Stovner og Høybråten idrettslag har deltatt som skuespillere, og filmen er basert på en reell hendelse i livet til Sondre Bulie.

Brukte idretten som fristed

Bulie vokste selv opp med en mor med alkoholproblemer. Fotballinteressen startet tidlig, og ble fort et fristed fra problemene på hjemmebane.

— Det startet med 1-2 treninger i uka, pluss kamp. Selvsagt var det en plattform for lek og moro, men også et sted for å glemme bekymringer. Idretten ble et fristed for meg, sier Bulie.

Sondre Bulie jobber i dag som sportslig leder i idrettsklubben Skiold. Hans historie har blitt en informasjonsfilm om alkohol og barneidrett.

Han har lest resultatene fra undersøkelsen til Av-og-til, og mener tallene som kommer fram er alt for høye.

— Det er litt som forventet, men samtidig synes jeg ikke så særlig om det. Jeg synes det er en dårlig ide å legge ett forbud mot alkohol, men kanskje heller ha et bevisst forhold til ringvirkningene bak alkoholbruken. At man tenker seg nøyere om når man tar et glass vin eller en øl, og om hvor synlig det er for ungene. Man trenger ikke nødvendigvis å ta en øl når man ser på fotballkamp med barna, da kan man vente til de har lagt seg, sier Bulie.

Ønsker ikke totalforbud

Bulie mener ikke at det skal legges ned et totalforbud mot alkoholbruk blant foreldre, men at det legges begrensninger på når det er greit.

— Det kommer litt an på mengden og hvor det gjøres. Om man er i en gymsal og man sitter sammen med ungene, synes jeg selvfølgelig ikke at det er greit. Ligger alle ungene i en gymsal og man har et hotellrom alene, tror jeg det funker dårlig å nekte noen å drikke alkohol. Samtidig kan det ikke være så viktig å få i seg en halvliter at man ikke kan vente, mener han.

Han er i dag sportslig leder i idrettslaget Skiold, og de har et regelverk rundt bruk av alkohol og tobakk på sidelinjen i klubben.

— Min erfaring er at voksne som bruker alkohol kan være en påminnelse for de som er i samme situasjon som jeg var i. Når man er på et fristed som fotballbanen og man får en påminnelse om det som er hjemme er det ikke noe hyggelig. Selv om man som voksen har kontroll på inntaket sitt, betyr det ikke at alle andre har det. Innenfor idrettsarrangement mener jeg at man bør klare å holde seg unna, mener Bulie.