Norges idrettsforbund: Norsk idrett har tapt 1,5 milliarder som følge av koronakrisen

Nesten halvparten av idrettslagene i en landsomfattende kartlegging oppgir at aktivitetstilbudet kan måtte reduseres. Det bekymrer idrettspresidenten.

Idrettspresident Berit Kjøll er bekymret over at fire av ti idrettslag mener aktivitetstilbudet kan bli redusert fremover.
  • Sondre Moen Myhre

Helt siden idretten ble stanset med umiddelbar virkning 12. mars, har man snakket om at idretten taper mye penger.

Hvor mye det har vært snakk om, har stått sentralt hos idrettsforbundet i en lang periode.

Etter en landsomfattende undersøkelse har de nå altså kommet frem til at norsk idrett har et nettotap på 1,5 milliarder kroner for månedene februar til juni.

– Dette er tapte inntekter, minus reduserte kostnader. Idretten er drevet på et minimumsbluss gjennom denne perioden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kan måtte kutte aktivitet

Gjennom et spørreskjema har en tredjedel av landets idrettslag rapportert inn sine tap. Disse lagene utgjør 57 prosent av den totale medlemsmassen i norsk idrett.

Basert på disse tallene har idrettsforbundet estimert et nettotap på 972 millioner for idrettslagene. Tapene er i hovedsak knyttet til arrangementer, bortfall av andre inntekter og til drift av egne anlegg.

Nesten 40 prosent av lagene mener at en varig reduksjon i aktivitetstilbudet er aktuelt for å komme gjennom krisen.

Kjøll er likevel fast bestemt på at Nifs visjon om «Idrettsglede for alle», fortsatt gjelder. Men hun legger ikke skjul på at hun er bekymret for om det blir mulig å gjennomføre i 2020.

Norsk idrett har et nettotap på 1,5 milliarder som følge av koronakrisen fra februar til og med juni, mener Nif. Nå kommer de med fire innspill til revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

– Jeg blir sterkt bekymret når jeg ser at så mange idrettslag vurderer et varig kutt i aktivitetstilbudet for barn og unge. Gitt at vi ikke får kompensert nok for å holde aktivitetstilbudet oppe, sier Kjøll.

Flere av lagene oppgir også at de har problemer med å innhente medlemsavgift. Kjøll er bekymret for at den dermed kan øke i flere idrettslag.

– Hvis vi nå ikke får kompensert godt nok gjennom krisen, så risikerer vi at idrettslag er tvunget til å sette opp medlemsavgiften. Da er vi inne på den økonomiske barrieren.

– Jeg forstår at det kanskje ikke er like lett å betale kontingenten, men jeg vil på en forsiktig og ydmyk måte be om at alle kommer med en hjelpende hånd, slik at lagene kommer seg gjennom sommeren, sier hun.

Les også

Idretten har mistet over seks millioner i grasrotmidler: – Grasroten blør mer enn noen gang

– Nøkternt

53 av 55 særforbund har i tillegg rapportert inn et estimert tap på rundt 107 millioner kroner. Totalt er nesten halvparten av alle ansette i særforbundene permittert.

Kjøll presiserer at de ikke har oversikt over tapstall fra selskap hvor idretten har interesser eller eierskap. Hun viser også til at det er få registreringer fra andre organisasjonsledd og at idrettslag nå sliter med å få innbetalt treningsavgifter.

Derfor mener hun at et estimert tap på 1,5 milliarder ikke er å «ta i».

– Dette er et nøkternt grunnlag og det beste estimatet vi kan gi på vegne av norsk idrett.

Fredag meldte kulturminister Abid Raja at krisepakken til idrett og frivillighet ville utvides til én milliard kroner. Tirsdag legges revidert nasjonalbudsjett frem. Der har Nif kommet med en rekke innspill (se faktaboks).

– Dette er veldig positivt. Jeg har forstått at frivillighetens utfordringer skal behandles helhetlig i budsjettet. Så gjenstår det å se, sier en optimistisk Kjøll.

I forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag, varsler Raja en videreføring av kompensasjonsordningene utover 15. juni. Stortinget skal orienteres om detaljene i dette innen utgangen av mai, opplyser han til NTB.