Idretten får 332 millioner mer i tippemidler

Endringen av den såkalte tippenøkkelen vil gi norsk idrett 332 millioner kroner mer neste år.

Siv Jensen la onsdag frem Regjeringens forslag til statsbudsjett. Det blir blant annet foreslått at idretten får 64 prosent av tippemidlene.

Det kommer frem i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med i år.

– Denne økningen vil gi bedre rammevilkår for idretten lokalt. Pengene skal i første rekke brukes til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Staten skal ikke lenger motta en andel av overskuddet fra Norsk Tipping, og i stedet skal idrett og kultur få mer penger. Breddeidretten vil få 64 prosent av tippemidlene.

Generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund har tidligere varslet at mesteparten av pengene skal gå til nye anlegg.

Vil øke momskompensasjonen for idrettsanlegg

Regjeringen foreslår også å bevilge 16,8 millioner kroner mer til ordningen med momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 settes det av 72,6 millioner kroner til formålet.

Ordningen med momskompensasjon ble innført i 2010. Den gir idrettslag og foreninger mulighet til å få tilbakeført deler av momsen som er betalt i forbindelse med bygging av anlegg.

De siste årene har antall søknader om momskompensasjon økt kraftig. Det har gitt utslag på hvor mye hver enkelt søker har fått tilbakeført.

– Vi er klar over at idrettslagene i år fikk lavere beløp enn de søkte om, på grunn av det høye antallet søkere. Vi vil følge utviklingen og komme tilbake til hvordan dette kan ordnes opp i, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Hvor stor andel av momsen som blir kompensert, avgjøres av størrelsen på bevilgningen i statsbudsjettet. Den prosentvis tilbakeføringen vil være lik for alle de innvilgede søknadene(©NTB)