Sport

I denne bydelen er nesten én av to uten sosialt nettverk

Derfor tror idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen at idretten kan hjelpe på situasjonen.

UTFORDRINGER: Slettebakken er en bydel med store problemer knyttet til innbyggernes levekår.
  • Øystein Vik

– Det er faktisk så ille at i området rundt Slettebakken, så er nesten halvparten av befolkningen uten nettverk. Og i Loddefjord er det veldig mange barn som ikke er fysisk aktive etter skoletid (én av tre). Dette kan vi ikke leve med, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), idrettsbyråd i Bergen.

Bergen kommunes levekårsundersøkelse som kom i fjor, dokumenterte store problemer i Bergen som Thorsen tror idretten kan bidra til å løse. Både når det gjelder for eksempel lite og ingen fysisk aktivitet og manglende sosialt nettverk.

Blant annet derfor roper nå idrettsbyråden på mer penger fra overskuddet fra Norsk Tipping, som blir fordelt blant annet til idretten.

– Gjennom idretten kan vi utjevne sosiale forskjeller. Bergen har spesielt store sosiale forskjeller og skal vi ruste idretten til å gjøre noe med det, trengs det penger til anlegg.

Les også

Norske spillkunder risikerer å miste pengene sine mandag

Storbyene får ekstra

Tippemidlene er hjørnesteinen når det gjelder bygging av idrettsanlegg i Norge. Hør bare her:

* I 2016 fikk norske kommuner 1,2 milliarder kroner i «tippemidler» til bygging av idrettsanlegg.

* Generelt er det slik at 22 prosent av kostnadene til bygging av idrettsanlegg dekkes av tippemidler.

Dermed er det liten tvil om at disse pengene er helt avgjørende. For storbyene er de ekstra viktige, for det er slik at siden 2015 har såkalte pressområder fått 15 prosent mer spillemidler enn alle andre kommuner, blant annet fordi det er dyrere å bygge i byene.

– Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen (H), statssekretær i Kulturdepartementet, i en e-post til Bergens Tidende. Verken han eller statsråd Linda Hofstad Helleland hadde anledning til å stille til intervju.

I Hordaland og Sogn og Fjordane er det bare to kommuner som kommer inn under denne definisjonen: Bergen og Askøy.

– Storbyene bør særbehandles. Oslo har desidert færrest anlegg i Norge pr. innbygger, men Bergen kommer også dårlig ut, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), idrettsbyråd i Bergen.

Det har han rett i. I Oslo er det 730 innbyggere pr. tilbud om idrettsanlegg. I Bergen 458. Her er tilsvarende tall for noen andre kommuner: Voss (266), Øygarden (231), Modalen (22).

– Er det riktig at storbyene skal få mer penger på bekostning av de andre kommunene, Thorsen?

– Jeg vil minne omegnskommunene om at vi har spesielt store utfordringer, sier idrettsbyråden.

Les også

John Arne Riise gjør comeback – i norsk 4.-divisjonsklubb

Varer ut 2018

Ordningen med å gi ekstra mye spillemidler til storbyene varer bare ut 2018. Etter det er det usikkert hva som skjer. Det er regjeringen som skal bestemme hva som blir ordningen fremover.

– Jeg har en veldig sterk bekymring for hva som skjer etter 2018. Samtidig ser jeg en mulighet til å påvirke, fordi det trolig pågår vurderinger for hva som skal skje med tippemidlene fremover, sier Thorsen.

Han mener – i likhet med sin byråds- og Ap-kollega i Oslo, Rina Mariann Hansen, at storbyfordelen bør økes fra 15 prosent opp mot 50 prosent.

Statssekretær Fredriksen understreker at han ser at det fortsatt er spesielle utfordringer i de største byene og i pressområdene som han vil fortsette å prioritere, men lover ingenting.

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til i hvordan ordningen vil bli videreført etter 2018, sier Fredriksen.

– Utenforskap roten til alt vondt

Ett av ti barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag, men byene er hardest rammet av dette fenomenet. Dette henger blant annet sammen at innvandrere i stor grad bosetter seg i byene. Mens kun 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lav inntekt i 2015, var denne andelen 38 prosent for innvandrerbarn, ifølge SSB.

– Vi har 5000 barn som vokser opp i fattigdom i Bergen. Sosiale forskjeller er vår tids største utfordring, og det er et sterkt argument for at vi må få mer tippemidler, mener Thorsen.

Han mener idretten er et glimrende verktøy for å gjøre dette. I idretten kan folk bli kjent på en felles arena. Men for å ha idrett, trengs det idrettsanlegg. Og for å få idrettsanlegg, trengs tippemidler.

Thorsen viser til byområder som Indre Laksevåg, Mjølkeråen, Slettebakken, Solheim, Loddefjord og Ytre Arna som områder med store utfordringer.

– Utenforskap er roten til alt vondt. Gjennom idrett kan man bygge nettverk, få venner og bli fysisk aktiv, sier Thorsen.

Les mer om

  1. Bergen
  2. Kulturdepartementet
  3. Norsk Tipping