Sport

Knut (26) involvert i sykkelulykke. Han mener dette bildet illustrerer problemet på norske veier.

– Mange syklister holder pusten.

Knut Sande mener størrelsen på sykkelfeltene er en medvirkende årsak til ulykker i Norgescuprittene.
  • Kjersti Nipen
  • Nicholas Bergh
    Journalist

Hundrevis av mosjonister var i aksjon i Eidsvollsrittet i Norgescup søndag. Arrangementet ble imidlertid ikke bare en sykkelfest.

I herreklassen måtte et titalls syklister i bakken i en massevelt på Vestre Hurdalsveg. Seks personer ble skadet, to av dem alvorlig.

Les også

Seks syklister er skadd i en sykkelvelt i Eidsvollrittet

Knut Sande (26), som fikk sykkelen sin ødelagt på grunn av massevelten, går ut mot sikkerheten i NorgesCup-ritt.

– Norgescuprittene som arrangeres av Norges Cykleforbund (NCF) er jevnt over forbundet med uforsvarlig risiko. Alle vet det, men svært lite er blitt gjort for å bedre sikkerheten i disse rittene, sier Sande, som representerer Oslostudentens Idrettsforenings sykkelklubb.

Les også

Motorsykkel-tabbe vekker harme i sykkelmiljøet: – Fullstendig krise

Stiller seg spørrende

Eidsvollsrittet er ett av fem ritt i NorgesCup-serien, som er i regi av Norges Cykleforbund. Per Erik Mæhlum er ansvarlig for Norgescup, og svarer slik på påstanden om at rittene arrangeres med «uforsvarlig risiko».

– Jeg stiller meg spørrende til et slikt utsagn. Vi har dommere på alle NorgesCup-ritt, som vurderer sikkerheten og i verste fall kan stoppe rittet om ikke sikkerheten er ivaretatt, sier Mæhlum.

Syklisten Knut Sande går ut mot Norges Cykleforbund.

Sande mener imidlertid Norges Cykleforbund kan gjøre mer for å ivareta rytternes sikkerhet.

– At det skjer ulykker også på profesjonelt nivå, ser man på TV hele tiden. Det er ingen grunn til at norske ritt må være enda farligere, sier han.

– Vanskelig å stenge veier

Sande mener rittene i Norge er utrygge, og kommer med de to følgende argumentene:

1) Rittene arrangeres på trafikkerte veier.

2) For mange syklister på ulikt nivå sykler sammen.

Ifølge flere kilder var det ingen biler involvert i søndagens velt i Eidsvollsrittet. Arrangøren hadde imidlertid ikke fått sperret av veiene, noe som er vanlig i ritt på dette nivået i Norge.

Per Erik Mæhlum i Norges Cykleforbund skulle helst sett at sykkelrytterne fikk konkurrere uten å måtte forholde seg til biler.

– Vi ønsker så lite trafikk som mulig, helst lukkede veier. Dessverre er det vanskelig å få aksept for å stenge veier på sykkelritt i Norge, sier Mæhlum.

Les også

Kastet ut av Giro d’Italia etter denne manøveren: – Skammelig

Vil ha mindre klasser

Knut Sande har forståelse for at NorgesCup-ritt ikke alltid kan arrangeres på sperrede veier. Han mener imidlertid at risikoen hadde vært mindre dersom størrelsen på klassene hadde vært mindre.

– Så lenge man ikke kan stenge løypen for motgående trafikk, bør det i alle fall ikke være flere enn 100 syklister i ett felt, sier Sande.

I seniorklassen i Eidsvollsrittet søndag var det 189 deltagere. Knut Sande var blant de 12 som ikke kom i mål, på grunn av velten.

Sykkelsporten er i vekst, med stadig flere som vil være med. Sande mener det bidrar til at NCF-rittene bare blir farligere og farligere.

Syklisten mener det bør være enkelt å gjøre som i andre land som Sverige eller Belgia, og dele inn rittene i «A- og B-cup».

– Ryttere holder pusten

I dagens format er feltene så store at flere ryttere ofte tar sjansen på å oppholde seg i filen der bilene kommer i motgående retning. Sande bruker bildet under som en illustrasjon på problemet.

– I løpet av et vanlig Norgescupritt oppstår det veldig mange farlige situasjoner. Spesielt når biler kommer imot er det mange ryttere som holder pusten, sier Sande.

Knut Sande fikk søndag sykkelen sin ødelagt i en massevelt. Han mener dette bildet, der sykkelfeltet sprer seg over to filer, og dermed er sårbart for motgående trafikk, er illustrerende for risikoen ved sykkelritt i regi av Norges Cykleforbund.

Per Erik Mæhlum bekrefter at sykkelforbundet har vurdert Sandes forslag om å redusere feltstørrelsen tidligere.

– Vi har diskutert det. Utfordringen er at det er så vanskelig å arrangere sykkelritt i Norge. Med to ulike nivåer måtte vi ha flere til å arrangere sykkelritt. Det er krevende. UCI (det internasjonale sykkelforbundet, journ.anm.) har en regel om at det skal være maks 200 syklister i et felt. Den regelen forholder vi oss til

Les også

De trodde sykkel-VM skulle være i høstferien. Da det ikke skjedde, kom ekstraregningen på nær 12 millioner.

– Ting kan bli sikrere

Sande understreker at han ikke klandrer enkeltsyklister for det som skjedde. I stedet etterlyser han at Norges Cykleforbund handler.

– Det er naturlig å forvente at sykkelrittene som arrangeres av NCF skal fremstå som forbilder for ritt på lavere nivå. Derfor er det et tankekors at de fleste turritt som arrangeres av lokale klubber og ildsjeler er vesentlig tryggere enn Norgescuprittene, sier han.

Etter søndagens vel ble en person sendt til Ullevål sykehus med en mulig hodeskade. En annen ble sendt til Ahus med kutt i låret. Fire syklister ble i tillegg sendt til lokal legevakt, ifølge Øst politidistrikt.

Les også

Rivalene parkerte Kristoff i massespurt

På spørsmål om hva Norges Cykleforbund vil gjøre med sikkerheten i Norgescuprittene, svarer Per Erik Mæhlum slik:

– Vi må først få klarhet i hva som har skjedd, og evaluere rittet. Basert på den informasjonen jeg sitter på nå, har det ikke vært biler involvert i ulykken. Velt i sykkelfelt uten ytre påvirkning kan vi aldri gardere oss mot.

Mæhlum erkjenner imidlertid at NorgesCup-seier har forbedringspotensial.

– Både rytterne og alle andre er enige i at ting kan bli sikrere. Det handler om å få lagt forholdene til rette sammen med politi- og veimyndigheter. Det hadde også hjulpet om det i større grad ble aksept for å stenge veier. Det er trist at bilistenes fremkommelighet i mange sammenhenger er viktigere enn syklistenes liv og helse.

NorgesCup-serien arrangeres gjennom sommeren og høsten. Neste ritt arrangeres av Sandnes Sykkelklubb 4. juni.

Les mer om

  1. Sykkelritt
  2. Trafikk