Idrettsstyret beklager i intern e-post: – Mangel på godt skjønn er blitt avdekket

Styret i Norges idrettsforbund legger seg flate i en intern e-post.

Idrettsstyret legger seg flat i en intern e-post. Bildet er fra 2015. idrettspresident Tom Tvedt, Marit Roland Udnæs, Oddvar Johan Jensen, Guri Ramtoft, Sigbjørn Johnsen, Marcela Bustos, Jorodd Asphjell, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord og Kjartan Haugen
  • Halvor Ekeland
  • Kurt B. M. Haugli
  • Håvard Karlsen

Det har definitivt stormet i norsk idrett i 2017. Dette var året hvor pengebruken ble lagt frem for offentligheten. Der har det kommet frem at NIF har brukt penger på dyre viner, nachspiel, luksussuiter på hotell og å kjøpe seg positiv omtale i idrettens menighetsblad.

I stormen har Tom Tvedt stått. Han ble valgt som idrettspresident i 2015, men har ikke beklaget pengebruken. Før i dag.

Flere kilder Aftenpostens har vært i kontakt med, omtaler denne erkjennelsen som den første beklagelsen idretten har mottatt fra styret i denne saken.

Les også

Tidligere idrettspresident: – Sjokkert over at pengebruken har tatt så til de grader av

Svekket tilliten til idrettens ledelse

For i et informasjonsskriv Aftenposten har fått tak i, legger Idrettsstyret seg nå flate. Informasjonen er sendt ut til idrettskretsene, særforbundene og ansatte på Ullevaal stadion fredag. Der står det blant annet:

– Alle vi i Idrettsstyret beklager den situasjonen norsk idrett er satt i ved den pengebruk og til tider mangel på godt skjønn som er blitt avdekket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Totaliteten av de kritikkverdige forhold som nå har kommet frem er alvorlig, og har bidratt til å svekke omdømmet til norsk idrett og tilliten til idrettens ledelse.

Les hele brevet nederst i artikkelen.

– Tilliten blir opprettet over tid

Aftenposten snakket med idrettspresident Tom Tvedt på onsdag ettermiddag. Da forklarte han blant annet hvorfor han ikke ønsker å trekke seg som idrettspresident.

– Det er jo ikke overraskende at folk sier at tilliten er tynnslitt. Vi har valgt å legge ut kvitteringer for de siste fem årene. Tillit bygges over tid. Det jeg og styret har vært opptatt av er at vi måtte gjøre disse endringene. Ta grepene på en systematisk måte. Tilliten blir opprettet over tid, sa Tvedt.

Niels Røine er kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund.

– Vi kan jo si at både presidenten og enkelte styremedlemmer har beklaget situasjonen tidligere muntlig. Men det har ikke kommet så klart og entydig frem tidligere, medgir han.

– Hvorfor kommer dette nå?

– Det var styret og administrasjonen som så et behov for en slik beklagelse sett i lys av de siste tids turbulens rundt en rekke saker. Det er styret som i fellesskap har forfattet dette brevet. Alle har lest det, og alle har vært med på utformingen av det. Styret står 110 prosent bak innholdet, sier Røine.

Presidenten sa i intervjuet på fredag at han ønsker å gjenopprette tilliten til NIF.

– Jeg syns det er trist på vegne av organisasjonen. Det er bra at dette kommer ut. Men for organisasjonen så syns jeg det er trist. Jeg tror at i enhver utfordring, er det en opptur, sa Tvedt.

Les også

Derfor nekter Tom Tvedt å trekke seg: – Det er ingen som gjør feil med vilje

Dette er brevet fra idrettsstyret som ble sendt ut fredag til særforbund, idrettskretsene og ansatte på Ullevaal:

Alle vi i Idrettsstyret beklager den situasjonen norsk idrett er satt i ved den pengebruk og til tider mangel på godt skjønn som er blitt avdekket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Totaliteten av de kritikkverdige forhold som nå har kommet frem er alvorlig, og har bidratt til å svekke omdømmet til norsk idrett og tilliten til idrettens ledelse.

Dagens styre forstår alvoret i dette, og lover organisasjonen å bruke resterende tingperiode til å arbeide målrettet for åpenhet, modernisering og gjenreisning av tillit og omdømme. Vi ønsker å gi et samlet og tydelig signal om at vi er fullt innstilt på å gjøre jobben som kreves.

Vi mener at NIF i desember 2017 er på god vei. De vedtakene og prosessene knyttet til åpenhet og innsyn er viktige tiltak. To andre er utvidelse av etiske retningslinjer og innføring av en elektronisk varslingskanal med mulighet for anonym varsling. NIF har videre fått på plass skjerpede retningslinjer for servering av alkohol, innkjøp, habilitet, gaver og reiser. Implementeringen av Åpenhetsutvalgets anbefalinger er nesten ferdigstilt. Idrettsstyret mener at de igangsatte tiltakene og endringene som er besluttet er gode, og at de vil ta norsk idrett i riktig retning.

Åpenhet er og skal være en forutsetning for å bygge tillit i organisasjonen. Idrettsstyret har derfor gjort bilag tilgjengelige bakover i tid, fra og med 2012 – så langt oppbevaringsplikten etter bokføringsloven muliggjør. Dette legger til rette for åpenhet og transparens. Idrettsstyret er fornøyd med at fakta kommer frem, og at spørsmål blir besvart.

Det er vårt mandat å følge Idrettstingets vedtak og bringe idretten fremover. Det er også vårt ansvar å bygge verdier, tillit og omdømme sterkere.

Vi alle i Idrettsstyret ønsker dere en god jul og et aktivt nytt år!

Vennlig hilsen
Idrettsstyret