Sport

Birken takker deltagerne for millionhjelp – flere avstår fra refusjon

Birken-arrangøren takker gavmilde deltakere for verdifull økonomisk håndsrekning etter virusavlysningen. Samtidig må statlige kroner til for å trygge driften.

Birkebeinerrennet måtte avlyses.
  • NTB-Stian Grythaugen

Årets utgave av Birken Skifestival måtte avlyses som følge av helsemyndighetenes restriksjoner i kampen mot koronaviruset. Det fikk naturlig nok økonomiske konsekvenser for arrangøren.

Den siste tiden har vært brukt til å skaffe oversikt over følgene, og på veien har daglig leder Eirik Torbjørnsen og hans stab fått en økonomisk håndsrekning fra dem som skulle vært hovedpersonene under arrangementet.

Les også

  1. Birken-avlysning får alvorlige konsekvenser

  2. Aukland og Thele gikk over 320 kilometer på ski – på én dag

I etterkant av avlysningen fikk deltakerne anledning til å avstå fra å få refundert sin startkontingent. Den muligheten har mange benyttet seg av. Ifølge Torbjørnsen beløper den samlede donasjonen seg til over en million kroner.

– Det er gledelig og veldig rørende for oss å se at Birken betyr veldig mye for mange, sier den daglige lederen.

Kompensasjon

Han understreker samtidig at arrangørene hele veien har vært innstilte på å innfri sine forpliktelser i form av refusjon av kontingenten.

– Det har aldri vært aktuelt for oss å holde tilbake penger. Vi har gjort dette som en frivillig ordning, der folk kunne logge seg inn og velge å gi oss de hundrelappene eller få penger tilbake, sier Torbjørnsen.

Han legger ikke skjul på at den drøye millionen er kjærkommen, men at inntektstapet som følge av avlysningen beløper seg til større summer enn som så.

– Det hjelper på, og vi er veldig takknemlige og ydmyke for det. Men det som gjør at vi kan holde på og arrangere videre, er det staten bidrar med på grunn av at de i utgangspunktet tvang oss til å avlyse eller flytte, sier Birken-lederen.

Regjeringen har totalt lagt én milliard kroner på bordet i krisepakken som så langt er etablert for kultur, frivillighet og idrett. Idretten og frivilligheten får 600 av disse. Pengene er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer har måttet avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Millionsøknad

Før påske godkjente ESA kompensasjonsordningen, og tirsdag ble det åpnet for å søke. Birken-arrangøren har klare forventninger om bli tilgodesett. På spørsmål om hvor stor sum det blir søkt om, svarer Torbjørnsen:

– Vi snakker om en del millioner. Vi er en stor arrangør, Norges største mosjonsarrangør, så vi har et betydelig inntektstap på påmelding og deltakeravgifter som vi må få kompensert, og vi er veldig glade for at regjeringen har innrettet en pakke som gjør det mulig.

Regjeringen har ikke tatt stilling til hva som blir løsningen om det totale søknadsbeløpet fra idretten og frivilligheten overstiger grensen på 600 millioner kroner.

I Birken-ledelsen avventer man også nye signaler fra myndighetene rundt utsiktene for å kunne avvikle store arrangementer i sommer og til høsten. Det er varslet en oppdatering på dette tidlig i mai. Birkebeinerløpet, Norges største terrengløp, er nå flyttet fra 13. juni til 5. september, helgen etter Birkebeinerrittet på sykkel.

Torbjørnsen håper på et tydelig signal i starten av mai på om de arrangementene kan gå som planlagt.

– Det er ganske mange store arrangementer som ligger på sommeren og høsten, og dess tydeligere signaler regjeringen kommer med, dess bedre. Vage signaler er det verste planleggingsgrunnlaget store arrangører kan få, sier han.

<p></p>