Slik er statsbudsjettet for idretten

Milliardbeløp til ny stimuleringsordning, økt momskompensasjon og milliontilskudd til enkeltarrangementer varsles for idretten i statsbudsjettet for 2021.

Abid Raja under en presseseanse tidligere i sommer.

Onsdag la regjeringen frem sitt forslag til budsjett for neste år. Der hadde kulturminister Abid Raja (V) flere nyheter til idretten – blant dem flere tiltak rettet mot de negative konsekvensene koronapandemien har gitt.

Regjeringen vil bruke nesten 1,2 milliarder kroner til en ny ordning som skal bidra til økt aktivitet i frivilligheten og idretten i 2021. Ordningen kommer som en konsekvens av de begrensninger viruspandemien er ventet å legge på mulighetene for å drive aktivitet etter nyttår.

Bevilgningen gjelder for først halvår.

– Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mulig. Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang, sier kulturministeren.

Stimuleringsordningen administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les også

Regjeringen åpner for inntil 600 tilskuere på idrettsarrangementer

Økt momskompensasjon

I budsjettforslaget fremgår det også at regjeringen vil sette av 118,9 millioner mer til momskompensasjon for frivillige organisasjoner sammenlignet med i år. Posten har dermed en total ramme på 1,8 milliarder kroner. Det er i tråd med signalene regjeringen ga ved fremleggingen av 2020-budsjettet.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg økes med 104,5 millioner til 299 millioner kroner i 2021.

Norges idrettsforbund pekte i forkant av onsdagens budsjettfremleggelse på at full rettighetsfestet momskompensasjon er et av flere tiltak som vil bidra til å redusere kostnader og opprettholde et godt aktivitetstilbud i idretten.

Mange frivillige aktører og idrettslag mottar økonomisk støtte basert på antall medlemmer. Som følge av koronapandemien har medlemsmassen i 2020 vært redusert. I sitt forslag til budsjett skriver regjeringen at størrelsen på støtten for 2021 vil basere seg på medlemstallene fra 2019.

«På denne måten unngår organisasjonene som mottar tilskudd fra slike ordninger, uheldige utslag og svingninger som følge av koronasituasjonen», heter det i budsjettdokumentene.

Les også

Nye 600 Raja-millioner til frivilligheten og idretten. Så mye får eliteserieklubbene.

Fritidskort og aktivitetsmidler

Regjeringen bevilger videre 180 millioner kroner til en utvidet forsøksordning med fritidskort for barn fra seks til fylte 18 år. Kortet skal sørge for at alle barn har mulighet til å delta på en aktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Idrettspresident Berit Kjøll ba i forkant om full nasjonal utrulling av ordningen. Slik ble det ikke.

– Vi ser en tydelig opptrappingsplan fra regjeringen, selv om vi mener at det norske samfunnet ville vært tjent med en full nasjonal utrulling av fritidskortet allerede i 2021. Fritidskortet vil bety en styrking av idrettslagene og flere deltakere i idrett, sier Kjøll.

Hun registrerer også at posten for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år har fått en økning fra 52 millioner i 2019 til 83,7 millioner neste år i budsjettforslaget.

– En betydelig økning på denne viktige posten er viktig. Mennesker med funksjonsnedsettelser må gis de samme forutsetninger for å kunne være fysisk aktive som resten av befolkningen. Tilskuddet for 2021 er dessverre likevel for lavt til å dekke det faktiske behovet, sier Kjøll.

Les også

Nå er Håndballforbundet nest størst i Norge – har passert Skiforbundet i antall medlemmer

25 millioner til sykkelritt

Sykkelrittet Arctic Race of Norway blir også i 2021 forespeilet 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet. Summen er den samme som etappeløpet ble tildelt i år. Regjeringen skriver i budsjettforslaget at bevilgningen er «næringspolitisk begrunnet».

Arctic Race er et internasjonalt ritt i Nord-Norge og har vært arrangert hvert år siden 2013. Tour de France-arrangøren ASO bidrar som samarbeidspartner.

I statsbudsjettet blir det også øremerket 10 millioner kroner til andre internasjonale sykkelritt. Det er samme nivå som i 2020.

Videreført sin støtte får også X Games på Hafjell. Regjeringen foreslår at arrangementet får 15 millioner kroner til neste års arrangement, akkurat som til 2020-utgaven.

Videre er det satt av 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss. Også det er tilsvarende sum som i år.

Skiflyvningsbakken i Vikersund og bob- og akebanen i Lillehammer får henholdsvis 3,13 og 2,61 millioner kroner i tilskudd. Det er små økninger på begge.