Nye 850 millioner kroner i krisepakke til idrett og frivillighet

Kulturminister Abid Raja (V) legger 850 friske millioner på bordet for å kompensere inntektstapene idretten og frivilligheten har lidd under viruskrisen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) kom fredag med nye penger til idretten og frivilligheten.

Kulturministeren offentliggjorde størrelsen på og innholdet i den justerte krisepakken fredag.

Kompensasjonsordningen som allerede eksisterer utvides nå med 850 millioner, i tillegg til at perioden det kan søkes om inntektstap fra strekkes til 31. august.

I tillegg vil kompensasjonsordningen nå også omfatte planlagte arrangementer som blir gjennomført, men med et begrenset antall publikummere. Det betyr blant annet at eliteserieklubbene vil få kompensert tapte billettinntekter, opplyser kulturminister Raja.

Statsråden lover også at mer penger skal stilles til disposisjon dersom det innvilges søknader for et større beløp enn det som er satt av.

– Dersom estimatene våre ikke skulle stemme, noe enkelte aktører har sagt i mediene, tar vi sikte på å justere og øke bevilgningene. Går ordningen tom, vil vi fylle på med penger, sier Raja.

Idretten fornøyd

Kulturdepartementet har fra før satt av 1 milliard kroner for å dekke de inntektstapene idretten har lidd under koronakrisen. Idrettspresident Berit Kjøll har vært tydelig på at det har vært for lite.

Tidligere denne uken oppfordret hun kulturministeren til å legge en halv milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen og ba samtidig om at det ble åpnet for å kompensere et bredere spekter av inntekter. Det fikk hun gjennomslag for fredag.

– Vi har bedt om 1,5 milliarder kroner i kompensasjon til dette, og der er vi nå, sier Kjøll, men legger til:

– Jeg må innrømme at jeg fortsatt er litt usikker på om den nye ordningen, og justeringen i innretning som er foretatt, vil nå alle den er tiltenkt å støtte. Jeg håper våre innspill i forkant av fremleggelsen er tatt hensyn til, slik at også arrangementer av typen opplæringstiltak blir inkludert, og bortfall av alle typer inntekter i forbindelse med arrangementene blir hensyntatt. Samtidig må ordningene inkludere kompensasjon for uunngåelige løpende kostnader, sier idrettspresidenten.

Regjeringen har hele tiden åpnet for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knyttet til blant annet kiosksalg, parkering og loppemarked. Kjøll har på vegne av idretten bedt om at prosentsatsen heves til 90. Fredag opplyste Raja at andelen fortsatt står fast på 70 prosent.

Idrettspresident Berit Kjøll besøkte Sagene Idrettsforening på Voldsløkka i Oslo forbindelse med at regjeringen lemper på tiltakene under koronavirussituasjonen og gir grønt lys for kontakt i barne- og ungdomsidretten.

Likviditetsmillioner

Da NTB møtte Kjøll mandag, gjentok hun også ønsket om en bevilgning på 300 millioner kroner i likviditetsstøtte til idrettslagene. Det er ifølge idrettspresidenten nødvendig for at klubbene skal kunne håndtere store faste utgifter, blant annet til haller og baner, som nå ikke blir dekket.

NIF har også anmodet om at kulturministeren finner 50 millioner i ekstra OL-bidrag til toppidretten. Det ønsket henger sammen med at mange utøvere fikk OL-forberedelsene sine ødelagt og ufrivillig forlenget da Tokyo-lekene ble skjøvet til neste år som følge av pandemien.

Disse ønskene må idretten håpe å få innfridd i revidert nasjonalbudsjett.

Kulturdepartementet opplyser fredag at det i tiden som kommer vil legges opp til løpende utbetalinger fra kompensasjonsordningen for å sikre likviditet i idrettssektoren.

195 millioner

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som så langt har administrert kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten. En rekke arrangører har allerede fått utbetalt penger.

I de to første rundene med utbetalinger betalte tilsynet ut til sammen 195 millioner kroner.

Den største søknaden som var godkjent i runde to kom fra Norges Ishockeyforbund. Den lød på 24,4 millioner kroner.