Sport

Russlands gjennombrudd vekker avsky: – Forfalskningen over alle forfalskninger

Stor spenning i idrettsverdenen før torsdagens WADA-møte. Norsk dopingjeger er kritisk til systemet.

WADAs uavhengighet er igjen et hett tema. Thomas Bach er president i IOC, som finansierer 50 prosent av WADA. Her møter Bach Russland-president Vladimir Putin i 2015.
  • Nicholas Bergh
    Journalist

Det kalles det viktigste antidoping-møtet på mange år.

Torsdag samles styret i Verdens antidopingbyrå (WADA), deriblant Norges representant Linda Hofstad Helleland, i øystaten Seychellene. Der skal de 12 styremedlemmene ta standpunkt i et svært betent spørsmål:

Bør RUSADA (Russlands antidopingbyrå) slippes inn i varmen igjen?

Når WADA-styret møtes, har det gått en snau uke siden det ble kjent at den uavhengige Compliance Review Committee (CRC) anbefaler å gjeninnsette Russland.

Kritikerne peker på at Russland hverken har offentlig anerkjent McLaren-rapporten eller gitt uavhengige eksperter full tilgang til Moskva-laboratoriet. Likevel har Russland nå fått et gjennombrudd i forhandlingene.

I opptakten til torsdagens møte har dessuten flere eksperter og idrettsutøvere kritisert WADAs sammensetning. Paralympics-vinner Emma Wiggs kom med denne kraftsalven:

– De kommer til kort og svikter alle rene utøvere, men de vil slippe dem (Russland, journ.anm.) inn igjen. IOC vil slippe Russland inn – og IOC finansierer halve WADA. Løs regnestykket selv, skrev Wiggs i en Twitter-melding, ifølge The Telegraph.

Hun er langt fra alene om å reagere. USADA-kollega Travis Tygart, kjent som mannen som avslørte Lance Armstrong, har på sin side uttalt at «det stinker» av utviklingen i Russland-saken. Utøverkommisjonen i UK Anti-Doping beskriver det som «en katastrofe» om Russland tas inn i varmen.

  • U-SVING ELLER PRESISERING? Les mer om kompromisset som kan bane vei for Russland her.

Sammensetningen skaper bekymring

Sjelden har det stormet like mye rundt WADA.

Byråets ble stiftet 10. november 1999. Det var IOC (Den internasjonale olympiske komité) som tok initiativet

I dag finansieres WADA slik:

  • 50 prosent fra IOC
  • 50 prosent fra nasjonale myndigheter over hele verden

Pengestrømmene reflekteres også i styret, der seks av medlemmene er tilknyttet idrettsbevegelsen, mens de andre seks kommer fra offentlige myndigheter.

Nettopp denne fordelingen har skapt bekymring rundt WADAs uavhengighet i Russland-spørsmålet. Det hører med til historien at IOC allerede har sluppet den russiske olympiske komité inn i varmen igjen. Det ble gjort etter Pyeongchang-OL.

IOC har jobbet for å presse gjennom den samme utviklingen i WADA, skriver tidligere OL-vinner og formann i USAs antidopingbyrå Edwin Moses i en kronikk for New York Times.

– Har WADA nå stått for forfalskningen over alle forfalskninger for å blidgjøre IOC og rett og slett legge Russland-saken bak seg? Faktaene tyder på det, skriver Moses, som mener det er WADAs troverdighet som står på spill torsdag.

Mener IOC-finansieringen er uheldig

Inggard Lereim er en internasjonalt anerkjent dopingjeger. I åtte år var han medlem i IOCs medisinske kommisjon. Han fungerer fortsatt som rådgiver for WADA.

Lereim mener det ikke er heldig at IOC finansierer 50 prosent av WADA.

– Jeg synes det er best at medlemslandene dekker alle utgifter, slik at WADA er uavhengige av alle internasjonale organer. Jeg sier ikke det for å være negativ til IOC, sier Lereim.

Dopingjegeren understreker at han mener dette uavhengig av den siste utviklingen i Russland-saken.

– Hvorfor hadde det vært best om IOC ikke bidro til å finansiere WADA?

– Det handler om å være nøytral til andre organisasjoner. IOC er også en organisasjon. Jeg mener nøytraliteten er sikrere om det bare er de enkelte nasjonene som finansierer virksomheten. Da risikerer man i mindre grad idrettspolitisk press fra visse interesseorganisasjoner, som Russland er i denne sammenhengen.

Inggard Lereim mener det hadde vært gunstig for WADA å være uavhengig av IOC.

Slik svarer Norges IOC-medlem

Kristin Kloster Aasen har sittet som IOC-medlem i et år. Hun sier hun «ikke har grunnlag for å si» at IOC presser på for at RUSADA blir godkjent.

– IOC har halvparten av medlemmene i WADA-styret. Forstår du at enkelte er bekymret for at det er en interessekonflikt?

– Alle sammenslutninger har et mål om en så ordentlig behandling av det saklige grunnlaget som mulig. IOC var med på å etablere WADA med en tanke om å få på plass et skikkelig system rundt antidopingarbeidet, sier Kloster Aasen.

Kristin Kloster Aasen erstattet Gerhard Heiberg som Norges medlem i IOC.

– Så du ser ikke et behov for et helt uavhengig antidopingbyrå?

– Jeg mener at uavhengigheten i antidopingarbeidet er veldig viktig. I Norge har vi vært tydelige på å fordele ansvaret i antidopingarbeidet på ulike aktører.
Jeg tror ikke noen er uenige i at det er et godt system.

– WADA er en global organisasjon, som går på tvers av idrettsmyndigheter, særforbund og idrettsorganisasjoner. Det betyr imidlertid ikke at man skal akseptere dårlige systemer. Jeg tror denne diskusjonen blir unødig polarisert.

– Er det et realistisk alternativ?

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland visepresident i WADA, men ikke tilknyttet IOC. Hun ligger lavt før torsdagens styremøte og ønsket ikke å uttale seg i denne artikkelen.

Mye tyder imidlertid på at stillingskrigen mellom WADA og RUSADA snart er over. At WADA har kommet RUSADA i møte, og gått bort fra det absolutte kravet om at Russland må offentlig anerkjenne McLaren-rapporten, har skapt sterke reaksjoner.

Mange mener IOC – som sitter med halve pengesekken – har får stor innflytelse. WADA kontrer imidlertid med at idrettsbevegelsen er underrepresentert i Compliance Review Committe, komiteen som anbefalte å gjeninnsette Russland.

– I dette tilfellet henger ikke kritikk av IOCs innflytelse på greip. Det er seks personer i CRC, og komiteen er bygget opp av uavhengige eksperter og kun én representant fra idretten, svarer en talsperson for WADA i en e-post.

Når vi videreformidler kritikken, peker dessuten talspersonen på en arbeidsgruppe som ble nedsatt i november 2016. Den har i mandat å «evaluere strukturen» i WADA-ledelsen. Arbeidsgruppen skal levere sin konklusjon til styret i november i år.