Sport

Tom Tvedt godkjente alkoholregning som ikke var i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer

NIF endret reglene i januar, men i mai godkjente Tom Tvedt reiseregninger som ikke fulgte regelverket.

NIF innførte nye retningslinjer i 2017. Likevel godkjente Tom Tvedt alkoholregninger som ikke fulgte reglene.
  • Halvor Ekeland
  • Nicholas Bergh
    Journalist

ULLEVÅL STADION: Onsdag og torsdag har pressen fått innsyn i alle ansatte i Norges Idrettsforbund (NIF) sine reiseregninger de siste årene.

Der har det blant annet kommet frem at NIF brukte 6.000 kroner på nachspiel og kjøpte 75 flasker vin på én middag i 2012.

– Det har vært for enkelt å få refundert alkoholutgifter på NIFs regning, sa kommunikasjonssjef Nils Røine til Aftenposten i går.

Som en følge av at dette har vært for enkelt, besluttet NIF at de måtte ha tydeligere regler for når det kunne drikkes alkohol på NIF sin regning.

De nye retningslinjene sier at alkoholservering må forhåndsgodkjennes, og det må være særskilt grunnlag for at man skal få lov til å drikke alkohol på forbundets regning. Disse reglene trådte i kraft 1. januar 2017.

Her er mailutvekslingen mellom Tom Tvedt og Elisebeth Seeberg i NIF.

Retningslinjene var sendt ut

Den 19. mai mottok Tom Tvedt en mail med emnefelt «Alkohol tillatelse». I mailen står det blant annet:

«Skjønner at det drar ut i tid med nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren. Men det hadde vært fint om Morten, Marit og jeg fikk klarert ut våre reiseregninger fra før sommeren da de bare ligger i systemet og Anita nekter å godkjenne disse.»

NIF var på reise til Special Olympics som ble arrangert i Østerrike 14.–25. mars. Avsender av e-posten var arrangementssjef i idrettsforbundet, Elisabeth Seeberg.

Samme dag godkjenner Tvedt alkoholregningen.

– Det er i utgangspunktet generalsekretæren som skal forhåndsgodkjenne slike ting. Men akkurat i dette tilfellet har presidenten godkjent i ettertid, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.

Dette var altså etter at de nye reglene for forhåndsgodkjenning hadde trådt i kraft. Disse retningslinjene var ifølge Røine sendt ut til de ansatte. Det var daværende generalsekretær, Inge Andersen, som skulle forhåndsgodkjent. Alkoholkvitteringene er datert kun få dager før Andersen formelt gikk av i NIF.

Da Tom Tvedt tok grep, var Øystein Dale konstituert generalsekretær.

– På det tidspunktet var det en spesiell administrativ situasjon i Norges Idrettsforbund. De nye retningslinjene var innført, og dette skulle forhåndsgodkjennes. I dette tilfellet ble det ikke gjort, men det skulle ha vært gjort, sier Tvedt og utdyper:

– Vi hadde med oss samarbeidspartnere og gjester. Det ble servert alkohol, og den tidligere generalsekretæren var ikke til stede. Da jeg godkjente det på særskilt grunnlag, var det fordi det var restriktiv bruk av alkohol innenfor representasjon. Men jeg vil understreke at man i framtiden må ha forholdsgodkjennelse av generalsekretæren.

Les også

– Vi snur på hver eneste krone, og så må vi lese i avisen at idrettsforbundet går i dyre middager der vinen flommer

– Ville blitt godkjent

Fordi alkoholutgiftene ikke var forhåndsgodkjent, gjorde økonomisjefen rett i ikke å betale tilbake reiseregningen, opplyser Røine.

– Det er restriktivt med alkohol nå. Og det må forhåndsgodkjennes. Det ble det ikke gjort her, da må økonomisjefen gripe inn, sier Røine.

Selv om alkoholreglene nå er skjerpet kraftig inn, vil det fortsatt være mulig å drikke alkohol på NIF sin regning. Det gjelder for eksempel i møter med aktuelle samarbeidspartnere eller andre tilfeller. Røine opplyser at dette var en middag med politikere og samarbeidspartnere, noe som gjør at denne regningen kunne vært forhåndsgodkjent.

– Det er et eksempel som jeg tror at vi også i dag ville godkjent svært restriktiv bruk av alkohol, sier Røine.

Den totale regningen på alkohol var på rundt 350 euro (omtrent 3000 kroner). NIF var på reise til Special Olympics. På en avslutningsmiddag for utøvere og støtteapparat ble det ikke drukket alkohol på NIF sin regning.

Les mer om

  1. Tom Tvedt
  2. Norges Idrettsforbund (NIF)
  3. Norges Idrettsforbund
  4. Alkohol