Langrenn

Arbeidsgruppe foreslår fire konkrete tiltak for å redusere kostnader i Langrenns-Norge

I et halvt år jobbet en langrennskyndig gruppe for å finne kostnadsreduserende tiltak. Til våren kan de bli en realitet.

Torbjørn Skogstad er leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Dermed kan tiltakene tre i kraft allerede fra og med neste vinter. Det ble bestemt på et møte i langrennskomiteen like før jul.

En endelig beslutning rundt tiltakene vil tas når Langrenns-Norge møtes til det årlige vårmøtet i 2020.

Les hele saken med abonnement