Nå har norsk idrett godkjent omstridt kampsport. Tom Tvedt fortviler over at styret hans sa ja.

Idrettspresidenten fikk ikke med seg styret på å si nei til MMA og thaiboksing.

Norske Emil Meek (til venstre) i kamp mot canadiske Jordan Mein i Toronto i desember 2016. Det er foreløpig amatørdelen av MMA som er tatt inn i Norges idrettsforbund. Profesjonell MMA må godtas av Kulturdepartementet.

Styret i Norges idrettsforbund var delt på midten da det torsdag godtok thaiboksing og MMA (mixed martial arts) som nye idretter. De vil nå bli en del av Norges Kampsportforbund. Det skjedde til sterke protester fra idrettspresident Tom Tvedt.

– Det handler om knockout. Jeg er personlig prinsipielt imot at man skal vinne en idrettskonkurranse med direkte slag mot hodet. For meg er det etisk helt galt, sier Tvedt til Aftenposten.

De to idrettene fikk «ja» med knappest mulig margin i styret. Hovedargumentet til flertallet var at det allerede er knockoutidretter som er godtatt i NIF.

– Jeg mener man må diskutere prinsippet om knockout og ikke opptak av enkeltidretter. Slag mot hodet er påviselig farlig. Jeg skulle ønske at man diskuterte hvordan man skal forholde seg til skadebegrensning, til regler og utstyr, og hva som angår den enkeltes valg, sier Tvedt.

Han peker på at norsk idrett skal være verdibasert.

– Det idrettsmedisinske etikkutvalget mener at idretter som kan resultere i knockout eller kvelning, altså med potensial for skade av hode/hjerne kan sies å være i strid med idrettens grunnverdier, sier Tvedt.

Han vil derfor heller ha en generell og åpen diskusjon om idretter som har knockout som hovedformål.

Tom Tvedt er ikke glad for at styret i Norges idrettsforbund gikk inn for å godkjenne MMA og thaiboksing.

Frykter at profesjonell MMA kommer til Norge

Tvedt markerte seg også som en tydelig motstander da Stortinget åpnet for proffboksing på norsk jord.

Han peker på at Kulturdepartementets egen knockoutnemnd gikk av i protest mot de nye forskriftene som Regjeringen vedtok.

– For norsk idrett må det bety noe at World Medical Association, inkludert Den norske legeforening, ønsker totalforbud mot boksing og MMA, sier Tvedt.

Det er amatør-MMA og -thaiboksing som nå er tatt opp i Norges idrettsforbund.

– Frykter du at vi snart vil se de store, profesjonelle MMA-stevnene på norsk jord?

– Det svaret ligger hos Kulturdepartementet, og ikke hos norsk idrett. Disse stevnene arrangeres ikke av nasjonal eller internasjonal idrett, men av kommersielle aktører. Personlig ser jeg ingen prinsipielle forskjeller mellom profesjonell MMA og proffboksing. Begge deler handler om det å vinne ved å slå ut motstanderen og er for meg mer show enn idrett, sier Tvedt.

Emil Meek (t.h.) er Norges fremste MMA-stjerne.

Han ser ingen positive sider ved at profesjonell kampsport tillates i Norge. Han ser likevel noe positivt ved at amatørsiden nå tas inn i varmen.

– Det vil nå være mulig å regulere idrettene på amatørsiden og å stille forventninger og krav til både utøvere og til skadeforebyggende arbeid. Min erfaring med kampsportforbundet er at de gjør det på en ansvarlig og ordentlig måte.

Thaibokserne Mindaugas Petrulis (t.v.) og Fredric Tolleshaug i ringen under Musikkfest Oslo i 2017.

Etikerne holdt seg for nesen

Det idrettsmedisinske etikkutvalget hadde før torsdagens møte gitt sin støtte til kampsportforbundets søknad.

– Det er litt «å holde seg for nesen» og si at man må ha gode argumenter for å forskjellsbehandle, og det fant vi ikke, sier utvalgets leder Reidun Førde.

De landet på «ja-siden» fordi kampsportforbundet allerede har medlemsidretter hvor knockout og kvelning er tillatt. Utvalget argumenterte også med at MMA, som er en av de raskest voksende idrettene i Norge, er vanskelig å regulere og kontrollere utenfor forbundet.

Kjartan Haugen var en av dem som tilhørte flertallet i Idrettsstyret. Han er utøvernes representant og innrømmer at saken var vanskelig.

– Kampsportforbundet fører en omfattende skadestatistikk på sine grener. Det er det ikke i MMA. Nå kan du få fakta på bordet og se hvor farlig det egentlig er. Du får også et aktivt antidopingregelverk, og de må forholde seg til NIFs øvrige regelverk, sier Haugen.

Han peker også på at Idrettsforbundet nå kan påvirke idrettene og prøve å få dem til å gå i en ritkig retning med tanke på utøvernes sikkerhet.

A-lag og B-lag

Kampsportforbundets generalsekretær, Trond A. Søvik, reagerer på måten idretter hvor slag mot hodet eller kvelning er tillatt, blir fremstilt. Han mener inntrykket som gis er at de ikke tilfredsstiller idrettens etiske normer.

– Det stiller jeg spørsmål ved, for det finnes ikke noen definerte etiske normer for norsk idrett. Det finnes noen etiske veiledninger, og de tilfredsstiller vi like godt som andre idretter, sier Søvik.

Han mener det gir inntrykk av et A-lag og et B-lag.

– For meg handler det ikke bare om MMA, men om alle kampsporter vi har. Vi reagerer litt på at disse idrettene sånn sett snakkes ned og gis en annen verdi enn annen idrett.

– Er vi med, så er vi med på like fot, sier Søvik.

Profesjonell MMA er foreløpig ikke godkjent i Norge.

Kan slå de som ligger nede

I Det norske MMA-forbundet er de naturligvis glad for idrettsstyrets vedtak. Nestleder Thomas Rye Eriksen sier at de deler den medisinske bekymringen over støt mot hodet, og er opptatt av skadeforebyggende tiltak.

I MMA er det også lov til å slå motstandere som ligger nede. Eriksen er ikke enig i at dette gjør at idretten skiller seg etisk fra boksing.

– Det bygger på premisset om at en liggende utøver er forsvarsløs. I MMA er en liggende utøver i aktiv kamp, både med forsvar og angrep. I MMA skal kamper brytes hvis en utøver er i en forsvarsløs posisjon og ikke gir tegn til å forbedre eller komme seg ut av posisjonen, sier Eriksen.

Han har imidlertid forståelse for at diskusjonen om slag mot hodet har en etisk dimensjon.

– Det totale antallet støt mot hodet i løpet av en kamp i MMA er vesentlig lavere enn i fullt ut aksepterte idretter som boksing og kickboksing. Så vi mener at det ville være et inkonsekvent å tillate det ene, men ikke det andre. Det er viktigere å se på felles skadeforebyggende tiltak på tvers av idretter som tillater knockout mot hodet.