Raja varsler justert tilskuddsordning for idretten og frivilligheten etter kritikk

Kulturminister Abid Raja vedgår at idrettens nyeste tilskuddsordning ikke er godt nok tilpasset vårens smittevernbegrensninger. Nå varsles det grep.

Idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja under en tidligere seanse.

På en pressekonferanse fredag opplyste statsråden at ordningen til idretten og frivilligheten nå justeres. Den har den siste tiden blitt kritisert for ikke å treffe godt nok.

Raja (V) forklarer justeringen som nå gjøres med at smittesituasjonen denne våren ikke har vært i tråd med det scenarioet man opererte etter da ordningen ble etablert.

– Vi ser at det er behov for å gjøre endringer i denne ordningen, fordi den har vært innrettet slik at man må drive aktivitet for å utløse midler, sier Raja til NTB.

Smittevernbegrensninger har gjort det vanskeligere enn forutsett å gjennomføre planlagte arrangementer som loppemarkeder, stevner og cuper de siste månedene.

– Det har nær sagt vært umulig på grunn av smittesituasjonen, og man kan også si at det heller ikke har vært ønskelig å gjennomføre disse tingene, ut fra hensyn til smittevernet, sier kulturministeren.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan tilskuddsordningen skapte frustrasjon i breddeidretten:

Les også

Slike jubelscener kan det bli færre av etter regjeringens siste krisepakke: – De har bommet totalt

Neppe mer penger

Det var ikke lagt opp til å kompensere for denne typen tapte inntekter i tilskuddsordningen som ble gjort gjeldende fra 1. januar.

– Vi har derfor sett på hvilke justeringer vi kan gjør for å tilpasse ordningen til den faktiske smittesituasjonen, slik den nå er blitt, sier Raja til NTB.

Han sier at regjeringen kommer tilbake med detaljer straks man er i mål med de nødvendige endringene.

– Jeg kan ikke her og nå si hvordan ordningen blir seende ut, sier statsråden og henviser til at statsstøtte-regelverket gjør det nødvendig å involvere EØS-tilsynet Esa.

Kulturministeren tror imidlertid ikke det kommer til å bli nødvendig å legge mer penger på bordet for å imøtekomme behovet for kompensasjon fra idretten og frivilligheten.

– Per nå ser vi ikke at det er noe galt med størrelsen på den rammen som er satt, sier Raja til NTB.

Todelt

Det er satt av 755 millioner kroner som gjelder frivillighetssektoren. Denne er todelt. Rundt 255 millioner kroner skal raskt fordeles til aktører som fikk momskompensasjon i 2020. Den resterende drøye halve milliarden i ordningen skal gå til frivillige aktører som har mistet inntekter eller hatt økte kostnader forbundet med smitteverntiltak rundt sine aktiviteter.

Da regelverket for ordningen ble presentert sa idrettspresident Berit Kjøll at innstrammingen rundt muligheten for å få dekket tapte inntekter var «urovekkende».

Fredag sier Kjøll til NTB at hun er glad for at statsråden nå justerer muligheten for å få tilskudd.

– Vi er oppriktig glade for at Kulturdepartementet nå vil endre stimuleringsordningen. I vårt brev til departementet i går har vi også gjengitt flere gode og konkrete eksempler på hvordan ordningen slår ut for våre organisasjonsledd slik den er innrettet i dag. Det gir et godt utgangspunkt for hvilke endringer som er helt nødvendige for å imøtegå idrettens behov i dag og i tiden fremover, sier hun.

Ordningen retter seg mot arrangementer som blir eller skulle vært gjennomført første halvår i 2021.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrerer ordningen.

(©NTB)