Kan få konkurranse, men idrett skal bli vinneren

Målet er at idretten skal bli den store vinneren når regjeringen vurderer å åpne for internasjonale spillselskaper i Norge.

Kulturminister Thorhild Widvey fastslår at idretten skal bli vinneren selv om Norsk Tipping får konkurranse på det norske spillmarkedet.

Nå har Norsk Tipping monopol, og idretten verner om den stillingen tippeselskapet har i det norske samfunnet. Fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping er viktig for finansieringen av idretten her i landet, og kulturminister Thorhild Widvey (H) ønsker at det skal fortsette slik.

— Dette med tippenøkkelen er jo kjempeviktig med tanke på hvordan vi skal klare å få økt midler også til idrettsformål. Der har Stortinget vedtatt en opptrapping av tippemidlene, at idrettens andel skal økes framover. Det foreligger et forslag fra den forrige regjeringen om en økning, og det er jo slik at Stortinget har vedtatt at det skal økes til 64 prosent i 2015. Det blir en veldig viktig sak å prioritere, sier den nye kulturministeren til NTB.

Men presset fra de utenlandske spillselskapene øker. Regjeringen har tenkt å gjøre noe med det. Målet er å skaffe norsk idrett enda mer penger i årene som kommer - utenom den bebudede økningen av tippenøkkelen.

Lisens

— Vi vil vurdere å åpne for internasjonale selskaper som også kan være delaktige på den måten at de får en lisensordning i Norge. Det er jo det som skal til for at de skal kunne operere lovlig.

— Dette vil vi utrede nærmere. Vi må også se på muligheten innenfor EØS-perspektivet, så en utredning rundt dette er noe vi kommer til å sette i gang på nyåret.

— Resultatet av en slik type utredning, har jeg en ambisjon om at vi skal kunne framlegge i forbindelse med statsbudsjettet i 2015, forteller Widvey.

Hun legger til at hele ideen med å åpne for utenlandske spillselskaper er å skaffe norsk idrett enda mer penger.

— Norsk idrett skal absolutt ikke tape på at det kommer flere aktører, også utenlandske, inn på markedet.

Etterslepet

Thorhild Widvey sier også at hun er opptatt av at det etterslepet norsk idrett sliter med når det gjelder anlegg blir redusert. Nettopp det er hovedårsaken til at politikerne går inn for å øke idrettens andel av tippenøkkelen.

— Jeg er faktisk veldig opptatt av det etterslepet idretten sliter med på anleggssiden, og det er særlig to områder som er viktig når det gjelder anlegg. Det ene er at en årsak til at idretten bør øke sin andel av tippemidlene, er at den skal kunne klare å imøtekomme behovet for økt utbygging av anlegg lokalt, forteller den nye kulturministeren.

Hun sier også at det er andre muligheter for å styrke dette arbeidet, som kulturministeren mener det er viktig å se på for å styrke dette arbeidet, uten at hun går i detaljer om hvilke andre muligheter det er snakk om.

(©NTB)