Sport

Kvinnene fikk plutselig en halv million mer

Da konsernsjefen hørte at kvinnene fikk mye mindre i premiepenger enn menn, reagerte han.

Flere får utbytte av den halve millionen fra en sponsor. I siste VM ble det trippel norsk ved Marte Leinan Lund (f.v.) Gyda Westvold Hansen og Mari Leinan Lund. Alle er på landslaget.
  • Mette Bugge
    Journalist

Tirsdag skrev Aftenposten om den store forskjellen i premiepenger mellom kvinner og menn i kombinert.

«Urettferdig», sa VM-vinner Gyda Westvold Hansen om at herrene får syv ganger mer.

Artikkelen fikk Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i sponsoren Obos, til å reagere. Selskapet bestemte seg umiddelbart for å bidra med en halv million kroner ekstra til kvinnene – utover den allerede inngåtte sponsoravtalen.

– Vi så en mulighet for å gjøre det innenfor rammene av hva en sponsor kan bidra til. Men dette er en ramme som forutsetter at de vinner, sier Siraj.

Verdensmester Gyda Westvold Hansen vant fem renn på rad i Sommer Grand Prix.

– Er sponsorer kyniske eller «snille» bidragsytere?

– Svaret er en kombinasjon av det kommersielle og samfunnsansvaret. Jeg mener de store bedriftene har et samfunnsansvar, at de må være med og dra lasset, sier Siraj.

Engasjert i likelønn

Selskapet gikk også inn i kvinnefotball i 2017 og bidro med tre millioner kroner til å utjevne forskjeller på kompensasjon til norske og svenske kvinneklubber etter VM.

– Da sa mange at den kommersielle verdien var lav. Kvinnefotballen er likevel blitt en fantastisk investering for oss, som også kom utøverne til gode. Det handler om hvilke verdier vi vil stå for.

Siraj opplyser at i selskapet er det lik lønn for likt arbeid for begge kjønn, enten man er på en byggeplass eller på et kontor.

Gyda Westvold Hansen jubler i VM. Østerdølen håper å kunne levere varene i mange mesterskap fremover.

Hjerte for kombinert

Allerede sist vinter valgte selskapet å åpne pengesekken for å utjevne en forskjell i premiepenger i kombinert. Det ble en halv million til kvinnene den gangen også.

Siraj mener signalene er viktige. Ved å engasjere seg i kvinneidretten og løfte like muligheter, slippes kvinner frem. Internt har det ført til kjønnsbalanse i konsernledelsen i Obos, som også er kåret til en av Norges beste bedrifter på likestilling.

– Kan sponsorene få for stor makt?

– Det er slutt på den tiden der en sponsor bare leverte fra seg en pengepose og sa at idretten kunne gjøre hva den ville. Vi forventer å ta samfunnsansvar selv om idretten skulle stritte imot på enkelte punkter. Sponsorens makt handler om at vi kan trekke oss tilbake dersom det blir for stor forskjell mellom det forbundet/idretten står for, og det vi står for.

Siraj legger til at pengene konsernet bidrar med, ikke er noe å bli fet av.

– Vi kan bare stimulere til at utøverne får noe å leve av, for igjen å kunne trene og restituere og ha kombinert som levebrød.

Pengene kommer også laget til gode

For sportssjef Ivar Stuan har de ekstra kronene fra sponsoren stor verdi. Pengene brukes også til å forbedre betingelsene for hele laget.

– Vi merker godt at sponsoren er opptatt av likestilling, og det passer oss godt. Pengene utenfra kommer godt med. Sponsorinntektene totalt utgjør to tredjedeler av totalen. Uten sponsorer på laget hadde det blitt magert.

Les mer om

  1. Kombinert
  2. Gyda Westvold Hansen
  3. Daniel Kjørberg Siraj