Flere velger golf

Norges Golfforbund fikk 4000 nye medlemskap i fjor. Den største økningen er blant barn og ungdom. Totalt spiller nå nesten 120.000 nordmenn golf.

Totalt økte golfmedlemskapene med 3,0 prosent, mens økningen for barn og unge var på hele 7,1 prosent. Det er i dag 16.400 medlemskap i gruppen barn og unge. Blant jentene ble det 9,3 prosent flere medlemmer i fjor, mot guttenes 6,4 prosent. Etter Jenteprosjektets start i 2003 har jenteandelen blant barn og unge økt med 3,3 prosentpoeng Kvinneandelen blant norske golfspillere tar seg også oppt. I 2001 var 26,7 av golfspillerne kvinner. 2004 var andelen 27,3 prosent. Ifølge Norges Golfforbund (NGF) vil det alltid være et lite sprik mellom antall medlemskap og antall golfspillere, da en del spillere har flere klubbmedlemskap. Men antall golfspillere ligger et sted mellom 115 000 og 120 000. Tallene er hentet fra idrettsregistreringen som ble gjennomført ved årsskiftet 2004/2005.