Slik blir idrettens nye ordninger for korona-nødhjelp

To nye tilskuddsordninger som skal gi idretten og frivilligheten koronastøtte er godkjent. Behovet for midler er skrikende, sier idrettspresidenten.

Nye søtteordninger er på vei til idretten.

Ordningene, som har en totalramme på drøyt 1,1 milliarder kroner, fikk nylig godkjent-stempel av EØS-tilsynet Esa. Nå er også Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer søknadsprosesser og tildeling, klare med regelverket.

Den første søknadsfristen er allerede rett over påske. Idrettspresident Berit Kjøll er overfor NTB tydelig på at idretten trenger økonomisk hjelp nå.

– Det er likviditetskrise for svært mange av våre organisasjonsledd, idrettslag og særforbund, så det er viktig at vi får tilførsel av likviditet raskt, og det er rett rundt hjørnet, sier hun.

755 millioner

To ulike ordninger fra Kulturdepartementet skal nå hjelpe idretten:

  • En tilskuddsordning for hele idrettssektoren og frivilligheten
  • En tilskuddsordning rettet direkte mot toppidretten

Det er satt av 755 millioner kroner til ordningen som gjelder frivilligheten. Denne er todelt. Rundt 255 millioner kroner skal raskt fordeles til aktører som fikk momskompensasjon i 2020. Her utløper søknadsfristen allerede 20. april.

– Dette er en enkel og ubyråkratisk måte å fordele midler på som raskt vil nå ut til mange frivillige organisasjoner. Vi vil derfor prioritere dette først, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Avdelingsdirektør for Frivillighetsstøtte i Lotteritilsynet, Marianne Skjeldestad Hove, opplyser til NTB at målet er å betale ut pengene i løpet av den første uken etter at fristen har utløpt. Hun er ikke redd for at den korte fristen resulterer i at enkelte ikke får søkt.

– Ønsker å få ut pengene fort

– Dette har vi diskutert, men vi ønsker å få ut pengene fort. I tillegg til å legge ut oppdatert informasjon på våre nettsider, vil vi sende ut et notat til alle som mottok momskompensasjon i fjor, sier Skjeldestad Hove.

Den resterende drøye halve milliarden i denne ordningen skal gå til frivillige aktører som har lidd inntektstap eller hatt økte kostnader forbundet med smitteverntiltak rundt sine aktiviteter.

Dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis ble gjennomført tross restriksjonene, dekkes blant annet tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter.
For avlyste arrangementer er det kun uunngåelige ekstrautgifter som dekkes.
Lotteritilsynet opplyser at det vil bli åpnet for søknader til denne delen i juni.

Toppidretten får hjelp

Totalt 350 millioner ligger i potten til tilskuddsordningen som retter seg mot det som har fått merkelappen «gjennomførte og avlyste publikumsarrangementer av nasjonal verdi».

Det omfatter mesterskap på seniornivå som NM, EM og VM – samt verdenscup og landskamper. De mange avlyste verdenscuparrangementene på ski denne vinteren vil dermed havne inn under ordningen.

Det samme vil seriespill på øverste nivå i lagidretter og 1. divisjon i fotball for menn. Klubbene vil her, som i forbindelse med fjorårets krisepakker, kunne søke om å få kompensert blant annet tapte billettinntekter.

Det kan også søkes om å få dekket ekstrautgifter som er påløpt for å tilpasse arrangementer til koronasituasjonen.

For aktiviteter som helt eller delvis ble gjennomført, gis det tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet derimot ble avlyst, vil maks 50 prosent kompenseres.

Gjelder første halvår

Lotteritilsynet opplyser at det vil bli åpnet for søknader til denne ordningen i løpet av neste måned.

– Det er strålende nyheter at Esa har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kulturminister Raja.

Begge ordningene gjelder for arrangementer som var eller er terminfestet i perioden 1. januar til 30. juni.

– Vi oppførdrer alle til å søke, sier Marianne Skjeldestad Hove i Lotteritilsynet.
I alt ble det utbetalt 2,1 milliarder kroner fra tre krisepakker til idretten og frivilligheten i 2020. (©NTB)