Sport

Tove Paule ut mot kvinneandelen blant idrettstoppene: – NIF må gjøre noe

Norges idrettsforbund er best i verden på kvinnelige styremedlemmer, men dårlig på andre områder som gjelder kvinnerepresentasjon.

Alle ønsker det samme, å få opp kvinneandelen i idretten. F.v. golfpresident Marit, Wiig, styremedlem Vibecke Sørensen i NIF og æresmedlem og tidligere NIF-president Tove Paule.
  • Mette Bugge
    Mette Bugge
    Journalist

Norges idrettsforbund intensiverer jakten på å få kvinner opp og frem.

Ledermøtet i Bodø viet lørdag stor oppmerksomhet til dette temaet.

En undersøkelse viser følgende: I særforbund er det kun 13 prosent kvinner som er presidenter.

Tallet på kvinnelige generalsekretærer er ikke særlig bedre. Der er åtte av ti menn.

– Det har gått tilbake når det gjelder antall kvinnelige presidenter, men det er en fremgang når det gjelder kvinnelige landslagstrenere, sier Kari Fasting, professor emerita ved Norges idrettshøgskole. Hun legger til:

– Da vi gjorde en tilsvarende undersøkelse for ti år siden, var dette tallet åtte prosent kvinner. I dag er det 18 prosent. Vi snakker om det høyeste nivået, og det er også der utfordringen ligger, sier Fasting.

Professoren opplyser at Norge har en stor andel kvinnelige styremedlemmer i særforbund (41 prosent).

– På det området er Norge best i verden, og må også sees i sammenheng med antall kvinner totalt i medlemsmassen.

Blant idrettsforbundets drøye én million medlemmer, er det 40 prosent kvinner.

Les også

Plutselig ble eliteseriekampen avbrutt av dette: – Vi jobber på spreng

Må sette hatten på folk

Fasting har jobbet med slike undersøkelser på kjønn i en årrekke. Hun ser at likestilling ikke kommer av seg selv.

– Særforbund er nødt til å ta tak i dette og plassere hatten på folk. Noen forbund gjør det. Syv særforbund har noen i styret som jobber definert med kjønn og likestilling: Golf, skiskyting, basket, rugby, dykking, studentidrett og luftsport.

Fasting fremhever golf, det eneste forbundet som har alt. Folk i styret, ansatte og en egen faggruppe som jobber dedikert med arbeidsområdet kjønn og likestilling.

Forbundet er dessuten en av de få som har kvinnelig president i Marit Wiig.

– Det vi jobber spesielt med nå er å integrere kvinner og likestilling i alt vi gjør i forbundet, og at begge kjønn skal være opptatt av det. Dette dreier seg om å endre kulturer, holdninger og måter å jobbe på, sier Wiig.

Hun er også leder av Særforbundenes Fellesutvalg (SFF).

Går opp og ned

Tidligere idrettspresident Tove Paule, som har vært til stede på ledermøtet som æresmedlem, konstaterer at andelen kvinner i ledende stillinger og verv har gått tilbake siden hun satt som øverste leder i organisasjonen.

– Vi er tilbake slik situasjonen var da jeg startet i 2007, sier Paule, som ble den første og hittil eneste kvinnen som har vært president i Norges største frivillige organisasjon.

Hun gikk av etter fireårsperioden.

Les også

Kulturministeren om NIFS åpenhetsvedtak: – Dette er en god og klok beslutning

Kvinner må motiveres

Under Paules ledelse ble det en kraftig vekst i antall kvinnelige presidenter.

– Jeg appellerte veldig for å prøve å få kvinner med, og antallet økte. I en periode var vi oppe i 29 prosent presidenter og idrettskretsledere.

– Hvordan skal NIF få til dette i dag?

– Man må hele tiden motivere kvinner og gi bistand. Kvinner kan og vil, men er litt redde for å tørre.

Paule mener at norsk idrett kan dra nytte av at kvinnene tar og får et større ansvar:

– Kvinner og menn er ulike. Kvinner stiller større krav til seg selv. De er ikke noe mindre dyktige enn menn. De er minst like dyktige. Og idretten skiller seg ikke spesielt ut, med tanke på at menn har de øverste posisjonene. Det samme ser man i næringslivet.

– Men hvorfor skal kvinner på død og liv oppfordres til å bli toppsjefer og landslagstrenere?

– I alle settinger er det viktig å ha begge kjønn, fordi vi tenker ulikt. Da blir det utfyllende. Og med det fokuset kulturdepartementet har tatt tak i dette nå, er NIF nødt til å gjøre noe, legger hun til.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk for øvrig nylig ut i VG og kritiserte NIF for å sende kun én kvinne og fire menn på en kommende Kinareise. Selv sendte Kulturdepartementet tre representanter til ledermøtet i Bodø. Alle menn.

Særforbund vil gjerne

NIF har prøvd ulike tiltak for å øke kvinneandelen, men nå forteller rådgiver Håvard B. Øvregård om tall og tiltak fra den ferske undersøkelsen når det gjelder de 44 særforbundene. Oppslutningen har vært 100 prosent.

Les også

«Et sviende nederlag for idrettspresidenten»

Blir flere kvinnelige landslagstrenere

Øvregård opplyser at det NIF ser er at prosentandelen kvinnelige landslagstrenere øker gradvis. Ting blir bedre.

– Ett av funnene viser at det er veldig stor forskjell i kjønnsfordeling blant dem som jobber med sport og de som jobber med administrasjon i særforbund. Hovedtrekket er at det nesten 50–50 menn og kvinner blant dem som jobber med administrative oppgaver, men bare en fjerdedel kvinner er blant dem som jobber med sport.

Øvregård legger til at et mentorprogram for kvinnelige idrettsledere starter opp til høsten. Både de som har lederansvar i idretten, men også noen som er på vei opp, får slik hjelp.

– Idretten har det samme problemet som man har i næringslivet, politiet og mediene for den del, med et sterkt flertall av menn på ledernivå. Men når det gjelder styremedlemmer i idretten, ligger vi på samme nivå som i politikken (kommunestyrer) og vi ligger bedre an enn i næringslivet. Hos oss er det en mye lavere andel kvinner blant ledere enn styremedlemmer.

NIF satte det å få opp kvinneandelen som ett av ni hovedmål på idrettstinget i 2015.

Alle skal med

Idrettspresident Tom Tvedt sier at det er viktig å speile mangfoldet i samfunnet, og det handler også om kjønn.

– Og derfor skal vi engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller. Vi gjør det fordi vi vet at det er viktig å få en enda bedre kjønnsfordeling tvers gjennom norsk idrett, og at det er viktig med kvinner som trenere og med kvinner som ledere. Vi gjør dette fordi vi vil – ikke fordi vi «må».

– Og vi er ikke i mål selv om vi er omtrent på samme nivå når det gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller gjelder andelen kvinnelige ledere som departementene eller direktoratene er, eller at vi ligger langt foran de 200 største børsnoterte selskapene.

Les mer om

  1. Idrett
  2. Tom Tvedt
  3. Kjønn
  4. Sport