Mistillit mot Uhrenholdt Jacobsen i eksplosivt brev: – Grovt tillitsbrudd

Norske idrettsutøvere har deltatt i en spørreundersøkelse om russisk deltakelse i Paris-OL. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) anklages for å hemmeligholde resultatet.

FÅR KRITIKK: Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Det har fått begeret til å renne over for OL-roer Kjetil Borch.

Han har sendt et tre sider langt brev til idrettsstyret. Der uttrykker han manglende tillit til den norske utøverkomiteen og leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Borch ber nå idrettsstyret om å ta affære.

VG fikk tilgang på brevet kort tid etter at idrettsstyret mottok det. NRK omtalte innholdet i det eksplosive skrivet først.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er både IOCIOCDen internasjonale olympiske komité-medlem og leder av den norske utøverkomiteen. Det har, ifølge Borch, resultert i en interessekonflikt i Russland-spørsmålet.

«[...] leder har brukt sin plattform til å forfekte motsatt innstilling fra flertallet i utøvermassen, både i møte med IOC og Idrettsstyret. Hun har i tillegg unnlatt å rette opp i dette etter å ha blitt opplyst om utøvernes mening. Dette er helt uakseptabelt, og et grovt tillitsbrudd overfor norske utøvere» heter det i brevet som VG har fått tilgang på.

Stridens kjerne er russisk og belarusisk deltakelse i OL i Paris neste sommer. IOC har åpnet døren for dette, under forbehold om at utøverne ikke er del av hæren eller støtter krigføringen i Ukraina.

Protestene har vært voldsomme i store deler av den vestlige verden. Også Norges Idrettsforbund har uttrykt klar misnøye med IOCs initiativ.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen avviser overfor NRK at hun på noe tidspunkt har feilrepresentert de norske utøverne:

– Jeg har som leder av utøverkomiteen, ikke formidlet noe annet i nasjonale og internasjonale forum enn det som er diskutert i utøverkomiteens møter, basert på informasjon som til enhver tid har vært tilgjengelig, skriver hun i en e-post til NRK skjærtorsdag.

TØFF KRITIKER: Kjetil Borch.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som altså reperesenterer både IOC og norske utøvere på én gang, har lagt seg på IOCs linje i debatten.

«Leder av Utøverkomiteen sitter i en dobbeltrolle som IOC medlem, og norske idrettsutøveres fremste talerør er dermed kompromittert. Denne dobbeltrollen kan forklare hennes unnfallenhet med å representere norske utøveres interesser i den pågående saken» skriver Borch i brevet som har gått til samtlige medlemmer av idrettsstyret.

Hemmelig resultat

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har deltatt i flere IOC-møter i spørsmålet om russisk OL-deltakelse. Der har hun blant annet sagt at ingen bør diskrimineres bare basert på hva slags pass de har.

Kjetil Borch mener hun ikke har dekning for å si dette på vegne av norske idrettsutøvere.

På CV-en hans står sølv fra Tokyo-OL og bronse fra Rio de Janeiro.

«Hun har gjentatte ganger blitt oppfordret til å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge norske utøveres faktiske mening om saken, og dette arbeidet drøyde alt for lenge før det ble igangsatt. I mellomtiden mistet norske utøvere muligheten til å mene noe i den pågående prosessen både i IOC og i norsk idretts arbeid med saken», skriver Borch i brevet.

Men nå har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse om hva norske toppidrettsutøvere mener.

Og den viser ifølge Kjetil Borch at norske utøvere fortsatt støtter en utestengelse av russiske og belarusiske utøvere. Men hva slags majoritet det er snakk om, får ikke Borch vite.

I brevet skriver han:

«Mer informasjon om svarene har det ikke vært mulig for oss som utøvere å få siden Uhrenholdt Jacobsen ikke vil gi oss innsyn i resultatet av vår egen meningsmåling. Dette hindret henne imidlertid ikke i siste dialogmøte med IOC i å la være å ytre nettopp norske utøveres mening, og som hun selv ordla det i utøvernes whatsapp-gruppe, valgte å «representere enkle tall fra vår survey, uten subjektiv behandling»».

Det er idrettsstyret som formelt setter den norske utøverkomiteen. Og derfor henvender Kjetil Borch seg nå til Berit Kjølls styre.

I en tekstmelding til VG torsdag kveld skriver Astrid Uhrenholdt Jacobsen at hun ikke har anledning til å kommentere saken ytterligere nå.

Ifølge Uhrenholdt Jacobsen er ikke resultatene fra utøverundersøkelsen ferdig. Hun opplyser også at utøverkomiteen fortsatt jobber med det, skriver NRK.

– Vi har varslet et nært forestående møte der vi vil sammenfatte all informasjon og komme med en endelig redegjørelse for norske utøveres standpunkt. Det er ikke mulighet til å fremskynde et slikt møte til offentlige høytidsdager, skriver hun til NRK.

Kjetil Borch angrep også tidligere i år Astrid Uhrenholdt Jacobsens rolle i saken om russisk OL-deltakelse.

Senere i vår skal det være valg i den norske utøverkomiteen. Uhrenholdt Jacobsen har, ifølge Borch, tatt til orde for å at nye medlemmer først skal tiltre komiteen etter idrettstinget i Bergen tidlig i juni.

Det reagerer OL-roeren på:

«Dette begrunnet hun med at nåværende utøverkomité skal “levere til Idrettstinget”. De valgte utøverne i Utøverkomiteen svarer til utøverne som velger dem, ikke til Idrettstinget. Det er dermed ikke et selvstendig argument at de skal svare til tinget. Tvert imot frarøver dette våre neste representanter å komme med innspill og ha innflytelse i idrettspolitikken i kommende periode. Våre representanter bør velges i god tid før Idrettstinget og settes i posisjon til å ta en plass og medvirke så fort de er valgt», skriver han i det ferske brevet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen opplyser også at hun har redegjort for de ulike rollene i et møte med utøverne og påpeker samtidig at det ikke er hun som må bestemme seg for rollene hun vil ha - men at utvøverne må bestemme seg for hvilket regelverk de ønsker seg.

– Min rolle som leder av utøverkomiteen og medlem av IOCs utøverkomite har grunnlag i de representative strukturene i henhold til regelverket. En må først velges inn i en nasjonal olympisk utøverkomité, deretter foreslås som utøverrepresentant i IOC, eller andre internasjonale verv, og blir eventuelt valgt under demokratisk avstemning under OL, det vil si av internasjonale utøvere, skriver hun til NRK.

– Hvis norske utøvere ikke ønsker at en leder av utøverkomiteen også er internasjonal representant, må det fremmes som forslag til vedtektsendring, konkluderer Jacobsen.