Sport

Offentlighetsekspert: - Unødvendig med utredning for å finne ut av dette

Gunnar Bodahl-Johansen mener at idrettene bør følge offentlighetsloven. Og det med en gang.

Tom Tvedt har satt ned et utvalg som skal jobbe med mer offentlighet og åpenhet i idretten. Samtidig krever kulturminister Linda Hofstad Helleland at han og hans organisasjon fra og med neste år offentliggjør regnskap inkludert bilag.
  • Kurt B.M. Haugli

Idrettspresident Tom Tvedt er drevet fra skanse til skanse i saken rundt offentligheten og åpenhet i idretten.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har vært sentral i jakten på større offentlighet innenfor idretten.

Mandag la idrettspresidenten frem oversikt over reiseutgifter for seg selv og forbundets generalsekretær. Han kunngjorde også opprettelsen av et utvalg som skal se på offentlighet i idretten ledet av John G. Bernander.

Det var åpenbart ikke nok for kulturminister Helleland. I går sendte hun brev til Tom Tvedt og Norges Idrettsforbund. Kravet var at forbundet neste år må legge frem regnskap med bilag offentlig.

Les også

Kulturministeren tvinger NIF-toppene til full åpenhet

— Alt må være offentlig

Gunnar Bodahl-Johansen mener at det ikke finnes noen som helst grunn til at ikke norsk idrett skulle drive etter de samme offentlighetsregler som den offentlige forvaltningen.

-Alt bør være offentlig. Å nedsette et utvalg for å finne ut av dette er helt unødvendig. Det burde ikke være noe problem å gjøre alt offentlig på samme måte som i offentlig virksomhet. Idretten er så kraftig subsidiert av det offentlige at fullt innsyn er naturlig, sier Gunnar Bodahl-Johansen.

Han mener ikke med det at ethvert idrettslag i Norge er nødt til å føre postjournal som de gjør på alle nivåer i norsk forvaltningen. Han snakker om idrettsforbundet og særforbundene.

Gunnar Bodahl-Johansen er klar på at det ikke trenges noe utvalgsarbeid for å øke offentligheten i norsk idrette. Det er bare å iverksette offentlighetsloven.

-Vi har en offentlighetslov i Norge som er godt innarbeidet. Jeg tror ikke at særforbundene vil få en så mye større arbeidsmengde dersom de tilrettelegger sin virksomhet til å følge offentlighetsloven, sier eksperten på offentlighet.Bodahl-Johansen var med under OL på Lillehammer hvor det ble forsøkt å få organisasjonskomiteen (LOOC) til å følge offentlighetsloven. Han ser noen likhetstrekk.

— Det var mye velvilje i ord, men ikke i handling, sier Bodahl-Johansen.

Les også

Derfor krever kulturministeren fullt innsyn i alt

Unødvendig utvalgsarbeid

Idrettsforbundet har svart på kravene om mer åpenhet med å sette ned et utvalg. Dette utvalget har et bredt mandat og skal se på alle sider av hvordan man har praktisert og skal praktisere åpenhet i norsk idrett.

Helt unødvendig, mener Bodahl— Johansen

-Det er bare å sette i gang med å praktisere offentlighet med de selvfølgelige begrensninger som gjelder i loven, sier Bodahl-Johansen.

Les også

Idrettspresidenten: Sier nei til oppfordringen fra Helleland

Ikke underlagt loven

Så enkelt ser ikke idrettspresident Tom Tvedt saken.

-Vi er ikke underlagt offentlighetsloven. Vi er en fri organisasjon med et eget demokrati og vi har egne lover. Jeg forholder meg til den norske idrettsmodellen, sier president Tvedt.

Han gjør det klart det fort kan bli langt større åpenhet innenfor idrettens organisasjoner når Bernander-utvalget utpå høsten kommer med sin rapport.

-På en del områder er vi allerede på linje med offentlighetsloven og vel så det. Jeg mener jo at det vi har sendt til Kulturdepartementet hittil har vært offentlig. Nå skal vi la utvalget jobbe og det blir antagelig en god debatt i hele organisasjonen. Men dette arbeidet må forankres i organisasjonen og da må dere også gi oss tid til å gjøre det, sier Tom Tvedt.

Det har heller ikke kommet noe krav fra kulturminister Helleland om at idretten skal praktisere offentlighetsloven.

Les også

«Det folk ikke vet, har de vondt av. Det har ikke idrettstoppene skjønt.»

Nye krav fra departementet

Det var i går at kulturministeren kom med sine krav til idrettsforbundet.

Tvedt er klar på at de vil etterkomme kravene fra kulturministeren om at regnskap med bilag skal offentliggjøres fra og med neste år. Men han vil ikke etterkomme oppfordringen fra kulturminister Linda Hofstad Helleland om å iverksette en slik offentlighet fra i dag.

-Brevet fra kulturministeren fikk jeg for to timer siden. Dette brevet skal jeg ta til styret og om vi følger oppfordringen skal jeg svare på når åpenhetsutvalget er ferdig med sitt arbeid, sa Tom Tvedt til Aftenposten i går ettermiddag.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor Rekdals tause regime, kravet om full åpenhet i norsk idrett og bli med på innsiden av Panama-avsløringene:

  1. Les også

    Frykter økt åpenhet vil bli en begrensning

  2. Les også

    Idrettstoppene brukte 160.000 kroner på én tur

  3. Les også

    Idrettspresidenten legger frem reiseregninger: - Jeg er forberedt på kritikk