Sport

Vil gjøre asylmottaket til mer enn et venterom

Idrettslagene på Landås vil fylle flyktningenes hverdag med aktivitet.

VIL HJELPE: Idrettslederne Ingvild Sanford (fra v.), Bjørnar Mykkeltvedt og Per Arne Foshaug ønsker å involvere flyktningene i idretten på Landås. FOTO: Eirik Brekke
  • Magnus Wikan

— Å være en del av et idrettslag er veldig viktig for integreringen. Ikke minst er det viktig for norskopplæringen, sier Ingvild Sandford, sportslig leder for barne- og ungdomsidretten i Ulriken Eagles.

Hun vet derfor godt hva hun snakker om. Basketballklubben har barn og voksne med innvandrerbakgrunn fra rundt 30 forskjellige land i medlemsmassen, og samarbeider med Unicef for å bli flinkest mulig på integreringsarbeid.

Nå vil Ulriken, sammen med sine naboer Baune SK og Bergen Håndballklubb, legge til rette for at flyktningene som kommer til akuttmottaket på Landås kan drive med idrett.

— Vi vet foreløpig ikke hvem som kommer, hvor gamle de er eller når de kommer, men vi er beredt til å gjøre en innsats, sier Per Arne Foshaug, leder i Bergen HK.

  • Folket sier ja til asylmottak i eget nabolag

Stiller seg til disposisjon

Kapasiteten i Landåshallen er allerede sprengt på ettermiddagene, og på dagtid blir hallen brukt av Landås skole. Derfor håper idrettslagene på at gymsalene på akuttmottaket, som er den gamle lærerhøyskolen, vil stå til disposisjon for aktivitet. I tillegg håper de at kommunen vil kunne frigi halltid i Landåshallen på dagtid.

I så fall stiller klubbene mer enn gjerne opp med både utstyr og mennesker som kan organisere idrett for flyktningene.

— Vi er forberedt på å drive basketball på dagtid på mottaket, dersom det er ønskelig, forklarer Sandford.

For fotballklubben Baune er situasjonen noe annerledes. De disponerer to kunstgressbaner, hvor den ene ligger på asylmottakets tomt.

— Vårt ønske er at banen kan være full av aktivitet frem til vi har treningstider fra klokken fire. Etter det er de også velkommen, men da må vi finne en løsning med Norsk folkehjelp som gjør at de kan bruke banen utenom våre treningstider, sier klubbleder Bjørnar Mykkeltvedt.

— Men kommer det noen barn som står på sidelinjen når aldersbestemte lag trener, så vil vi oppfordre våre trenere til å inkludere dem, legger han til.

Folkehjelpen vil bidra

Han mener klubben også vil få en viktig rolle med å integrere flyktningene i løkkefotballen i helgene.

— Det vil være viktig for oss som klubb å opprettholde den løkkefotballen som foregår der, slik at de barna som vanligvis spiller fotball på lørdager og søndager også gjør det nå i samspill med de andre, sier Mykkeltvedt.

Klubben planlegger også en kampanje for å samle inn overflødige fotballsko i nabolaget, som skal gis bort til mottaket.

— Det er fantastisk at idrettslagene på Landås signaliserer en slik velvilje. Det er viktig at beboerne fyller hverdagen med innhold, så jeg håper at kommunen kan bidra til å kooridinere der det trengs, sier sosialbyråd Erlend Horn (V).

Det er Norsk folkehjelp som skal stå for den daglige driften av mottaket. Folkehjelpen har ansatt en egen frivillighetskoordinator, som skal være kontaktpersonen de frivillige organisasjonene skal forholde seg til.

— Med gymsaler og fotballbane på mottaket, har vi muligheter som ikke mange andre mottak har. Å kunne drive med aktivitet er nok noe av det viktigste en kan gjøre for å føle seg godt ivaretatt. Jeg tror også det vil være med på å dempe eventuell støy i nabolaget, sier Åse Sælensminde, regionsrådgiver for Vestlandet.

- Mer enn en venteplass

Siden mottaket er et akuttmottak, er det i utgangspunktet tenkt at flyktningene kun skal være der i to uker før de flyttes videre.

— Vi har ikke nok ordinære asylmottak akkurat nå, så en må regne med at de kanskje blir boende lenger enn to uker, sier Sælensminde.

Det betyr at beboerne også vil kunne få en tilknytning til idrettslagene.

— Jeg tror at det er viktig at vi griper fatt i dette, uansett hvor lenge de blir værende. På to uker klarer man ikke å bli kjent med enkeltpersonen, men man kan gi et tilbud. På fire måneder kan man jo begynne å integrere dem i selve klubben, sier Mykkeltvedt, og understreker viktigheten av det.

— Om dem som kommer hit, raskt kan komme seg inn i organisert idrett, så vet vi at de vil ha lettere for å knytte seg til et organisert idrettslag også når de flytter på seg, sier han.

Foshaug nikker anerkjennende.

— Samtidig er det viktig å unngå at mottaket kun blir en venteplass. De må få vite hva Norge er. Her er det mye aktivitet og dugnadsånd, og at terskelen er lav for å komme inn, sier han.

Les mer om

  1. Håndball