Viste kamp mellom 14-åringer tross idrettens strømmestans

Selv en måned etter at norsk idrett hevet aldersgrensen til 18 år for strømming av breddeidrett, ble en G14-kamp sendt på nettet.

VISTE G14-KAMP: En G14-kamp ble sendt på Joymo.

De siste månedene har det vært en bred debatt om strømming av mindreårige helt ned i 13-årsalderen i norsk bredde- og ungdomsidrett.

I midten av januar førte det til at norsk idrett besluttet å lage et midlertidig forbud mot strømming av idrettsutøvere under 18 år.

Likevel ble det sendt en fotballkamp på Vestlandet mellom 14-åringer direkte på strømmetjenesten Joymo, omtrent en måned etter forbudet.

Den sportslige lederen i klubben opplyser til VG at kampen involverer deres Gutter 14-lag. Opptaket skulle brukes internt i trenerteamet, og det var aldri meningen at utenforstående skulle kunne spore den opp hos Joymo, forteller lederen.

Lederen sier videre at de utenom dette ene tilfellet ikke har strømmet noen kamper i 2023, og at de har slettet Joymo-brukerne sine. Årsaken til at kampen likevel ble strømmet, er at en elektriker klubben bruker, som også er forelder og involvert i trenerteamet, fortsatt hadde en aktiv brukerprofil etter å ha montert kameraet og lagt til rette for filmingen.

– Han var ikke klar over reglene, og det er vårt ansvar som klubb. Vi skulle sørget for at han visste det. Det er viktig for oss å si at vi kjenner reglene. Som klubb er vi også veldig kritisk til strømming av barneidrett, sier sportslig leder i den aktuelle klubben.

I løpet av en åttedagersperiode filmet personen to treninger og én treningskamp. Det var altså denne treningskampen som havnet på strømmetjenesten til Joymo. Der kunne VG kjøpe tilgang til kampen for 39 kroner.

Ifølge lederen i klubben har de informasjon som tilsier at bare VG og elektrikeren har sett opptaket. Nå er opptaket blitt slettet.

– Det er ikke Joymo som beslutter om noe skal streames eller ikke. Denne beslutningen ligger hos den enkelte klubb og idrettslag, skriver driftssjef i Joymo, Marius Larsen, i en epost til VG og fortsetter:

– De planlegger selv og gjennomfører streamingen. Siden vi ønsker å være en god partner for bredde og grasrot, sendte vi umiddelbart ut melding til alle våre kunder den 13. januar 2023 med påminnelse om at idretten ville sette strømming av breddeidrett på pause.

Larsen i Joymo forteller også at klubbene selv står ansvarlig for å hente inn samtykke fra de som filmes, eller foreldrene deres, og sier at dette «selvfølgelig skal gjøres aktivt før filming».

– Joymo anser det ikke som uetisk at lokale klubber og idrettslag har selvbestemmelse på sitt innhold når det kommer til bredde og grasrot, skriver Larsen.

VG har tidligere avslørt store svakheter i strømming av breddeidrett, og da spesielt strømmetjenesten MyGame. Blant annet har en video av en 12-åring som slåss blitt fjernet og barn, ungdom og voksne har blitt filmet på trening uten å vite det selv.

– Hva skiller dere fra for eksempel MyGame?

– Vi er ikke så opptatt av å kommentere på andres forretningsmodeller. Det gjør de best selv. Kjernen i Joymo er å gi rettighetseiere innenfor idretten, uansett nivå, verktøyene de trenger for å ta eierskap og kontroll over sitt eget innhold, svarer Larsen og fortsetter:

– I tillegg til å kunne dele idrettsgleden, er det viktig for oss i Joymo at mest mulig verdi skal tilfalle de som faktisk skaper den. Dette bør ikke kun omhandle inntekter fra digitalt billettsalg, men også alt annet som inkluderer reklame, data og så videre.

Joymo-sjefen sier at de i motsetning til MyGame ikke eier kameraene som er installert på norske idrettsanlegg, men har solgt de til kundene sine. Få av disse skal fremdeles være i bruk etter at flere særforbund inngikk en avtale rundt strømming med delvis TV 2- og Amedia-eide MyGame.

– De senere år har Joymo i all hovedsak arbeidet med rettighetseiere utenfor Norge, men vi er veldig positive til den debatten vi nå har i Norge, sier Larsen.

Selskapet Blommenholm Industrier er medeier i både Joymo og Schibsted, som eier aviser som VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad.

MYGAME-KAMERA: Slike kameraer, produsert av Hikvision i Kina, brukes av det delvis TV 2- og Amedia-eide selskapet MyGame.