Slik opplevde ungdom korona: – I fotballen var det mye frustrasjon

Mange ungdommer har klart seg overraskende bra under pandemien, mener forsker Anders Bakken ved Oslo Met.

Oskar Skjefrås Kvile (til v.) og Daniel Carillo Hatland i Gneist IL er glad for at de endelig kan spille kamper som normalt igjen.
  • Marita Ramsvik

På Søreide kunstgressbane står Daniel Carillo Hatland og Oskar Skjefrås Kvile og spiller fotball.

Kampaktiviteten i fotballaget er i gang for fullt. Om få dager begynner de snart 16 år gamle fotballspillerne på første året av videregående.

Men i anledning en fersk Ungdata-undersøkelse fra koronatiden gir de BT et tilbakeblikk. Hvordan har de opplevd det siste året med restriksjoner?

– Det har gått greit på skolen, men i fotballen var det mye frustrasjon. Vi har gått glipp av mye. Spesielt kamper og cuper, sier Hatland.

Daniel Carillo Hatland spiller i Gneist IL.

Han forteller at det var tungt at tiltakene varte så lenge.

– I en periode kunne vi ikke trene med kontakt, bare stå og sentre med hverandre. Mange mistet motivasjonen.

Halvparten hadde nedstengte fritidsaktiviteter

Anders Bakken er prosjektleder bak Ungdata-rapporten, som hvert år spør skoleelever mellom 13 til 19 år i Norge om hvordan de har det.

– Mange ungdommer har klart seg overraskende bra under pandemien. Vi hadde fryktet at resultatene skulle være verre, sier han.

Undersøkelsen viser blant annet:

  • Rundt halvparten opplevde nedstengte fritidsaktiviteter (46 prosent).
  • 3 til 4 prosent færre har drevet med organiserte fritidsaktiviteter.
  • 81 prosent svarte at de var tilfreds med livet sitt, mot 85 prosent før pandemien. 68 prosent svarte derimot ja på spørsmålet om pandemien hadde påvirket livet deres i positiv retning.
  • Nærmere 30 prosent sier de følte seg mer ulykkelig, trist eller deprimert under pandemien enn før. Omtrent like mange følte seg mer ensomme.
  • Rusmiddelbruken har gått noe ned.
Fotballbanen har vært et viktig samlingspunkt for Oskar Skjefrås Kvile (til v.) og Daniel Carillo Hatland.

Stengte fritidsaktiviteter var mest utfordrende

Det å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter var det ungdommen opplevde som mest utfordrende, i tillegg til nedstengte skoler, forteller Bakken.

– At 3 til 4 prosent færre trener i et idrettslag høres gjerne ikke så mye ut, men det er en viss nedgang. Det vi ikke vet, er om de har sluttet eller tatt seg en pause.

Samtidig viser tallene at mange ungdom har gått over til å trene på egen hånd.

– Ungdommene har ikke bare sittet og sett på det som har skjedd. De har endret vanene sine. At flere trener på egen hånd er et eksempel på det. Flere har også hatt kontakt med venner gjennom sosiale medier og gaming.

Daniel Carillo Hatland forteller at dette er noe han kjenner seg igjen i.

– Det ble naturligvis litt mer spilling, og det var veldig mye fotball på egen hånd. Men jeg var også mer på fotballbanen med venner.

– Under pandemien har vi har hatt mer fritid og gjort flere ting vi ikke vanligvis ville hatt tid til, sier Oskar Skjefrås Kvile (til v.). Ved siden av han står Daniel Carillo Hatland.

30 prosent har følt seg mer ensomme

Bakken understreker at det også er mange som svarer at pandemien har påvirket dem i negativ retning.

– Samtidig sier 68 prosent at det har skjedd mye positivt. Blant annet at de har hatt mindre stress, og at de har gjort flere hyggelige ting med foreldrene sine.

Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret ved NOVA, Oslo Met.

– Hva med de 30 prosentene som opplever ensomhet?

– At ungdom har følt på ensomhet under pandemien er vi ikke så bekymret over. Vi hadde vært mer bekymret dersom ensomhet var et stort problem for dem. De aller fleste ungdom svarer at det er ikke det.

– Mye gøyere å spille fotball nå

Tilbake på fotballbanen på Søreide forteller Kvile og Hatland at de ikke har følt seg mer ensomme under pandemien.

– Vi har som regel hatt treninger og har derfor holdt kontakten med venner. Men garderobene var stengt, så garderobekulturen er noe vi har savnet, sier Kvile.

– Fotballbanen er en plass vi kan samles på fritiden og ha det gøy, sier Oskar Skjefrås Kvile.

De sier det kjipeste var å ikke kunne spille fotballkamper.

– Det har vært et stort problem, som vi snakket mye om. Det ble gradvis mindre oppmøte, og mange sa de ville slutte fordi det ikke var noe gøy, forteller Hatland.

Nå er de begge glad for at ting er på vei tilbake til normalen.

– Vi ser at de samme folkene blir mer og mer motiverte igjen. Det er mye gøyere å gå på fotball nå. Det kan jeg bare si.