NIF vurderer korona-unntak for bruk av høydehus

Norges Idrettsforbund vurderer om det skal være et unntak fra forbudet mot høydehus på grunn av corona-pandemien.

VIL HA HØYDEHUS: Gjert Ingebrigtsen.

Idrettsstyret diskuterte saken i et ekstraordinært møte onsdag, heter det i en pressemelding.

Gjert Ingebrigtsen ba allerede i mars om et midlertidig unntak fra det særnorske forbudet mot bruk av høydehus.

Corona-pandemien gjør at idrettsutøvere ikke får muligheten til å dra på høydesamlinger utenlands som de gjør til vanlig.

NIF er blant annet kjent med at Friidrettsforbundets landslagslege ønsker at idrettsstyret gir et midlertidig fritak fra forbudet mot simulert høyde så lenge pandemien varer, heter det i pressemeldingen.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll.

Idrettspresident Berit Kjøll uttaler dette:

– NIF har i dag avholdt et ekstraordinært styremøte hvor det ble besluttet å innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg om hvilke eventuelle medisinsk etiske argumenter som finnes for at idrettsstyret bør eller ikke bør vurdere om det kan gis midlertidig dispensasjon fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående koronasituasjonen.

Les også

Datatilsynet gir NIF 2,5 mill. i gebyr etter brudd på personvern: – Svært skjerpende

– Det bes også om en vurdering om pandemien vi nå har opplevd, har gitt oss nye erfaringer og argumenter slik at høydehussaken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021, fortsetter Berit Kjøll.

Forbudt mot høydehus ble vedtatt på idrettstinget i 2003 og gjentatt på idrettstinget i 2015. NIF-styret vil derfor også innhente råd fra sitt lovutvalg om idrettsstyret virkelig har mulighet til å gi en eventuell midlertidig dispensasjon fra et tingvedtatt forbud.

– Jeg synes det er rett og riktig at NIF gjør denne vurderingen nå, sier Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, til VG.

– Vi spilte inn dette i vår, fordi høydetrening er helt nødvendig internasjonale utøvere på mellom- og langdistansene. Det er vanskelig for dem å hevde seg hvis de ikke får denne muligheten.

Hildeskor legger til at Friidrettsforbundet hele tiden har vært mot høydehusforbudet.

– Da saken var oppe igjen i 2015, ble vi stående nærmest alene sammen med skiskyting for forslaget om å fjerne høydehusforbudet. Vi har hele tiden ment at dette har vært en særnorsk vedtak.