Sport

Bergenslagene følger ikke lisenskravet

Verken FyllingenBergen, Tertnes eller Stord fyller de formelle kravene om to årsverk i administrasjonen. Men de har lite å frykte.

Ellen Nygård Nilsen er eneste heltidsansatte i administrasjonen i FyllingenBergen. Mens NHFs krav til eliteserieklubbene er to årsverk. - Jeg skulle hatt mer tid til markedsarbeid, medgir Nilsen overfor Bergens Tidende. Foto: Torstein Bøe

  • Trond Sandvik

For dem som skal passe på at lisenskravene blir fulgt, Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball, ser gjennom fingrene med at administrative krav ikke blir fulgt. Selv om føringene er tydelige nok.

«For sesongen 2014/2015 er kravet til administrative ressurser øket til tilsvarende to hele årsverk, hvorav minst ett årsverk skal være dedikert til markedsarbeid.

Definisjonen på et årsverk er en person som må bidra med minimum 1950 timer i løpet av et år».

Slik har Norges Håndballforbund formulert kravet til administrativ styrke inneværende sesong. Et pålegg som harmonerer dårlig med virkeligheten ute i klubbene. For der er det mange som sliter. Nøtterøy, for eksempel, sa opp sin daglige leder tidligere i høst fordi Vestfold-klubben er i ferd med å slites i stykker av store driftsunderskudd.

Går ut over sponsorarbeidet

— I lisenssøknaden for sesongen 2014/15 påpekte vi at vi jobber med å innfri kravene om to årsverk, forteller Ellen Nygård Nilsen i FyllingenBergen. Hun er enn så lenge eneste ansatte i administrasjonen – i heltids stilling. Klubben har nemlig ikke råd til å knytte til seg enda en fast lønnet medarbeider.

— Vi jobber med å ansette en person til, i 10–20 prosent stilling. Med hovedansvar for arrangement. Mer enn det klarer ikke budsjettet vårt å svelge unna, erkjenner Nilsen.

Og hun liker det dårlig. For oppgavene på daglig leders kontor i Framohallen er flere enn damen fra Paradis klarer å ta unna. Det går ikke minst ut over arbeidet som handler om å skaffe klubben større inntekter. Om økte budsjetter, som i neste omgang kunne gitt rom for en større administrasjon i bergensklubben.

I Tertnes har man de seineste årene besluttet å ikke erstatte de som har sluttet i administrasjonen. Dette for å spare penger. Og da Lars Riis Ellingsen i sommer meldte overgang til bilutleiebransjen, satt Marit Brox igjen alene på klubbkontoret. Det gjør hun ennå. Hjelp til likt og ulikt får hun fra ressurspersoner knyttet til utvalg og styre i Tertnes – og ikke av « en person som må bidra med minimum 1950 timer i løpet av et år », slik det står å lese i eliteseriereglementet fra NHF.

Og hva med Stord? Daglig leder Bjørn Lindgård beskriver dagliglivet slik:

— Jeg må forholde meg til alt og har mange hatter på.

- Ingen på heltid mot marked?

— Nei. Og det har selvsagt mye med økonomi å gjøre.

- Absolutte krav vil komme

Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball, beskriver hverdagen ute i norske klubber som tøff og utfordrende. Så tøff at han mener man må skille mellom absolutte krav og de man bør lempe litt på. Selv om ordlyden i eliteseriereglementet er tydelig nok.

— Pr. i dag får det ingen konsekvens å ikke fylle kravene til administrasjon. Men på sikt vil det komme en innstramming. For ingen klubber gjør det bra over tid uten å ha en god administrasjon. Det må alle ta inn over seg.

Barthold kjenner til Nøtterøy, som sparket sin daglige leder. Og han kjenner til nyopprykkede Lillestrøm. Som rett og slett ikke har noen lønnet daglig leder.

— Der løser de ting etter hvert.

- Ja vel? Kunne ikke kravet til administrasjon da like godt vært tatt vekk, siden klubber gjør det på sin måte – uten at det får konsekvenser?

— Det kunne vi ha gjort. Men alle er vel enige om at skal vi videre, da må vi ha inn flere heltidsansatte. Som ikke minst jobber inn mot sponsormarkedet.

Håndballbyråkraten fra Bærum signaliserer likevel at flere absolutte krav vil komme. Men trolig ikke før 2019/20-sesongen.

— I forhold til dette med administrativ styrke, vil det komme en skjerping. Som det vil gjøre til klubbenes egenkapital. Er ikke den positiv når vi skriver 21.12 2018, vil konsekvensen være at eliteserielisensen mistes. Verken mer eller mindre.

*At norske eliteserieklubber sliter vettet av seg økonomisk, og at det avspeiles i blant annet administrativ kapasitet, forteller regnskapene for 2013 mye om. Seks dame- og fem herreklubber leverte i fjor negativt årsresultat. Mens egenkapitalen var negativ hos hele 14 av de 24 klubbene.

NHFs lisensreglement

Formål

Eliteserielisensreglementet har som formål å definere en felles og forutsigbar standard for samtlige klubber som deltar i NHFs høyeste serie. Eliteserielisensreglementet skal bidra til en profesjonell profil på Eliteserien. Eliteserielisensreglementet definerer standarder for følgende områder:

– Økonomi

– Organisasjon

– Arena

Behandling

NHFs administrasjon er av forbundsstyret gitt behandlings- og innstillingsmyndighet. Administrasjonens generalsekretariat er saksforbereder og innstiller til forbundsstyret – som behandler og tildeler lisens.

Endringer i eliteserielisenskategorien

Selv om en klubb får eliteserielisens, kan eliteserielisenskategorien endres, sanksjoner gjøres gjeldende, og i spesielle tilfeller kan lisensen trekkes tilbake i løpet av sesongen.

Endringer, eventuelt tilbaketrekking av tildelt lisens, skal først finne sted etter drøftingsmøte med angjeldende klubb.

Les mer om

  1. Håndball
  2. Stord IL
  3. Tertnes
  4. Fyllingen