Flere idrettskretser skeptiske til MyGame: – Man skal være ekstremt varsom

Oslo idrettskrets markerte tidlig et negativt standpunkt til strømmetjenesten MyGame. Nå tviler flere kretser på konseptet.

INNGIKK AVTALE: Gründer og storeier Harald Strømme i MyGame og fotballpresident Lise Klaveness da «tv-avtalen» for breddeidrett ble gjort kjent i april.

I Trøndelag idrettskrets, som representerer 768 idrettslag, har flere styremedlemmer ytret ønske om at MyGame-avtalen igjen må tas opp til diskusjon i styret.

– Vi er fortsatt generelt skeptiske og urolige. Spørsmålet er om dette er til det beste for barn og ungdom. Barna er jo foreløpig skånet og vi håper at det forblir sånn, sier organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland til VG.

MyGame er en plattform som legger til rette for direktesending av idrettsarrangementer med ungdom ned til 15-årsklassen. VG har gjennom flere artiklerflere artiklerÉn artikkel dokumenterer hvordan en tolvåring som sloss på en MyGame-sendt kamp ble liggende ute på nettet. En annen viser hvordan et håndball- og volleybal-lag ble filmet, med flere spillere under 13, ble filmet og strømmet ved et uhell. vist hvordan spillere som ikke skulle blitt filmet, likevel er streamet og lagret på nett.

Helland opplyser at kretsen klart ser fordelene MyGame kan gi idrettslagene med bedre økonomi, med å gjøre konkurranseidretten tilgjengelig for flere, og at idretten gjennom MyGame kan få bedre kontroll på filming av arrangementer.

– Men Trøndelag Idrettskrets har hele tiden ment at det må være en omvendt godkjenning. Altså at man aktivt må gå inn og si ja til strømming og ikke motsatt, sier Helland.

FJERNET: Dette er en skjermdump av en innebandykamp der noen spillere havnet i en slåsskamp. Opptak av dette lå liggende på TV 2 Play i over en uke før det ble fjernet.

Inger Lilleby Fløgum er leder av Innlandet idrettskrets og mener man skal være ekstremt varsom med filming av barn og unge.

– Vi vet jo at det finnes en del sårbare barn der ute som ikke trenger å bli filmet, ikke minst med tanke på hvor mye mobbing det er, sier hun.

– Kan bli misbrukt

Også Vestland Idrettskrets mener at det må tas en fot i bakken nå.

– Vi må luke vekk de uheldige sidene ved dette. Det må jobbes videre med et vanntett regelverk, sier styreleder Nils R. Sandal – og ser fordelene med «å få større interesse rundt breddeidretten».

– Det er ulike sider ved dette. Men det kan bli misbrukt og det må tas hensyn til alle som har motstand mot å bli filmet. Hvis dette skal gjennomføres, så må det gjøres etter retningslinjer hvor vi ikke risikerer uheldige episoder, legger han til.

Debatten om «MyGame»-plattformen har tiltatt i styrke den siste snaue uken.

Bakteppet er at seks særforbund i norsk idrett inngikk et samarbeid med det delvis TV 2-eide selskapet MyGame om filming og direktedistribusjon av ungdomsidrett over hele landet.

Det gir muligheter for å skape inntekter til klubbene, men enkelthendelser har ført til stor diskusjon om breddeplattformen.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener det er «helt nødvendig at Norges idrettsforbund og MyGame gjør grundige vurderinger og sikrer at alle lover, regler og retningslinjer følges nøye hele tiden».

– Det har allerede vært noen grove eksempler på svikt som det er helt avgjørende at blir stoppet umiddelbart hvis de skal kunne fortsette med slike sendinger. Jeg forutsetter at Norges idrettsforbund går i front på dette og stopper sendingene hvis de ikke er helt trygge på at utøvernes personvern ivaretas, sier hun til VG.

SKEPTISK: Inger Lilleby Fløgum i Innlandet idrettskrets.

Skeptisk

Fløgum i Innlandet Idrettskrets lister opp en rekke ting som ennå fremstår uklart før strømmingen etter planen rulles ut i større skala enn nå:

– Jeg vet jo ikke hvordan lagene blir informert om at kampen vil filmes. Det er jo viktig at det er en aldersgrense på 15 år og at det er mulighet for å reservere seg. Men selv om det er en 15-årskamp, så er det jo ofte spillere som er godt under den alderen der, påpeker hun.

Både MyGame og toppledelsen i Norges Idrettsforbund (NIF) har understreket at man skal kunne reservere seg mot kringkasting uten å oppgi noen grunn.

– Hvordan sikrer man seg mot det? Og hvordan sikrer man seg god nok opplæring til dem som skal starte og stoppe kameraene? Jeg er i utgangspunktet skeptisk til dette, sier Fløgum.

Foten ned i Oslo

Oslo idrettskrets ved generalsekretær Magne Brekke uttalte tidlig at de var skeptiske, og ansvarlig byråd i hovedstaden, Omar Samy Gamal (SV), har satt foten ned for MyGame i Oslo kommune. Han argumenterte blant annet med økt risiko for mobbing og prestasjonspress.

KLAR TALE: Fra Venstre-politiker Hallstein Bjercke, her under en pressekonferanse i Oslo i 2019.

VG har vært i kontakt med alle landets 11 idrettskretser. Flere avventer med å ta klart standpunkt i påvente av å få diskutert det i styret.

Det gjelder Viken, Nordland, Rogaland, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Agder og Møre og Romsdal.

– Men jeg kan si såpass at jeg er svært opptatt av at vi skal beskytte dem som som trenger det. For meg er det ikke nok at et flertall har lyst til å strømme aktiviteten. Det er dem som er i mindretall som trenger den beskyttelsen som vi ansvarlige idrettsledere skal gi, sier Kåre Sæter i Møre og Romsdal.

– Ikke rett frem

Reinert Aarseth i Nordland idrettskrets forteller at han i utgangspunktet synes det er bra at det er et tilbud om å vise både bredde- og toppidrett.

– Men det er noen vær varsom-plakatervær varsom-plakaterVær Varsom-plakaten er en liste over selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert en rekke ganger av organisasjonen Norsk Presseforbund. man skal være oppmerksom på, sier han.

Hans Martin Bærefjell, leder av Vestfold og Telemark idrettskrets, supplerer med dette:

– Det er spennende hvis de får det til innenfor regelverket. Dette blir også en betalingstjeneste slik jeg forstår, så det er også utfordrende i debatten rundt «idretten for alle». Det kan forsterke litt av den biten også, at det koster penger å se barna her også. Det er mange aspekter som man kan problematisere og diskutere, det er ikke rett frem, sier Bærefjell.

OPPTAK: Et volleyball- og håndballag ble filmet mens de trente, varmet opp og tøyet ut. I utgangspunktet var det en håndballkamp på breddenivå som skulle blitt sendt.

Retningslinjnene skal evalueres

Lederen for Norges Idrettsforbunds digital-avdeling Pål K. Rønnevik svarer på vegne av forbundet.

– Vi har respekt for debatten som pågår rundt både strømming generelt og strømmeløsningen spesielt. Det er også naturlig gitt mediefokuset rundt disse sakene de siste ukene. Her er det viktig at NIF bidrar til å opplyse saken og at vi sikrer god informasjon og avklaring knyttet til rammene rundt dette, sier han.

Han påpeker at NIF har etablert «overordnede retningslinjer for strømming i norsk idrett og en digital tjeneste for håndtering av personvernet». Flere av idrettskretsene er bekymret for reservasjonsløsningen, Rønnevik forklarer at de landet på denne etter dialog med Datatilsynet og «andre juridiske eksperter».

– Her har vi etablert en god løsning der den enkelte ikke må oppgi grunn, automatisk reservasjon for personer med beskyttelsesbehov og der det ikke eksponeres hvem som har reservert seg. Dette bidrar til å redusere presset på den enkelte i motsetning ved et aktivt samtykke, sier han.

Avslutningsvis sier han at retningslinjene skal evalueres, og at idrettsstyret har bedt om at saken fremmes på nytt i løpet av første kvartal 2023.