Herreturnerne skrev krast brev til forbundet: – Vi er bekymret

12 turnere på herrelandslaget ble så bekymret at de sendte brev til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. De snakker om krise.

Landslagstrener Valentyn Skrypin med noen av landslagsutøverne. Disse representerer Oslo Turn: F.v.: Nicolay Rønbeck, Sofus Heggemsnes, Jacob Gudim Karlsen og Theodor Gadderud.
  • Mette Bugge

Landslagets kaptein og talsmann Jacob Gudim Karlsen forteller at gjengen ble enige om å henvende seg til teknisk komité i forbundet, for å få vite hva som var planene for turnerne. Det skjedde 22. juni.

Da hadde norsk turnsport stått uten landslagssjef i nesten ett år. Fra 1. januar i år har kun én landslagstrener jobbet 40 prosent.

– Vi ønsket å få forståelse og innsikt i de visjoner og planer teknisk komité og Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) har fremover, sier Karlsen.

– Vi er bekymret for at den ønskede satsingen ikke står i stil med det tilbudet som forbundet kom med.

De uttalte målsettingene for komiteen og NGTF er høye (se fakta). Utøverne er enige om at det er spennende og krevende, men kritiserte at forbundet ikke har tatt dem med på råd, at de rett og slett ikke er hørt.

– Vi har kommunisert tydelig at vi ønsker å bli hørt i slike prosesser. Vi som utøvere har hverken hørt eller sett noe til teknisk komité i det siste halvåret og stiller oss undrende til denne manglende synligheten og involveringen fra deres side, heter det i brevet.

Skal senteret legges ned?

Det som har fått turnerne til å snakke om krise og at flere kan komme til å trekke seg fra landslaget, er at det ikke er enighet om et senter å trene på.

Tidligere hadde turnerne fast trening på Norges idrettshøgskole. Fra januar 2021 var fellestreningen flyttet til Oslo Turnforening på Hasle.

– Beskjeden vi fikk veldig brått 16. juni, var at det ikke var mulig å opprettholde et senter lenger, og dette medfører blant annet at mange mister et sted å trene på morgenen. Det gjelder tilflyttere som har andre klubber enn Oslo Turnforening.

– Det syntes vi var ille, ikke minst fordi også flere turnere utenfra kommer til Oslo i sommer for å satse fra 1. august.

Hvis senteret stenges ned og morgentreningen forsvinner, betyr det at treningsmengden til mange av disse utøverne går fra rundt 28 timer i uken til 18 timer i uken, mens noen går helt ned til null fordi de ikke lenger har et sted å trene. Det er uholdbart, sier Karlsen.

Fikk snakket ut

Karlsen opplyser at turnerne innkalte teknisk komité, sportssjef Hermod Buttedal og president Torgeir Røinås Pedersen til møte sist onsdag. Der fikk partene snakket sammen.

– Jeg følte at de fikk et annet syn på denne saken. De skjønte at dette var viktigere enn de trodde, sier Karlsen. Han håper at turnernes bekymring skal bli løst, men er ikke sikker.

Valentyn Skrypin, trener både for landslaget og i Oslo Turn, er spent på om forbundet og klubben kommer til enighet.

Så sent som mandag var det full kræsj. Oslo Turn vil gjerne ha senteret, men ikke uten å vite rammer og budsjett.

Derfor kom beskjeden til forbundet om at de ikke kan gå inn på en avtale om et senter uten noe konkret. Oslo Turn kan ikke betale for at deres trener Valentyn Skrypin skal bruke mer enn de 40 prosentene han er ansatt for som landslagstrener. Klubben kan ikke ta de utgiftene som de mener forbundet burde stilt opp med.

Skrypin har hatt hele landslaget alene siden januar. Når fire nye utøvere fra Trondheim og Tromsø kommer til hovedstaden, må det flere ressurser til.

– Forståelse for at turnerne synes det er vanskelig

President Torgeir Røinås Pedersen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund har ikke hatt tid til å svare utfyllende på Aftenpostens spørsmål i forbindelse med saken, men sier at han konstaterer at det er ulike oppfatninger om de faktiske forholdene.

Han forteller at forbundet ikke har ønsket å legge ned senteret.

Forbundet har hatt en vanskelig tid økonomisk, og medlemsveksten er redusert med 12–14 prosent.

Han innrømmer at det har vært et vakuum rundt herreturnerne, fordi man ikke har hatt en landslagssjef. Det skal snart komme på plass.

– Jeg har stor forståelse for at turnerne synes det er vanskelig, sier han.

Pedersen håper og tror på en løsning. Han har ikke besvart Aftenpostens oppfølgingsspørsmål i saken, men skriver følgende i en mail sendt tidligere i uken:

– Fra forbundets side har det vært et ønske om å ta denne prosessen direkte med Oslo turn og ikke gjennom Aftenposten, begynner han og fortsetter:

– Vi har ikke endret vår oppfatning av at vi er interesserte i å finne løsninger og slik at Oslo turn naturligvis må gjøres kjent med og eventuelt akseptere forutsetninger som vil måtte gjøre seg gjeldende i et eventuelt samarbeid knyttet til en senterløsning i Oslo turn. Av den grunn har jeg også initiert et møte mellom NGTF og Oslo turn og avventer tilbakemelding på dette.