Stortinget: Hestespillere kan maks tape 20.000 i måneden

Stortinget bestemte fredag at Rikstoto skal ha en tapsgrense på 20.000 kroner - som Norsk Tipping allerede har.

OSLO GRAND PRIX 2020: En fin junidag på Bjerkebanen sist sommer.

Riktignok blir det litt annerledes enn Norsk Tipping: Det blir 20.000 kroner rullerende over tre måneder, slik at du kan spille for 60.000 kroner i løpet av 90 dager. Det blir også et tillegg av de gevinster du har fått de siste 365 dagene.

Flere enn 1100 av Norsk Rikstotos spillere har hatt en tapsgrense på 1,5 millioner kroner i måneden. I oktober 2019 var det 11.620 Rikstoto-kunder som hadde en tapsgrense på over 20.000 kroner, viste en rapport som Lotteritilsynet la frem i desember 2019.

– Dette er en god avgjørelse som bekrefter at Stortingsflertallet setter ansvarlighet først, og sikrer at alle spillerne i den norske spillmodellen har trygge rammer rundt seg. Dette er et vedtak som styrker enerettsmodellen framover, mener Pernille Huseby, generalsekretær i Actis, som er Rusfeltets samarbeidsorgan og jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Styreleder Knut Weum, styreleder i Det Norske Travselskap, er passe fornøyd med fredagens stortingsbehandling, som blant annet betyr at totalisatoravgiften trolig fjernes for godt. Dette sparer hestesporten for godt over 100 millioner kroner i året.

– Vi har fått mer enn det vi fryktet, men samtidig mindre enn det som var mulig. Vi hadde et mye bedre resultat på bordet før Norges Idrettsforbund blandet seg inn og skremte opp politikerne. Vi har aldri gjort det motsatte, sier Weum - og gjentar dermed sin kritikk mot NIF fra en VG-sak den 30. november. VGs kommentator Leif Welhaven har også kritisert at Idrettsforbundet har gjort seg til en aktør i spillpolitikken.

Stortinget ber også regjeringen foreta en gjennomgang av om det - innenfor rammene av sosialt ansvarlige spill - er mulig å innføre en ytterligere individuell tilpasning av tapsgrensene i Rikstoto etter en vurdering av den enkelte spiller etter nærmere kriterier.

Det ble derimot ikke flertall for et forslag om at staten fra 1. januar 2022 overtar finansieringen av Norsk Hestesenter og utgiftene til dopingkontroll.