Sykkelforbundet vil strippe VM-sjefen for verv

Harald Tiedemann Hansen (64) styrte sykkel-VM i Bergen mot økonomisk katastrofe. Nå vil ikke lenger Norges cykleforbund støtte kandidaturet hans i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

KONTROVERSIELL: Harald Tiedemann Hansen satt på alle sider av bordet under sykkel-VM i Bergen.

Det kommer frem i en intern melding sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes har sendt ut til sentrale personer i sykkel-Norge. Tiedemann Hansen er i dag styremedlem i UCI.

Sørnes bekrefter opplysningene overfor VG:

– I og med at vi har pågående prosesser rundt Harald, så har styret valgt å ikke støtte hans UCI-kandidatur videre. I stedet jobber vi for at Kjersti Størset skal nomineres til å bli én av 45 «voting delegates» på UCI-kongressen, sier Sørnes.

Sykkelforbundet satte i fjor ned et utvalg som skulle vurdere om Tiedemann Hansen bør anmeldes for brudd på idrettens eget regelverk i kjølvannet av Bergen-VM. Utvalget har ikke konkludert ennå.

Siden UCI har et krav om at de som innehar verv internasjonalt har støtte i sitt eget forbund, virker Tiedemann Hansens tid i UCI nå å være over, skal vi tro Jan-Oddvar Sørnes.

På direkte spørsmål fra VG bekrefter sykkelpresidenten at Tiedemann Hansen har trukket seg fra alle sine verv i Norges cykleforbund i kjølvannet av det ferske styrevedtaket i forbundet:

– Det konstaterer jeg at Harald har gjort. Dette vedtaket går kun på vår støtte til ham på videre UCI-engasjement og har ingen betydning for vervene hans i NCF.

– Men han har likevel trukket seg?

– Det har han gjort, sier Sørnes.

Harald Tiedemann Hansen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser i forbindelse med denne saken.

Sørnes understreker både i den interne meldingen til sykkel-Norge og overfor VG viktigheten av at Norges cykleforbund øker det internasjonale ritt-samarbeidet. Det skal blant annet gjøres gjennom tette bånd til Danmark og Sverige, samt land i Baltikum og senere Island.

SYKKELTOPP: Jan Oddvar Sørnes.

Harald Tiedemann Hansen satt på alle sider av bordet da Bergen-VM endte i dundrende konkurs i 2017:

Foruten å være norsk sykkelpresident var han også styremedlem i UCI, samt daglig leder i aksjeselskapet Bergen 2017 AS. Likevel har han fortsatt å ha en lang rekke verv i internasjonal sykkelsport i årene som fulgte.

Det var det flere som reagerte på.

I fjor satt NCF ned et utvalg som skulle vurdere hvorvidt forbundet ville anmelde Tiedemann Hansen for brudd på idrettens egne lover, i kjølvannet av Bergen-VM. Arbeidet til dette utvalget er ikke ferdig ennå.

Tiedemann Hansen mente den gangen at han ikke kunne strippes for UCI-verv ved en eventuell dom.

Konkursboet i Bergen har heller ikke sluttført sitt arbeid etter arrangementet, som ble en folkefest - tross store økonomiske problemer.