Idrettskretser lanserer OL i hele Norge i 2030

Idrettskretsene Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark ønsker å utrede muligheten for å søke om å arrangere OL i Norge i 2030.

Bjørn Dæhlie, her under stafetten under OL på Lillehammer i 1994.
  • 100% Sport

De fire idrettskretsene forteller i en pressemelding at de ønsker å legge frem et forslag på Idrettstinget om å undersøke muligheten for at Norge skal søke om å arrangere OL og Paralympics.

– Idretten er Norges største folkebevegelse, derfor vil vi undersøke muligheten for å arrangere OL/PL. Det betyr at vi ønsker å finne ut om vi kan arrangere et annerledes OL/PL som er på idrettens og folkets premisser. Det er avgjørende at et eventuelt nytt OL/PL i Norge er nøkternt, folkelig og tar hele landet i bruk, sier de fire idrettskretsene Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark i en pressemelding.

Kretsene vil sette sammen et vedtaksforslag, som blir tatt opp på Idrettstinget i mai.

Om det blir stemt gjennom, vil Idrettsstyret nedsette en arbeidsgruppe som skal se på hva som skal til for å arrangere olympiske vinterleker og Paralympics i Norge i 2030.

– Hvis det er mulig å søke om olympiske og paralympiske vinterleker som er nøkternt og folkelig og tar hele landet i bruk, så er 2030 et aktuelt tidspunkt. Det forutsetter at IOC og norsk idrett ønsker vinterleker som er annerledes fra gigantarrangementene de siste årene, sier kretslederne i sin felles uttalelse.

Det er meningen at man i hovedsak skal gjenbruke eksisterende anlegg, men eventuelle investeringer skal komme hele frivilligheten og idretten til gode, i hele landet.

– Et OL for oss er et Ol der hele idretten kan bruke infrastruktur og anlegg etter arrangementet, og det gjelder både sommer. og vinteridretten. Det skal være noe folket kan stille seg bak. På den måten skal hele landet få oppleve sann idrettsglede, heter det.

Planen offentliggjøres rett før onsdagens frist for innsending av forslag til Idrettstinget.

(©NTB)