I år leier idrettslagene gratis her. Det er det ikke sikkert de kan fortsette med.

Åsane Arena ba om 6 millioner for å la idrettslagene bruke hallen gratis. Kommunen svarte med å gi en fjerdedel.

Trond Mohn-finansierte Åsane Arena er et av landets største idrettsanlegg.

I Bergen får idrettslag leie kommunale idrettshaller helt gratis.

Er det derimot et idrettslag som eier anlegget, må de ta største delen av regningen selv.

– Målet vårt er at de samme prinsippet bør gjelde anlegg som eies av idrettslag. Derfor har vi søkt kommunen om en støtte på 6 millioner, sier Roald Bruun-Hanssen, daglig leder i Åsane Arena.

I kommunens budsjetter for 2021 får det nye gigantanlegget i Åsane tildelt 1,5 millioner til leie av halltid. Det kan få konsekvenser for idrettslagene.

Roald Bruun-Hanssen, daglig leder i Åsane Arena.

I år får alle idrettslagene gratis leie. Men med mindre kommunen øker støtten, er det ikke sikkert at de kan fortsette med det.

– Det klarer vi ikke. Da må vi finne andre måter å finansiere på. Det får vi eventuelt komme tilbake til, sier Bruun-Hanssen.

Over 80 idrettslag må dele på 6 millioner

Bergen kommune opplyser at støtteordningen for private anlegg har ligget på rundt 6,4 millioner «i en tid».

Over 80 idrettslag søker på ordningen årlig, og det blir derfor ikke mye til hver.

Etat for idrett har kun oversikt over de to siste årene, som du kan se i tabellen under. I 2020 ble potten doblet på grunn av pandemien.

I gjentatte brev til kommunen har Idrettsrådet i Bergen tatt til orde for å øke tilskuddene til drift av klubbeide idrettsanlegg.

Til gjengjeld kan kommunen sette et krav om at idrettslag skal få trene tilnærmet gratis eller til sterkt reduserte priser, foreslår Idrettsrådet.

– Det er veldig viktig at lagene holder en lav kontingent. En del familier har ikke råd til å delta i frivillige organisasjoner. Det er en utfordring BT har satt søkelyset på, sier daglig leder Roar Andersen.

Roar Andersen er daglig leder i Idrettsrådet i Bergen.

Kommunen skulle egentlig bygge Fana og Åsane

Andersen legger til at noen av de største anleggene i byen, Fana og Åsane Arena, egentlig skulle bygges av Bergen kommune i sin tid. Det står i kommunens idrettsplan «et steg foran» som varte frem til 2020.

Men kommunen tildelte ikke penger til å gjennomføre prosjektene.

– Trond Mohn kom på banen og betalte slik at de ble bygget innenfor den tidsepoken som den kommunale idrettsplanen la opp til. Meningen var at de som skulle trene der, skulle gjøre det gratis.

Men uten nok driftsstøtte fra kommunen lar ikke det seg gjøre, ifølge Andersen.

– Hvor mye mener dere kommunen bør gi til anlegg de selv ikke eier?

– Vi har foreslått en opptrappingsplan som begynner på 30 millioner i året og etter hvert økes til 40. Det hadde vært en fin gest fra kommunen for å vise takknemlighet for den hjelpen de har fått av Trond Mohn, og ikke minst alle klubbene som har drevet anleggene på dugnad.

Idrettsbyråden: – Kan bli vanskelig

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim svarer følgende rundt forslaget om å øke tilskuddet til private anlegg til først 30, så 40 millioner:

– Kommuneøkonomien er anstrengt, en mangedobling kan bli vanskelig. Dette må vi se opp mot andre behov på idrettsfeltet.

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

– Åsane Arena sier de trenger 6 millioner årlig for å sikre brukerne gratis tilgang. Er det håp om at de vil få det?

– Ikke i år i alle fall. Men dette er et budsjettspørsmål som vi får svar på i september.

Han forteller at Åsane Arena erstatter Åsanehallen. Kommunen går derfor inn med 1,5 millioner til leie av halltid for å sikre at idrettslagene, som trente gratis i Åsanehallen, skal fortsette med det.

– Blir ikke det urettferdig overfor de andre som bruker hallen?

– Dette er et spesielt tilfelle. Vi skal se på ordningen underveis og evaluere hvordan den fungerer.

Bruun-Hanssen er ikke imponert over byrådens svar.

– Dette er en prioriteringssak. Når vi er så heldig i Bergen og har Trond Mohn som vil betale for idrettsanlegg, hvorfor er ikke kommunen med på å sikre en god driftssituasjon for disse anleggene?