Tidligere idrettstopp dømt i NIFs domsutvalg etter Facebook-innlegg: – Karakterdrap

Tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde, mister retten til å ha tillitsverv i norsk idrett i de neste seks årene. Det har domsutvalget i Norges Idrettsforbund bestemt.

VANT FREM: Norges Idrettsforbund vant frem ved at Per Velde ble dømt til seks år uten mulighet til å ha tillitsverv i norsk idrett. NIF ønsket seg likevel en eksklusjon av den tidligere særforbundspresidenten.

Avgjørelsen falt etter at Velde var tiltalt for brudd på flere punkter i NIFs lov.

Velde ble valgt til president i Norges Motorsportforbund i 2017. Han tok da over et forbund som var preget av voldsomme interne konflikter, og ga uttrykk for at han ønsket å rydde opp.

Men konfliktene fortsatte, og nå med Velde i en sentral rolle.

Våren 2019 fikk presidenten flertallet i sitt eget styre imot seg. Han valgte da å trekke seg, før det likevel ble gjennomført en votering på et ekstraordinært forbundsting: Også der hadde Velde flertallet mot seg.

I tiden etterpå publiserte han en rekke innlegg på Facebook og sin egen blogg, kalt «Presidentbloggen». Det er disse innleggene som Velde nå er dømt for.

Flere av dem er gjengitt i den ferske dommen, som VG har lest.

«Uttalelsen rettet klart ubegrunnede, sterke og belastende anklager mot en relativt liten og identifiserbar krets av personer i NMF», mener domsutvalget om én uttalelse.

«Domsutvalgets samlede inntrykk, basert på bevisførselen, er at Veldes omtale fremstår som en slags ‘kampanje’ der sakskomplekset gjentatt og konsekvent er omtalt på en måte som får det til å fremstå betydelig annerledes, mer omfattende og mer alvorlig enn det Velde hadde faktisk kunnskap om at var tilfellet» skriver dommerne et annet sted.

– Jeg erkjenner at noen formuleringer er uheldige eller unødvendige. Jeg er derimot uenig i hvor domsutvalget trekker grensen for ytringsfrihet, fordi en slik domfellelse utgjør innskrenkelser i min og andre medlemmers grunnlovfestede ytringsfrihet, sier Per Velde.

Han drøfter nå med sin advokat hvorvidt han kommer til å anke den ferske dommen.

EKS-PRESIDENT: Per Velde.

Velde er fornøyd med at domsutvalget ikke dømmer ham for forhold som skjedde mens han satt som motorsportpresident.

Men:

– Jeg tar også sterk avstand fra den «karakteristikken» domsutvalget bruker. Karakteristikken kan oppfattes som injurierende og forsterke de «karakterdrapene» jeg allerede er utsatt for, sier Velde.

VG har vært i kontakt med NIFs advokat, Niels Kiær, som henviser til Norges Idrettsforbund for en kommentar på den ferske dommen.

– Vi tar avgjørelsen til orientering. Nå vil vi bruke tid på å sette oss grundig inn i avgjørelsen, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG.

Norges Idrettsforbund ønsket seg eksklusjon i fire år. Da ville Velde mistet medlemskapet sitt i norsk idrett, og i praksis stått uten mulighet til å utøve sin egen idrett på breddenivå

I stedet mister han altså retten til å ha tillitsverv i seks år.

– En liten trøst er at domsutvalget erkjenner store utfordringer i Norges Motorsportforbund, både før, under og etter min tid som president, sier Velde.

Norges Idrettsforbund har ment at Velde skapte konflikter internt i motorsportforbundet, samt at han ønsket å kvitte seg med sin egen generalsekretær, økonomisjef og forbundsadvokat.

Ifølge NIF brukte Velde saksbehandlingen av en rekke varslingssaker fra perioden 2012-2014 - som i stor grad dukket opp etter at Velde hadde blitt president i 2017 - som et middel for å fjerne ansatte.

Velde var også anklaget for å publisere udokumenterte og belastende anklager mot personer i motorsportforbundet på Facebook og sin egen blogg.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll.

Selv har Velde nektet skyld: Han har i stedet omtalt seg selv som en varsler. Den tidligere presidenten nektet for å ha omtalt noen «uhøvisk», og avviser at han har ønsket å kvitte seg med noen.

Og her møter han en viss forståelse i den ferske dommen:

«Situasjonen med arbeidsmiljøutfordringer i NMFs administrasjon fremstår imidlertid som uoversiktlig og synes for domsutvalget å ha hatt flere og mer sammensatte årsaker enn Veldes atferd alene», heter det.

Les også

Advokater hoderystende til NIF-praksis: – Fullstendig håpløs

Domsutvalget mener heller ikke at Velde har brutt NIFs lov i forbindelse med behandlingen av alle varslingssakene som dukket etter at han ble president.

Det stilles likevel spørsmål ved måten varslene kom inn på:

«I en av sakene har personen som er angitt som “klager” opplyst at han ikke har inngitt noe varsel om hendelsen, med andre ord at noen må ha inngitt ‘varsel’ på hans vegne uten hans kunnskap», heter det i den ferske dommen.

PS! I motsetning til Norges Bilsportforbund er Norges Motorsportforbund en del av Norges Idrettsforbund. De har - enkelt sagt - ansvaret for all motorsport som ikke foregår på fire hjul.