Tvedt slår tilbake mot anklagene: – Jeg er sterkt, sterkt uenig i kritikken

Idrettspresident Tom Tvedt avviser at han og Norges idrettsforbund har sviktet de rene utøverne.

Tom Tvedt og styret i Norges idrettsforbund har møtt massiv kritikk for ikke å være tydelige nok i antidopingspørsmålet.
  • Odd Inge Aas

Torsdag vedtok styret i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) en plan for å ta Russland inn igjen i organisasjonen.

Avgjørelsen ble møtt med massiv kritikk. Også mot Norges idrettsforbund (NIF) har misnøyen haglet de siste dagene. Kritikerne mener styret og president Tom Tvedt var tause og unnvikende i forkant av det viktige WADA-møtet.

NIF får også kritikk for ikke å ha kommet med støtte til Linda Hofstad Helleland. WADAs norske visepresident jobbet mot å lempe på kravene i «veikartet» som russerne måtte innfri for å bli tatt inn i varmen igjen.

I dette intervjuet svarer Tvedt på kritikken.

– Hvorfor kom dere så sent på banen?

– Jeg er uenig i at vi har vært utydelige. I Rio var vi uenige i vedtaket IOC gjorde (om å la russiske utøvere få delta 2016-OL). Vi har stått bak McLaren-rapporten og vært tydelige på å følge veikartet. Vi avventet vedtaket i WADA og prøvde å få ut sakspapirer og dokumenter. Så jobbet administrasjonen et halvt døgn før vi hadde et styremøte. Vedtaket der var krystallklart. Vi har stilt oss 100 prosent bak veikartet. Det har WADA avviket fra nå, og vi sier at vi er uenige i vedtaket som er gjort.

– Men uttalelsen kom etter at avgjørelsen ble tatt. Burde dere ikke vært tydelige før møtet, mens det enda var mulig å påvirke?

– Jeg mener vi har vært tydelige. Vi har stått bak veikartet hele tiden.

Les også

Seks spørsmål og svar: Derfor skaper Russland-comebacket så mye harme

Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) ble tatt inn i varmen i WADA. Det er det mange som reagerer på.

– Kunne gjentatt standpunkt

I dagene frem mot WADA-møtet kom det gjennom flere medieoppslag frem at organisasjonen ville endre kravene til Russland.

– Det er mulig vi kunne gjentatt vårt standpunkt til WADAs opprinnelige veikart tidligere. Det kan jeg erkjenne, men jeg mener likevel at vi har vært tydelige hele veien, sier Tvedt.

– Esten O Sæter skriver i Dagbladet at «toppledelsen i NIF svikter alle de verdiene de sier at de tror på» og «at toppsjefene i NIF har latt dette skje uten noen protest er en skam». Han kaller det et svik som er god nok grunn til å skifte ut deg og styret. Har dere ikke latt en viktig sjanse til tydelighet gå fra dere?

– Det siste styret i NIF gjorde var å levere et stort dokument som går på endring av WADA-koden. Her har vi også fått gehør for mange av våre innspill. Dette serverte vi norsk presse for en måned siden, men ingen var interessert i å skrive om dette. Jeg stiller meg spørsmålet: hvorfor? Jeg er sterkt uenig i de som sier at vi har sviktet våre utøvere, jeg vil heller si tvert om. Jeg tar veldig sterk avstand fra en slik ordbruk, sier Tvedt.

– Men en rekke kommentatorer har kommet med krass kritikk av deg og styret i NIF de siste dagene? Hva er det de ikke har skjønt?

– Som sagt har vi stått bak veikartet og styret kom med en tydelig uttalelse som var enstemmig. Vi er svært aktive i prosessene med endring av WADA-koden. Vi har virkelig vært langt fremme. Jeg er sterkt, sterkt uenig i kritikken.

Vil ikke kritisere IOC

WADA-styret består av seks representanter fra IOC og seks utnevnt av statlige myndigheter. Alle IOCs representanter stemte for å lempe på kravene til russerne. Tvedt vil likevel ikke si at han er bekymret for utviklingen i IOC.

– Jeg oppfatter at det også var folk fra myndighetssiden i WADA som stemte for. NIF-styret har vært tydelig på at vi er uenige i beslutningen.

– Men alle IOCs representanter stemte for å avvike fra veikartet. Er du bekymret?

– Idrettsstyret er helt uenig i vedtaket til WADA-styret.

– NIF er også Norges Olympiske Komité. Hva mener dere om IOCs standpunkt i et så avgjørende spørsmål?

– IOC deler ikke vårt syn, men det gjør heller ikke alle på myndighetssiden. Dette er et styrevedtak i WADA.

Les også

Mannen som avdekket dopingskandalen tror WADA vil angre på gjeninnsettelsen av Russland

Forholdet mellom Linda Hofstad Helleland og Tom Tvedt var dårlig da hun var kulturminister og presset NIF hardt. Nå etterlyser mange at NIF støtter hennes kandidatur i WADA.

Bør NIF støtte Helleland?

Neste år skal WADA velge ny president, denne gang en representant for myndighetssiden. Helleland har sagt at hun gjerne vil ha vervet.

Fredag vedtok styret i NIF støtte til hennes standpunkt mot å ta inn Russland igjen i WADA, men norsk idrett har ikke støttet hennes presidentkandidatur.

– Det står i vårt vedtak at vi gir full støtte til det hun står for her. Så står det tydelig i vedtektene til WADA hvordan de gjør i sine utnevnelsesprosesser.

– Men bør ikke norsk idrett være tydelig i sin støtte?

– Går det an å være mer tydelig enn det som er sagt nå? Nå skal WADA legge opp en prosess fremover.

– Men dere har ikke vært tydelige på at dere støtter hennes kandidatur?

– Jeg har ikke sett at valgprosessen i WADA er i gang ennå.

– Helleland har jo vært veldig tydelig på at hun vil stille?

– Som sagt så er det WADA som skal legge opp en prosess fremover.

– Hva blir veien videre for NIF nå?

– Nå vil idrettsstyret ta et initiativ til et møte med Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge for å diskutere hvordan det statlige antidopingarbeidet kan styrkes gjennom UNESCO-konvensjonen.