Langrenn

Johnsrud Sundby i byggestrid med kommunen

Martin Johnsrud Sundby er i konflikt med Ringsaker kommune om en hyttebygningssak på Sjusjøen. Langrennsstjernen sier det blir nødvendig å teste saken juridisk.

Martin Johnsrud Sundby er i en hyttebygningskonflikt med Ringsaker kommune.
  • NTB

Det skriver Ringsaker Blad og Gudbransdølen Dalingen.

Sakens kjerne er at Sundby har fått tillatelse til å bygge en hytte på Sjusjøen. I slutten av mai fikk 34-åringen tillatelse til å endre hyttas plassering, men 13. juni gjorde kommunen helomvending og trakk tilbake endringstillatelsen.

Årsaken til tilbaketrekkingen var at det ikke var informert tilstrekkelig om en merknad fra eieren av nabotomta.

Les også

Nå har Martin Johnsrud Sundby bestemt seg om fremtiden

Endringen medførte at Sundbys hytte ble stående to meter fra tomtegrensen. Normalt må eier av nabotomta gi samtykke til at byggverk plasseres nærmere enn fire meter fra grensen.

Naboen hadde sendt inn en merknad på flyttingen av hytta, og da saken ble vurdert på nytt, ble endringstillatelsen trukket tilbake. Det er Sundby uenig i.

– Når vi nå får avslag på en feil som er gjort hos dere, blir det nødvendig å teste dette juridisk da avslaget da kun baserer seg på at nabo på bakenforliggende tomt har klaget på sin egen utsikt, skriver langrennsstjernen i et svarbrev til kommunen.

– Avslaget på søknaden kan ikke godkjennes på dette grunnlaget, og jeg må be om en ny vurdering av denne saken. Håper å unngå at dette blir lang sak med juridisk søksmål mot en godkjenning som ble trukket tilbake pga. en feil hos dere, fortsetter han.

Ringsaker kommune har så langt ikke besvart klagen på avslaget, som ble sendt 10. juli.

Les mer om

  1. Martin Johnsrud Sundby
  2. Ringsaker