Idrettsbyråden om Slåtthaug-forfallet: – Jeg tar det på dypeste alvor

Både garderobebygget og tribunen måtte stenges på grunn av avvik og fare for kollaps. Nå lover byråden å ordne opp.

Idrettsbyråd Endre Tvinnereim sier han er glad forholdene på Slåtthaug ble oppdaget.

– Sånn skal det ikke være og vi må ordne opp i dette. Jeg tar det på dypeste alvor, sier idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

Han snakker om forholdene på Slåtthaug kunstisbane, som BT gjennom en rekke saker har omtalt den siste tiden.

Først ble garderobeanlegget på Slåtthaug stengt på dagen fordi bygget er i så dårlig forfatning at det er farlig å oppholde seg der.

Noen uker senere, torsdag forrige uke, ble også tribunen stengt fordi den er full av mangler.

– Synes du dette er akseptabelt?

– Nei, sånn skal det ikke være. Det må vi ta tak i og det gjør vi nå. Jeg er veldig glad for at dette ble oppdaget, sier Tvinnereim.

Garderobeanlegget på Slåtthaug er i så dårlig forfatning at det er farlig å oppholde seg der.

Tribunen ble ikke regelmessig kontrollert

Som BT tidligere har skrevet har brukere av isbanen meldt inn bekymringer om tilstanden ved både garderobeanlegget og tribunen ved Slåtthaug kunstisbane.

BT har blant annet fått innsyn i en e-post som ble sendt fra banemesteren på Slåtthaug i august 2018. Da purret han på en rekke avviksmeldinger som han mente ikke var tatt tak i, blant annet var han bekymret for setningsskader på garderobebygget.

Han nevnte også en forespørsel om å få tribunen kontrollert. Det ble sannsynligvis ikke gjort, ifølge etatsdirektør Torbjørn Iversen.

Nå har idrettsetaten varslet en intern gjennomgang.

– Vi kommer til å ta en runde på alle idrettsanlegg, sa Iversen til BT forrige uke.

– Vi vil kartlegge og kommer til å gå gjennom rutinene for at dette ikke skal skje igjen. Jeg har tillit til at idrettsetaten håndterer dette, sier Tvinnereim.

Tribunen ved Slåtthaug har råteskader og er ifølge en tilstandsvurdering «full av mangler».

Tvinnereim forteller at gjennomgangen skal gi svar på hvorfor anleggene har havnet i en så dårlig forfatning uten at noe har blitt gjort.

– Fremover er det to ting som er viktig. Det ene er å få denne gjennomgangen på plass, slik at vedlikeholdsbehov blir rapportert, fanget opp og gjort noe med, sier han og fortsetter:

– Det andre er at jeg kommer til å jobbe videre med å finne en god modell for den nye ishallen som skal bygges på Slåtthaug. Jeg skal se på hvor mye finansiering vi trenger, samt hvilken innretning og størrelse hallen skal ha. Dette er et anlegg vi prioriterer høyt, sier han.

– Det er lett å si at dette ikke har vært bra nok

Mikkel Grüner (SV) er leder i utvalg for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune. Han sier utvalget skal på befaring på Slåtthaug 16. mars.

– Vi har lagt vekt på å bli satt inn i saken etter det som har kommet frem i BT. Vi skal forsøke å få med oss mest mulig informasjon.

Men hva som eventuelt kommer ut av befaringen er for tidlig å svare på, sier han.

– Alle er enige om at dette er en uheldig situasjon, men vi må ut og se på anlegget først.

Mikkel Grüner (SV) er leder utvalg for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

– Idrettsetaten skal nå gjennomgå rutinene ved samtlige anlegg. Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er litt sent å gjennomgå rutinene når skaden først har skjedd. Den ansvarlige byrådsavdelingen skulle hatt slike rutiner på plass. Det er lett å si at dette ikke er bra nok.

Til det svarer Tvinnereim følgende:

– Ja, men det er bra at det er blitt fanget opp slik at vi kan gjøre noe med det.