Kulturministeren gir Oslo grunn til OL-håp

Tilhengerne kan få OL-ja i nyttårsgave.

Kulturminister Thorhild Widvey (øverst) er postiv til norsk søknad. Det gir Oslo 2022-tilhengerne god grunn til å juble.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) legger ikke skjul på at hun i utgangspunktet er positiv til en ny norsk OL-søknad.

Men hun er selvsagt avventende når det gjelder spørsmålet om å gi en eventuell statsgaranti.

— Når det gjelder OL-søknaden fra Oslo, så ligger den nå til en konsekvensutredning i departementet, og den blir ferdig til jul. Da får vi ta stilling til om det da eventuelt skal gis en statsgaranti eller ikke. Det er noe regjeringen må behandle. Jeg regner med, basert på den konsekvensutredningen som måtte komme, at det blir en vurdering om en eventuell statsgaranti tidlig på vinteren i 2014, sier Widvey.

- Hvor viktig ser du på jobben din som sportsminister innenfor kulturområdet?

— Det er kjempeviktig. Idretten betyr utrolig mye for folk, både når det gjelder toppidretten, men også breddeidretten. Det er jo tusenvis av barn, unge og ungdom som er aktive i idrett hver dag, så det er kjempeviktig også å være synlig for idretten som minister, understreker hun.

Utenlandske spillselskaper

Norsk idrett får en stor og viktig del av finansieringen sin via tippenøkkelen, altså overskuddet til Norsk Tipping. Framveksten av utenlandske spillselskaper har skapt bekymring innen idretten, men nå åpner den nye kulturministeren for å slippe til slike selskaper.

— Vi vil vurdere å åpne for at internasjonale selskaper også kan være delaktige på den måten at de får en lisensordning i Norge. Det er jo det som skal til for at de skal kunne operere lovlig. Så det er noe som vi kommer til å sette i gang utredning om på nyåret. Resultatet av en slik type utredning, har jeg en ambisjon om at vi skal kunne fremlegge i forbindelse med statsbudsjettet i 2015, sier Widvey.

— Hele ideen med å åpne opp for at andre spillselskaper skal få operere i Norge er at det skal øke muligheten for at norsk idrett skal få mer penger og ikke mindre. Det er veldig viktig, legger hun til.

Proffboksing og knockoutloven

Boksetilhengerne jublet sa Siv Jensen og Erna Solberg tidligere i høst proklamerte at forbudet mot proffboksing skal bort. Det er den nye kulturministeren også enig i, men når det blir snakk om hva som skal skje med knockoutloven, blir hun mer ullen i svarene.

— Først og fremst må forbudet mot proffboksing tas bort. Deretter må forholdet til knockoutloven og knockoutforskriften vurderes. Det er to ting som det er viktig for meg å understreke, for jeg har lagt merke til at det internasjonale bokseforbundet er opptatt av muligheter som kanskje ikke får innpass i norsk lov.

— Det gjelder forholdet mellom den enkeltes mulighet til å få utøve idretten opp imot de helsemessige konsekvensene det kan gi, sier Widvey.

— Høringsuttalelsene ligger i departementet, så de vil bli vurdert, og så må vi se hvor fort vi kan diskutere dette. Det er også viktig for meg å høre på idretten, og hva idretten signaliserer i forhold til dette.

— Jeg vil derfor ta initiativ overfor idrettsforbundet for å høre hva de mener om alle sidene ved denne saken, sier kulturministeren.

(©NTB)