Sport

Kritikken hagler fra Kaggestad, Fjørtoft og tidligere NIF-topp. Slik svarer hun.

Mange har ment mye om Kristin Kloster Aasen de siste dagene. Det norske IOC-medlemmet mener det kritikerne kaller somling, bare er god saksbehandling.

Kristin Kloster Aasen frontet Norges idrettsforbunds vedtak etter at Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

  • Odd Inge Aas
    Odd Inge Aas
    Journalist

Debatten om Norges idrettsforbunds håndtering av WADAs ja til Russland raser videre.

Tidligere idrettspresident, Hans B. Skaset, kommer i et debattinnlegg i Aftenposten med krass kritikk av NIF-styret og visepresident Kristin Kloster Aasen. Hun er også IOC-medlem.

«De siste dagers hendelser plasser NIF i et lite flatterende lys», skriver Skaset. Han mener NIF-styret torsdag kom med «uklar støtte» til de som jobbet mot å ta russerne inn igjen i varmen.

Han reagerer på at Aasen i den anledning uttalte at det var nødvendig å vente til NIF-styret kjente begrunnelsen for WADAs vedtak før de gikk ut med et standpunkt.

– Åpenhet, gode prosesser

Aasen er sterkt uenig i at NIF-styret burde tatt en avgjørelse før de hadde vurdert både WADAs avgjørelse og begrunnelse.

– Det har vi ikke vane for å gjøre. Det ville i tilfelle vært første gangen at Idrettsstyret fattet et vedtak i forkant om innholdet i en WADA-avgjørelse, eller en annen organisasjon, sier Aasen.

Det kritikerne har kalt somling, mener hun er god saksbehandling.

– Det er snakket mye om åpenhet, gode prosesser, transparens og at beslutninger ikke skal tas på bakrommet, sier Aasen.

Hun mener derfor det ville vært helt feil å ta en avgjørelse før de hadde all informasjon på bordet.

Les også

Tvedt slår tilbake mot anklagene: – Jeg er sterkt, sterkt uenig i kritikken

Hans B. Skaset var formann i Norges idrettsforbund fra 1984 til 1990. Fra 1991 til 2000 var han ekspedisjonssjef i idrettsavdelingen i Kulturdepartementet. Foto: Anne-Stine Johnsbråten

Mener de var tydelige

Skaset mener Aasen burde kjent standpunktet til IOCs ledelse fra WADA-møtet i mai tidligere i år.

«I det møtet arbeidet IOC-representantene i WADA aktivt for å få RUSADA og russerne tilbake med fulle rettigheter», skriver han.

Aasen sier at hun og NIF-styret selvsagt var kjent med situasjonen og at det kunne ligge an til at man endret på det opprinnelige veikartet. Visepresidenten forstår at det er store forventninger til at NIF kommer tidlig og tydelig på banen.

Det mener hun organisasjonen gjorde da de i forkant av WADA-styremøtet advarte mot å fravike kravene russerne hadde fått i det opprinnelige veikartet

– Da vi fikk beslutningen og det WADAs styre har lagt til grunn, så vi at det til dels var det samme som norsk presse hadde plukket opp, men også noen nye ting. Juridisk seksjon i NIF jobbet med saken, og deres vurdering var at det var avvik fra det opprinnelige veikartet. Styret kom sammen fredag morgen klokken halv åtte og fattet vedtaket, sier Aasen.

Les også

Idrettsforbundet får krass kritikk for manglende Helleland-støtte: – Et svik

Det kritikerne kaller somling, mener Kristin Kloster Aasen er god saksbehandling. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Ingen føringer fra IOC

Det er av flere blitt kritisert at det var hun, som er IOC-medlem, som uttalte seg på vegne av NIF-styret. President Tom Tvedt var i Kina på en lenge planlagt reise og var utilgjengelig på fly store deler av fredagen.

– Det var ikke noe jeg bestemte, men et samlet styre som mente at det var bra om jeg gjorde det. Hadde de ment det var problematisk, så hadde jeg selvsagt trådt til side, sier Aasen.

Hun avviser på det sterkeste at det ligger noen som helst føringer fra IOC om hva hun kan eller skal mene i dette spørsmålet.

– Jeg frontet vedtaket i NIFs styre, men har ikke hørt noe fra IOC hverken i forkant eller i etterkant. Om de er misfornøyde, så ville jeg kanskje hørt det.

– Er det vanskelig for deg som IOC-medlem å kritisere organisasjonen eller flagge synspunkter som går på tvers av det organisasjonen står for?

– Nei. Jeg har vært IOC-medlem i ett år. Jeg sitter ikke i styret i IOC, men er et ordinært medlem og tar til etterretning de vedtakene som de gjør. Det ligger ingen føringer for hva jeg skal mene.

Les også

Spillet i kulissene: Dokument viser hvordan den norske kulturministeren prøvde å påvirke Russland-avstemningen

Mener Kaggestad tar feil

Johan Kaggestad mente det var feigt av Aasen at hun ikke ville uttale seg om saken som IOC-medlem, men som visepresident i NIF.

– Hun er Norges IOC-medlem, og da bør hun fronte de meningene og den oppfatningen norsk idrett har, sa Kaggestad til TV 2.
Aasen mener Kaggestads fremstilling er helt feil.

– Jeg er ikke Norges representant i IOC, jeg er valgt av IOC for å representere dem i Norge, sier Aasen.

– Hvis noen tror at jeg har forsøkt å trenere dette i NIF-styret, så stemmer ikke det. Den tanken har jeg aldri tenkt.

Johan Kaggestad er ikke imponert over Kristin Kloster Aasens håndtering av WADAs Russland-avgjørelse. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Avviser «hevn» mot Helleland

Aasen har også fått krass kritikk av Jan Åge Fjørtoft, som er rådgiver for WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland.

Skaset skriver at konflikten som var mellom daværende Helleland og NIF gjør det vanskelig for NIF å støtte Helleland i WADA nå.

«Norske interesser er tilsidesatt. Småligheter og hårsårhet har blokkert for et nødvendig, klart standpunkt», skriver Skaset.

Aasen avviser at det som skjedde under Hellelands tid som kulturminister har noe å si for saksbehandlingen i dag.

– Jeg har aldri hatt noen konflikt med Helleland. Jeg synes hun var utrolig hard med oss, men jeg har stor respekt for henne. For meg har det som skjedde da overhodet ingen betydning nå. Det er også et annet NIF nå enn da, sier Aasen.

– Tror du at også resten av styret i NIF deler ditt syn?

– Jeg tror NIF-styret syntes det var veldig vanskelig da, men at Hellelands holdning er med og styrer det videre arbeid nå på en negativ måte, det gjør det ikke.

Les mer om

  1. IOC
  2. Norges Idrettsforbund