Jacobsen etter kritikken: – Ikke noe humbug, skjult spill eller tull

Det siste døgnet har hun vært gjenstand for krass kritikk. Nå svarer Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) på om hun har problematiske roller i idretten og hennes personlige syn på russisk idrettsdeltagelse.

SVARER PÅ KRITIKK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her under et ekstraordinært idrettsting på Hamar i 2021.

Den tidligere landslagsløperen har vært gjenstand for kraftig debatt siden NRK torsdag ettermiddag hevdet at Jacobsen hadde tatt til orde for at Russland skulle få gjøre retur til internasjonale konkurranser.

– Hva er din personlige mening - bør russiske og belarusiske utøvere få delta i internasjonale konkurranser, som IOC åpner for?

– Jeg føler jeg har vært en del av en sonderingsprosess der man diskuterer om bevegelsen er i stand til å oppfylle sin misjon. Slik jeg opplevde dette, så har vi holdt det til å diskutere det. Så er det bred enighet fra utøvernivået i hele verden at den misjonen er en viktig del av internasjonal idrett. Det er et premiss for å fortsette å sondere. IOC tar konklusjonene, sier Jacobsen og fortsetter:

– Min personlige mening har ingen plass i dette. Det øyeblikket jeg ble tillitsvalgt har ikke min personlige mening så mye å si. Min rolle er å forsøke å se hva som skjer nasjonalt og internasjonalt, samtidig som jeg tar vare på idrettens mål og mening. Deretter forsøke å sammenstille det i en slags kunnskap. Det kommer jo helt an på hvordan man ser på det, men det er sjelden det er dumt å ha flere perspektiver på en sak.

Les også

Skarstein innrømmer feil: – Vi burde fattet vedtak

I HARDT VÆR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her avbildet i forbindelse med en VG-reportasje.

Bakgrunnen for kritikken mot Jacobsen handler altså om at NRK hevdet hun i møte med IOC (Den internasjonale olympiske komité) hadde tatt til orde for at Russland kunne gjøre retur til internasjonal idrett.

Dette synspunktet skal hun ifølge kanalen ha fremført overfor komiteen.

Organisasjonen har den siste tiden sondert med utøvergrupperinger verden over rundt hvordan de stiller seg til om utøvere med russisk og belarusisk pass kan konkurrere igjen under strenge kriterier.

Akkurat den delen er hun svært kortfattet om i et intervju med VG fredag, men sier hun ikke vil svare på spørsmål som hun hevder er basert på faktafeil.

– Det finnes dokumentasjon på hva jeg faktisk har sagt. Det trenger man ikke å diskutere. Derfor trenger jeg ikke å forklare. Det vil tiden vise, sier hun litt kryptisk og uten å ville utdype det ytterligere.

Da VG kontaktet NRK om dette temaet torsdag, svarte sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt slik:

– Vi har forsøkt å få Astrid i tale om dette i lang tid. Vi har trygge kilder på at det er fremstilt som det er. Astrid er selvfølgelig velkommen til å presisere eller nyansere det som hun egentlig mener, sa han.

Rob Koehler har vært tett på IOC i 17 år som del av ledelsen i Verdens Antidopingbyrå (WADA). Han mener Jacobsen «har blitt brukt rått av IOC». 36-åringen er ikke bare leder av den norske utøverkomiteen, men også IOC-medlem siden hun ble med i IOCs utøverkomité.

– Jeg kan ikke kommentere det.

– Hvorfor ikke?

– Det er to forskjellige valgprosesser. Det er idrettens regelverk jeg forholder meg til. Men det er uproblematisk for meg å både ikke bli gjenvalgt og trekke meg også hvis det kommer fra de utøverne som mener jeg ikke fortjener deres tillit. Da får de også ytre det i riktige kanaler.

Hun fortsetter:

– Jeg kjenner ikke på noen bitterhet for det dersom det skulle skje. Til nå har det vært mer problematisk å finne noen utøvere som engasjerer seg i norsk idrett. Det er på en måte bare fint om noen engasjerer seg, vil gjøre en forskjell og vil stå på for resten. Jeg har ingen egne ambisjoner.

Utøverkomiteen i Norge skal representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert idrett.

Derfor har Jacobsens utspill rundt russernes retur engasjert i egne utøverrekker. Blant annet har roeren Kjetil Borch felt en knallhard dom.

Han sier til NRK at tilliten til Jacobsen som utøverkomite-leder er alvorlig svekket og langt på vei antyder at slike standpunkt ikke holder hvis hun ønsker gjenvalg.

Standpunktet i dette tilfellet er altså at Jacobsen har tatt til orde for russisk retur, noe hun selv avviser at har skjedd.

– Han er som alle andre velkommen til å engasjere seg og ta kontakt, sier Jacobsen.

KRITISK: OL-roeren Kjetil Borch, her avbildet under Tokyo-OL i 2021.

Jacobsen forteller at utøverkomiteen bruker mye av fritiden sin på å jobbe, har forskjellige utvalg og grupper for å styrke norske utøveres posisjoner.

– Det er ikke noe humbug, skjult spill eller tull. Vi har stadig dialog med særforbund om de kan nominere kandidater. Men det kommer ikke mye, sier hun.

– Har du følt på en rollekonflikt mellom IOC-rollen og som leder for utøverkomiteen i NIF?

– Nei, jeg har jo ikke noen. Jeg får ikke direktiver fra IOC. Skal man diskutere de to rollene, så tenker jeg man først skal sette seg inn i hva de rollene betyr.

Da VG spør hvordan de jobber for å fange opp synspunkter fra eliteutøvere, svarer hun slik:

– Det er på en måte en løpende sak. Generelt prøver vi å jobbe for at norske utøvere skal engasjer seg og stille seg i posisjon til å motta informasjon fra oss. Vi har ikke lov til å oppbevare eposter og telefonnumre på grunn av GDPR (regelverk for behandling av personopplysninger).

– Vi er avhengige av at norske utøvere melder sin interesse via Facebook eller chatgrupper. Av og til kan vi via andre kanaler sende epost til stipendutøvere ved Olympiatoppen, men det er ikke alle norske toppidrettsutøvere som får det stipendet fra dem. Det er et arbeid i seg selv å prøve å få utøverne til å få informasjon fra oss.

Birgit Skarstein, her fra en trening på Årungen i 2022.

I et intervju med VG fredag innrømmer Birgit Skarstein feil.

Hun sitter også i utøverkomiteen, men mener at de burde tatt et tydeligere standpunkt og fattet vedtak mot russisk og belarusisk deltagelse i konkurranser.

Dette vil ikke Jacobsen kommentere.

– Kommer den norske utøverkomiteen til å konkludere på et tidspunkt i denne saken?

– Vi er aldri bedt om å konkludere eller fatte vedtak. Det ligger i prosessens natur at man er i prosess. Det er rart å fatte masse vedtak midt i prosesser, sier Jacobsen.