Sport

Håndballbråket: – Blir i realiteten utestengt

Politikere mener det er bekymringsfullt at det er blitt for dyrt for mange barn og unge å delta i idretten.

Lisenser i håndballforbundet gjør det vanskelig for mange å delta i idretten. Her er Vipers-spilleren Heidi Løke i aksjon mot Storhamars Moa Fredriksson.
  • Ina Marie Sigurdsen
    Journalist

Kostnader på lisenser i barne- og ungdomsidretten har vært oppe til debatt den siste tiden. Idrettsbyråd i Oslo, Omar Samy Gamal har gått hardt ut imot håndballforbundet. Han mener lisensene er for dyre og utestenger lavinntektsfamilier.

Grunde Almeland, leder for kulturkomiteen på Stortinget, mener at terskelen må være lav for at barn og unge skal kunne delta i idretten.

– Idretten har selv et ansvar for å være inkluderende, skriver Venstre-politikeren til Aftenposten.

Han mener forbundene må legge lisensen på et nivå som inkluderer flest mulig.

– For håndballen sin del er det også synd om kostnadene gjør at barn som kunne opplevd glede og mestring gjennom håndball, i realiteten blir utestengt.

Har ikke råd, uansett kostnad

Kostnadene til håndballforbundets lisensordning er i hovedsak det dette bråket handler om. Men i tillegg påstår idrettsbyråd Gamal, at lisenspengene finansierer landslagene, og at forbundet driver med bortforklaringer.

Fra man er fylt 13 år må foresatte betale en lisens til håndballforbundet. Lisensen ligger på mellom 1100 kroner til om lag 2600 kroner i året. Inkludert i lisensen, finner man forsikring fra Gjensidige, som skal dekke skader.

– For enkelte familier vil det at det er en kostnad i det hele, være et hinder for å kunne delta. Men så høye kostnader som det vi ser her, er ekstra utfordrende, skriver Almeland.

Hvert år brukes det statlige penger på å støtte opp om norsk idrett, forklarer han. Da burde det også være en forventning om at idretten bidrar til så bred deltagelse som mulig.

Venstre-politiker og leder i kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland, mener idretten har et ansvar for å inkludere alle.

– Viktig at idretten tar ansvar

Almeland synes det er trist at forslaget fra den forrige regjeringen om en fritidskort-ordning ble skrinlagt. Planen var å gi barn og unge noen tusen kroner til å bruke på en selvvalgt fritidsaktivitet.

– Jeg synes det er svært trist at SV, Ap og Sp har gått inn for å fjerne Venstre og den forrige regjeringens Fritidskort. Det ville gitt barn og unge muligheten til å delta på en fast aktivitet de selv har lyst til – uansett hvor de bor, eller hvor tykk foreldrenes lommebok er.

Når fritidskortet ikke lenger blir noe av, er det ekstra viktig at idretten tar eget ansvar, skriver han.

– Samtidig må politikerne som nå sitter ved makten komme med gode alternativer for barna som i dag ikke får delta i idretts- eller kulturlivet, avslutter Almeland.

Ap-politiker og statssekretær til kulturminister Anette Trettebergstuen, Gry Haugsbakken, ønsker ikke gå inn på selve debatten mellom Gamal og håndballforbundet, men skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

– Det er bekymringsfullt at deltagelse i håndball og annen idrett er blitt for dyrt for mange. Idretten er kanskje den viktigste barne- og ungdomsarenaen vi har, og den skal være tilgjengelig for alle. Her har idretten selv et stort ansvar, men dette er også noe vi er opptatt av og vil følge opp.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Håndball
  3. Barneidrett