Sport

OL-støtten nesten halvert på ett år

Tilhengerne av et Oslo-OL blir bare færre og færre. Siden juni i fjor er andelen nesten halvert fra 45 til 26 prosent.

En ny meningsmåling viser støtten for Oslo-OL minsker.
  • Kjetil Gillesvik

De unge, de gamle, fattig som rik, alle partiers velgere og folk fra alle landsdeler. Det spiller ingen rolle. Uansett hvem du spør er svaret tydelig. Flertallet i hver gruppe sier klart nei til et norsk OL i 2022 i en fersk Bergens Tidende-måling.

Det betyr likevel ikke at saken er avgjort.

- Vi lar oss ikke styre av meningsmålinger, svarer Rigmor Aasrud, idrettspolitiske talsperson for Ap.

- Må veie tungt

Regjeringen har varslet at de i løpet av noen uker vil legge frem sin innstilling om et Oslo-OL i 2022. Så langt har de holdt kortene tett til brystet. Det eneste som er sikker er at hvis de velger å si ja, så skjer det på tvers av den allmenne oppfatning blant folk flest, ifølge BTs OL-måling.

Ikke bare viser BTs OL-måling i august at bare en av fire sier ja til OL. Enda mer dramatisk er det at andelen tilhengere har falt fra 45 prosent i juni 2013 til 26 prosent i dag.

- Jo lavere oppslutning, jo bedre må argumentene være fra regjeringen. En så stor motstand som dette må veie tungt, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Olav Syversen, som fort kan spille en nøkkelrolle i prosessen videre.

Erna Solberg har nemlig uttalt at det kreves et bredt forlik på Stortinget for å kunne sende en søknad.

Flertall i folkeavstemning

Frp og SV har gjort det klart at de ikke ønsker et OL på norsk jord. Dermed må flest mulig av de øvrige partiene si ja for at drømmen om Oslo-OL skal leve videre. Spesielt viktig blir det hva Høyre og Ap mener.

- Vi kommer til å behandle denne saken helt ordinært, sier Aps Rigmor Aasrud.

- Bør det ikke veie tungt at motstanden i folket er så stor?

- Det har vært folkeavstemning i denne saken, og der var det flertall for ja-siden. Det er dessuten ikke tradisjon for at vi avgjør saker etter meningsmålinger.

- Det kan innvendes mot folkeavstemningen at hele landet ikke fikk delta?

- Jeg mener ikke en bør ha folkeavstemninger i slike saker. Den saken bør avgjøres av parlamentet. Dette er en arbeidsoppgave for regjeringen og Stortinget, sier den tidligere Ap-statsråden.

Størst motstand i nord

Respons siste måling viser at kun 20 prosent av innbyggerne på Sørlandet og Vestlandet ønsker et Oslo-OL, mens hele 60 prosent er negative. Ikke overraskende er motstanden størst i nord. 65 prosent sier nei i Trøndelag og Nord-Norge, mens 15 prosent sier ja. Også på Østlandet leder nei-siden klart, 46 mot 34 prosent, mens 20 prosent er usikre.

Verd å merke seg er det at nå sier også de aller yngste klart nei. Ja-siden har lenge trukket frem at de aller yngste har ivret for et mesterskap. BTs augustmåling viser derimot at blant dem under 30 år sier 42 prosent nei, 28 prosent ja, mens 30 prosent har ingen oppfatning.

Hans Olav Syversen legger ikke skjul på at han er svært skeptisk til en norsk søknad. Han mener BTs tall viser at det brenner et blått lys for hele søknaden, men vil ikke ta endelig stilling til saken før regjeringen legger den frem.

- Disse tallene må veie inn. Vi er langt unna den folkelige tilslutningen som kreves.

- Er ditt parti villig til å trosse folkemeningen i denne saken?

- OL-tilhengerne har en lang vei å gå, sier han.

OL-prosessen

Tre byer har utarbeidet søknader om å få arrangere de 24. Olympiske vinterleker i 2022. Det er Almaty, Kasaksthan, Beijing, Kina, og Oslo, Norge.

Flere søkerbyer har trukket seg underveis i prosessen, blant dem Davos, Stockholm, München, Lviv og Krakow.

Det er ennå ikke avgjort om Oslo vil søke. Regjeringen har varslet at de vil legge frem en sak i løpet av kort tid. Brutto statsgaranti er beregnet til 35 milliarder kroner.

Les mer om

  1. OL