Kunstløp-krasj: Hockeyklubb utestengt i 3 år

En nystartet ishockeyklubb i Oslo er utestengt fra å bruke Sonja Henie ishall ved Frogner stadion i tre år etter angivelig uakseptabel oppførsel og konfrontasjon med kunstløpere.

ADGANG FORBUDT: Sonja Henie ishall ved Frognerparken i Oslo ble klar for bruk for ett år siden. Få måneder senere ble den stengt på grunn av pandemien. Oslo ishockeyklubb er utestengt i tre år etter en hendelse i hallen i slutten av mai.

– Hockey kom inn og tok seg til rette, og bare kastet dem ut, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo idrettskrets.

Det er han som på bakgrunn av dette og vedtak i Oslo idrettskrets styre i juli har gitt Oslo ishockeyklubb beskjed om at de til 2024 er nektet adgang til den nyeste ishallen i hovedstaden, som bærer navnet til en av tidenes største kunstløpstjerner, Sonja Henie. Det er Oslo idrettskrets som forvalter brukstiden i Oslos kommunale idrettsanlegg.

Det Magne Brekke viser til skjedde 27. mai i år.

Oslo ishockeyklubb mente de hadde rett til treningstid til et visst tidspunkt i Sonja Henie ishall. Det krasjet med Oslo idrettslags tildelte tid. Klubbens hovedtrener Veronica Vrtlova var på isen med sine kunstløpere da Oslo ishockeyklubbs styreleder Rolf Kirkvaag jr. gikk inn i hallen og tok kontakt med henne, med ønske om å «dele» tiden på isen mellom hans ishockeygutter og hennes kunstløpjenter.

Samtalen mellom disse og hendelser knyttet til denne, er grunnen til den tre år lange utestengelsen av Oslo ishockeyklubb.

– Hvorfor dette ikke er en solskinnshistorie, skjønner jeg ikke, svarer Rolf Kirkvaag jr. konfrontert med påstandene om at han skal ha opptrådt ufint, slik at de unge kunstløperne og deres trenere skal ha følt seg tvunget til å forlate isen til fordel for Kirkvaags ishockeygutter.

Les også

Landslagsveteran ute i kulda: Idyllisk – men ikke toppidrett

– Jeg gikk inn i hallen og bort til en dame ved vantet. Det var veldig hyggelig. Jeg spurte hvor lang treningstid de hadde. Svaret var tre timer. Jeg spurte om det var mulig å få en halv time, forteller han.

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Oslo kommune sier at de støtter idrettskretsens beslutning.

Styremedlem Harald Lone i Oslo ishockeyklubb sier at klubben stiller seg helt uforstående til grunnlaget for vedtaket.

– Vi har ikke fått mulighet til kontradiksjon, ei heller fått innsikt i saksgang eller dokumentasjon (rapporter fra Oslo Kommune, Bymiljøetaten, og berørte idrettslag), skriver han i en lengre redegjørelse.

Avisa Oslo omtalte saken først.

Etter begjæring om innsyn i Oslo kommunes behandling av saken, har VG fått tilgang til deler av de involverte partenes redegjørelser til Bymiljøetaten. I disse fremkommer det at det har vært konfrontasjoner mellom partene - Oslo ishockeyklubb, driftsansvarlig Oslo skøiteklubb, Bymiljøetaten og Oslo idrettslag - forut for hendelsen 27. mai.

Magne Brekke hevder også at Oslo ishockeyklubb har opptrådt direkte truende «overfor oss», det vil si Oslo idrettskrets og Magne Brekke. Han mener sanksjonen ikke er spesielt streng. Ifølge Oslo ishockeyklubbs styremedlem Harald Lone er imidlertid klubben, med U13-spillere fra i hovedsak Oslos vestkant (ni av 14), oppløst som følge av utestengelsen.

Klubben hadde også til hensikt å etablere en skøyteskole og et seniorlag i 2. divisjon med base i Sonja Henie ishall.

Sonja Henie ishall sto klar til bruk for ett år siden. Den ble bygget for å huse skøyteidretter, og i hvert fall ishockey og kunstløp. Etter utkastelsen av Oslo ishockeyklubb, trener ingen ishockeyspillere i den kommunalt eide arenaen ved Frognerparken.

Magne Brekke understreker at det ikke kom til håndgripeligheter da Oslo ishockeyklubbs styreleder Rolf Kirkvaag jr. på vegne av klubbens U13-lag for gutter - det vil si da 12 år gamle gutter - spurte Oslo idrettslags hovedtrener om å få dele litt av istiden med dem.

PÅ 90-TALLET: Rolf Kirkvaag jr. har vært involvert i norsk ishockey som spiller, trener og leder så å si hele sitt liv. Her som kommentator sammen med tidligere landslagsspiller Åge Ellingsen under VM i 1993.

– Faktum i saken er at de ikke hadde adgang til ishallen den dagen. Den var stengt for ishockey i mai. De hadde ikke noe der å gjøre, sier Magne Brekke.

Sonja Henie ishall ble «egentlig» stengt i april, men etter corona-stengingen tidligere på året, ble åpningstiden utvidet etter gjenåpningen av Oslo. Men ikke for ishockeysporten, som skal ha blitt «tildelt» tid i en annen kommunal ishall - på motsatt side av byen. Oslo ishockeyklubb mener derimot at de, som under vanlige omstendigheter, fortsatt hadde adgang til Sonja Henie ishall.

Rolf Kirkvaag jr. sier «nei», ingen har sett eller hørt noe når det gjelder det påståtte ubehaget han skal ha skapt.

– Nei, ingen. Hverken foreldrene til alle barna, pluss styret som var til stede. Ingen gjorde det. Vi har heller ikke fått noen skriftlig dokumentasjon på det, sier han og sikter til Magne Brekke og «opptøyene han lager».

Nestleder Per Harald Kvernberg i Oslo idrettslag skøyter har en annen versjon, fra sin kone. Hun var til stede den omstridte ettermiddagen 27. mai.

– Det var én mann, som virket å være leder for guttene. Han var ufin, ubehøvlet. Han ropte og skrek på våre folk, og så fikk de slippe til. Vi vek plassen, sier OI-lederen.

Les også

Fjordkraft-ligaen stoppes umiddelbart

Hovedtrener Veronica Vrtlova ledet Oslo idrettslags kunstløptrening på isen gjeldende ettermiddag 27. mai. Hun skriver i en tekstmelding torsdag at hun har fått beskjed om ikke å uttale seg til media angående det som hendte i ishallen. Hun henviser til styreleder Karoline Røed Tønnesen, som bekrefter at det er styret i klubben som har gitt treneren denne beskjeden.

– Vi er ferdig med saken. Vi har ikke noe med den å gjøre, svarer Tønnesen på spørsmål om hvorfor Vrtlova ikke får fortelle sin opplevelse av den omstridte hendelsen.

Tønnesen sier at klubben etter forespørsel fra driftsansvarlige Oslo skøiteklubb leverte en kort, skriftlig redegjørelse.

– Hva som har skjedd i etterkant, vet jeg ikke. Senere, under et is-fordelingsmøte, fikk vi beskjed om at de (Oslo ishockeyklubb) ikke fikk være i hallen (Sonja Henie), sier Karoline Røed Tønnesen.

Kunstløperne i Oslo idrettslag har vanligvis tilhold i Jordal Amfi på østkanten av Oslo.

Norges ishockeyforbunds generalsekretær Ottar Eide har også vært involvert i saken. Han vedgår at den er kinkig, med to fullstendig ulike virkelighetsoppfatninger. Han påpeker imidlertid at forbundets synes det er synd at det nå ikke er ishockeyaktivitet i Oslos nest største bydel, Frogner med nær 60.000 innbyggere, som følge av konflikten og utestengelsen av Oslo ishockeyklubb.

Oslo ishockeyklubbs styre har engasjert advokat, som ifølge styremedlem Harald Lone har frarådet den fra å gå til sivilrettslige skritt mot Oslo idrettskrets og Oslo kommune. I stedet vurderer den å bringe saken inn for Norges idrettsforbunds nylig nedsatte påtalenemnd.

Magne Brekke understreker at Oslo idrettskrets ønsker å legge til rette for et ishockeymiljø på Frogner, spesielt for barn.