Sport

Det norske sykkelrittet førte til flere fosterhjemsplasser: - En klar seier for oss

Takket være sykkelrittet Arctic Race, har interessen for fosterhjemsplasser eksplodert.

Sykkelrittet Arctic Race samlet ikke bare en rekke store stjerner. Det ga også en solid økning i interesse for fosterhjemsplasser.
 • Mette Bugge
  Journalist

— På denne måten får vi frem budskapet om at det er mange barn som er på feil sted i livet.

Det sier Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat region nord.

Det høres kanskje litt sprøtt ut, men etter det populære Arctic Race, er det veldig mange familier som ønsker å vite hva det vil innebære å få et nytt barn inn i familien.

Les også

  Ble synlige på en ny måte

  I den snaue uken sykkelrittet varte, samt påfølgende uke, hadde Fosterhjemstjenesten i Bodø en tredobling av henvendelser fra personer som ønsket å vite mer om det å bli fosterforeldre.

  I Nord-Norge totalt var det i denne perioden en dobling av henvendelser. Økningen til Bodø-kontoret var på hele 213 prosent, mens det i Region nord øvrig var en økning på hele 92,5 prosent.

  Regiondirektør Bergstrøm, forklarer økningen slik:

  — Da Arctic Race ble etablert i Nord Norge for tre år siden, det fjerde løpet gikk i år, så vi at det var et idrettsarrangement som favnet veldig bredt. Arrangementet tar hele Nord Norge i bruk, og vekker begeistring og engasjement hos hele befolkningen. Da tenkte vi at det er en arena som gir oss mulighet til å komme fram med budskapet og synliggjøre det arbeidet vi gjør.

  Vil ha flere gode familier

  Han nevner det viktige å rekruttere fosterhjem, men også hedre og løfte frem de gode familiene som har ga åpnet sine hjem for barn som gar behov for det.

  Bufetat tok kontakt med Arctic Race og lanserte ideen om et samarbeide, noe daglig leder Knut-Eirik Dybdal og hans organisasjon i Arctic Race Norway ikke kunne si nei til.

  — Det er viktig for oss å skape ringvirkninger for våre partnere, så når oppmerksomheten rundt rittet gir en så god effekt for Fosterhjemstjenesten, er dette en klar seier for oss, sier han.

  Behovet for hjem har økt drastisk

  — Ansatte gjorde seg synlige ved hjelp av lilla t-skjorter og stands, og var til stede der det skjedde.

  Hos Bufetat region nord viser nå tallene at samarbeidet og innsatsen har hatt stor effekt

  — Behovet for fosterhjem har økt voldsomt de siste årene. Vi rekrutterer fra den samme befolkningen hvert år, og fordi behovet øker, må vi også øke antall fosterhjem hvert år. Det betyr at vi må bli mye mer kreative og utadrettet for å vekke interesse, sier Bergstrøm.

  - Interessen er stor, men blir det helt konkrete fosterhjemsplasser?

  — Først er folk nysgjerrige på hva dette innebærer, og man starter med en dialog. Det å bestemme seg for å bli fosterhjem, er ikke som å bestemme seg for hva man skal ha til middag. Tanken må modnes, og det kan ta måneder og år. Det å ha en veldig økt interesse er en god start. Vi ser at vi klarer å rekruttere flere hjem for hvert år og mener at dette samarbeidet gir synliggjøring, sier Bergstrøm.

  - Men hvorfor akkurat interesse gjennom et sykkelritt?

  — Bufetat har mange medarbeidere rundt om i distriktene i hele Nord-Norge. De har mulighet til å være synlige den uken, gjennom dette å bidra til ufarliggjøring av barnevernet, og at det blir mer åpenhet. Arctic Race Norway er på samme måte en arena som bidrar til engasjement.

  God oppvekst livet ut

  Arctic Race foregikk i år i dagene 0.-14. august. Bufetat benyttet fosterfamilier, ansatte i kommuner, ARN’s øvrige samarbeidspartnere, lag, foreninger og frivillige, som bidro under slagordet «En god oppvekst varer livet ut».

  Arctic Race of Norway på sin side, ga fosterbarn æren av å få dele ut trøyen Viking Jersey til laget med den beste hjelperytteren.

  — Denne overrekkelsen føler vi har en symbolsk verdi gjennom at fosterforeldre på mange måter fremstår som fosterbarnas hjelperyttere. Samtidig får disse barna og ungdommene en begivenhetsrik dag gjennom blant annet å få hilse på proffsyklister og oppleve rittet på nært hold, avslutter Pål Christian Bergstrøm.