Sport

Avviser voldgiftsforslag fra Lørenskog

Norges Ishockeyforbund anser seg ferdig med saken.

Lørenskog.
  • NTB

NIHFs domsutvalg ila Lørenskog 20 minuspoeng fordi klubben overskred fristen for å søke lisens med over tre måneder. Det er ikke første gang Lørenskog ikke har overholdt denne tidsfristen.

Ankesaken er har vært gjennom NIHFs organer, hvor Lørenskog ikke har fått medhold. Derfor anser NIHF seg nå ferdig med saken.

«NIHF anser klagebehandlingen av saken som avsluttet i og med avgjørelsen i NIHFs appellutvalg. Av hensyn til idrettens selvdømmes integritet, anser NIHF at det vil være kontraproduktivt å åpne for ytterligere etterprøving av endelige vedtak gjort av de lovlig valgte organer i idretten med mindre det er grunn til å anta at avgjørelsen lider av alvorlige mangler. Dette kan ikke ses å være tilfelle i denne saken. NIHFs avviser Lørenskogs forslag om voldgift» , heter det i et styrevedtak.

Lørenskog er informert om dette i et brev fra NIHFs advokat.

Les også

  1. Lørenskog anker sjokkstraffen

Les mer om

  1. Ishockey
  2. Lørenskog IK