Kulturministeren om NIFs åpenhetsvedtak: – Dette er en god og klok beslutning

Enighet blant idrettstoppene.

Her faller avgjørelsen som fører til klapping. Ingen stemte mot at det ikke skulle åpnes opp for fullt innsyn på ledermøtet. På første rad sitter styremedlemmene.

BODØ: På ledermøtet, som samler alle idrettstoppene i Norge, ble det fredag enstemmig bestemt at idrettsstyret må åpne opp for innsyn bakover i tid. Ikke bare bilag fra Sotsji-OL, men andre ting som måtte være av interesse, skal det bli mulig å få peiling på. For dem som ønsker det.

– Dette er en god og klok beslutning. Full åpenhet er det som skal til for å gjenopprette tilliten til Norges Idrettsforbund, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Nå kan vi endelig senke skuldrene, sier Norges idrettsforbunds styremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

Det var etter at hun hadde hørt på en rekke talere, som klart og tydelig sa at åpenhet er en forutsetning for det norsk samfunn står for.

Og da det skulle stemmes, etter at 17 talere hadde vært på talerstolen, var det ingen som rakk opp hånden for begrenset innsyn.

Idrettspresident Tom Tvedt på ledermøtet i Bodø fredag.

Styret snudde

I et tidligere møte i Idrettsstyret under oppholdet i Bodø, var det åpenhet til og med Sotsji som det var enighet om. Men signalene fra idrettskretser og særforbund var krystallklare.

Her var det ikke snakk om begrensning. Som Kåre Sæther, leder i Møre og Romsdal idrettskrets sa det:

– Idretten skal være åpen og inkluderende, men gjelder det bare for enkelte områder? Svaret gir seg selv.

Én etter én kom debattantene opp med sine innlegg, men det morsomste sto Knut Peder Bjørklund, leder av Troms idrettskrets for. Han startet med å snakke om NRKs program om reinen minutt for minutt, og fryktet at det kunne bli idrettsstyret minutt for minutt neste gang.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det ikke å komme frem til en avgjørelse nå, men velge å gå i ring, kunne føre til nettopp en slik sammenligning. Han snakket om den gamle simlen som førte flokken trygt frem. Trolig var han ikke enig i at president Tom Tvedt hadde hatt full kontroll på flokken, men det viktigste budskapet fra forsamlingen var denne:

– Tilliten til norsk idrett må gjenopprettes.

Idrettsstyret måtte tenke om igjen

Idrettsstyret har ikke vært i takt med sin medlemsorganisasjon i denne saken. Tom Tvedt og hans kolleger mente tidligere at det var vanskelig å si ja til åpenhet lenger tilbake i tid enn da dette styret kom til makten i juni 2015.

Etter hvert kom styret på glid, og mente at Sotsji måtte med. Men det var heller ikke nok, fortalte delegatene.

Marit Wiig, som er leder av Særforbundenes Fellesforbund (SFF) og president i Norges Golfforbund, var ikke i tvil:

Hun fortalte om et avklarende møte på formiddagen, før ledermøtet startet. Der var særforbundene skjønt enige om at nå kan ikke denne verkebyllen få vokse lenger.

– Vi ønsker åpenhet så langt det er mulig. Åpenhet betyr å kommunisere, informere, diskutere internt og eksternt, sa hun blant annet.

– Tiden er overmoden for å gjenvinne tilliten til NIF og norsk idrett. Vi er opptatt av at det ikke skal legges opp til unødvendig byråkratisering.

Tilliten må gjenopprettes

Nettopp tillit og mangel på den, ble sentral i debatten. Nils Sandal i Sogn og Fjordane idrettskrets sa det slik:

– Tillit er nødvendig, fra topp til grasrot. Norsk idrett er avhengig av et godt omdømme. Vi skal bygge merkevare, omdømme og tillit. Det gir vi med full åpenhet. Også bakover.

– Gjør vi det, har vi satt strek på det som har vært.

Mange ønsket å ta ordet. Skøytepresident Rune Gerhardsen: var også blant dem:

– Idretten har vært ute i hardt vær, veldig hardt vær. Åpenhet er en garanti mot hemmelighold. Vårt rykte og vårt omdømme blir dårlig når vi slurver med åpenhet.

Han menet at saken med å åpne bakover så langt det er mulig, kan begrunnes slik:

– Det er ikke uvesentlig for nåtiden, hva som har skjedd i fortiden.

President Jørgen Stang Heffermehl i Norges Seilforbund kom med tre råd. Det var å få frem Sotsjidokumentene, åpne opp for opplysninger og innsyn bakover i tid, og det ubegrenset. Men også sørge for at de som ber om innsyn, retter seg etter pressens Vær varsom-plakaten.

Tvedt takket

– Litt over klokken 18 fredag gikk Tom Tvedt på talerstolen igjen. Han sa:

– Noen snakker om nederlag. Her er det bare vinnere. Det er de vi skal jobbe for hver eneste dag. Personlig er jeg lettet. Det er ikke overraskende, men det er et enstemmig styre som har besluttet dette.

Da kom det humring i salen, og Tvedt fortsatte:

– Dere kan humre, men vi har fattet avgjørelse om full åpenhet bakover i tid, så langt bakover i tid som bokføringsloven gir mulighet til.

Vedtaket ble nøyaktig slik:

Idrettsstyret vedtar full åpenhet bakover i tid fra før 7. juni 2015.

Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven.