Sport

Færre golfspillere

Antall medlemskap i klubber tilsluttet Norges Golfforbund sank i 2005 med 3000.

  • Svend Ole Kvilesjø

Nå er det registrert totalt i overkant av 119 000 medlemskap. I Norge må man være medlem i en golfklubb for i det hele tatt å få lov til å spille golf på en norsk bane. Det rekrutteres mange nye mennesker til golfidretten, men samtidig er frafallet større enn tidligere, slik at norsk golf i 2005 for første gang i moderne tid opplevde en nedgang i medlemsmassen. — Jeg tolker dette som en naturlig stagnasjon, sier president Christian Anker-Rasch i Norges Golfforbund (NGF). - Intet tre vokser inn i himmelen. Men nå ser vi en sterk grad av konsolidering i golfmarkedet og mange klubber tenker nå nytt. Det jobbes utrolig mye og godt ute i klubbene akkurat nå, og jeg er sikker på at dette vil gi resultater, mener Anker-Rasch. Bjørnstad-effekt De siste månedene, etter at Henrik Bjørnstad kom med på den amerikanske PGA-touren i USA, har norske medier omtalt golf mer enn noensinne tidligere. - Tidligere har golf hatt svært liten medieinteresse. Den økte interessen fra mediene kan forhåpentligvis føre til økt rekruttering, ikke minst blant barn og unge, håper Anker-Rasch. Nedgang på 2,2 prosent. Totalt har antall medlemskap i norsk golf gått tilbake med 2,2 prosent, mens det blant barn og unge har vært en tilbakegang på 6,3 prosent. (Oustøen Golfklubb, med sine om lag 1000 medlemmer, meldte seg ut av Norges Golfforbund i 2005). - Spesielt tilbakegangen blant barn og unge er bekymringsfull. Men dette er et område som norsk golf har satset spesielt mye på det siste året, og det tror vi vil gi resultater de nærmeste årene. Norges Golfforbund har bygget om sine datasystemer. Måten klubbene rapporterer inn sine medlemmer på er også blitt endret. - Mange klubber har med denne omleggingen fått ryddet i sine medlemsregistre. Det kan ha hatt en negativ innvirkning på medlemsstatistikken, mener Anker-Rasch. Det skal også nevnes at noen tusen medlemmer i norske golfklubber "vandrer" mellom klubber ved årsskiftet. Disse medlemmene er da klubbløse og blir ikke alltid fanget opp i registreringen per 31. desember.

Les også

  1. Sesongstart med smell

  2. Tung avslutning for Bjørnstad

  3. Tutta på femteplass

  4. Golf-ordboken

<b>Fortsatt bygges det</b> nye golfbaner i Norge, men medlemsmassen krymper.

Les mer om

  1. Golf