Sport

- Alle golfspillere må allergi-vaksineres

Styret i Norges Golfforbund har besluttet at samtlige golfspillere i Norge må vaksinere seg mot gresspollenallergi. De som avstår, får spillestopp i juni, juli og august.

  • Svend Ole Kvilesjø

— Allergi er en av de store folkesykdommene i Norge. Hver sommer får vi flere tusen klager fra golfspillere som får ødelagt runden sin på grunn av hostende og snørr-snytende medspillere, sier helsedirektør Ine Vaks i Norges Golfforbund (NGF). - Dette er et helt klart brudd på flere av etikette-reglene som alle golfspillere plikter å følge. Nå når det også kan tildeles straffeslag ved brudd på etikette-regler, mener styret i NGF at vi har full rett til å gjøre et vedtak sentralt som gjelder for samtlige norske golfspillere. - Men det er jo ikke alle som sliter med pollenallergi? - Syv av ti nordmenn har allergiske plager. Mange vegrer seg for å vaksinere seg, rett og slett fordi de har sprøyte-fobi. Andre dytter i seg store mengder anti-allergen-medisiner på sommeren. Det demper symptomer og plager hos en del, men fører også til generell tretthet og at en del sentrale reflekser i nervesystemet sløves. Det betyr saktere spill på banen, noe ingen er tjent med, og høyere score for den enkelte, påpeker hun. - Har dere lov til å tvangsvaksinere alle golfspillere? - Hvis den enkelte spiller må betale for tiltaket selv, kan vi ikke pålegge vaksinering. Heldigvis har en av våre gode støttepartnere, legemiddelfirmaet AllrGy Pharma, lovet å levere nok vaksine - helt uten kostnader for oss. - Hva med dem som ikke vil ta vaksinen? - Fra og med 1. juni plikter alle gjestespillere å fremvise gyldig vaksinasjonskort og handicapkort når de kjøper greenfee i proshopen. Blant klubbens medlemmer vil det bli foretatt stikkprøver ute på banen og i klubbhuset. Uten vaksine blir du utestengt fra alt spill frem til og med 31. august, understreker helsedirektøren. Ikke nok vaksine på lager Allergivaksinen koster 72 kroner på apoteket. Med ca. 120.000 golfspillere i Norge, kan NGFs styrevedtak koste opp mot 8,5 millioner kroner. - For å holde kostnadene så lave som mulig, ber vi alle som skal spille på norske baner i sommer, og dermed må ha vaksine, melde fra til oss snarest mulig. - Per i dag finnes det ikke mer enn drøyt 65.000 vaksiner på lager hos Norsk Medisinaldepot. Og med den milde vinteren vi har hatt, er tiden relativt kort frem til gresset begynner å blomstre. På nett: Klikk deg inn på vaksine-påmeldingen på NGFs nettsider

<b>Det er slike utblåsninger</b> man nå ønsker å slippe på golfbaner Norge rundt.

Les mer om

  1. Golf