Urovekkende funn: Skismørere på amatørnivå har helsefarlige fluorverdier

Amatørsmørere har opptil 19 ganger høyere fluorverdier i blodet enn normalbefolkningen. Det viser en større kartlegging utført av Dagbladet.

En undersøkelse utført av Dagbladet viser at amatør-skismørere har helsefarlige flourverdier i blodet.

I samråd med Folkehelseinstituttet og De nasjonale forskningsetiske komiteene har avisen testet fluorinnholdet i blodet til 17 norske amatørsmørere og fem kontrollpersoner.

Resultatene viser at seks av de 17 smørerne ligger over tålegrensen for fluorstoffet PFOA på 9 nanogram per milliliter. Gjennomsnittet i normalbefolkningen ligger på 2,4 ng/ml, mens medianen er på 1,9 ng/ml.

PFOA-verdiene til de 17 smørerne varierer fra 3,8 til 36 ng/ml. Det høyeste resultatet er dermed 19 ganger høyere enn medianen i normalbefolkningen.

– Bekymringsfullt

Blant dem som ligger i øvre sjikt, er Ole-Jørgen Pettersen, som er far til tidligere skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen.

– Min første tanke var at dette ikke er bra. Jeg ser jo at verdiene mine er vesentlig høyere enn referansegruppas. Man behøver ikke være lege for å forstå at fluor i kroppen ikke er bra, så det er klart dette er bekymringsfullt, sier Pettersen til Dagbladet.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan eksponering for PFOA påvirke kolesterolet og leverfunksjonen. Noen av deltagerne i Dagbladets undersøkelse forteller om feber, kvalme, svimmelhet og slitenhet.

Ole-Jørgen Pettersen (til venstre) er far til tidligere langrennsutøver Øystein «Pølsa» Pettersen og er blant skismørerne som har høyere fluorverdier enn normalbefolkningen. Her i samtale med helsekomitéleder James Stove Lorentzen (H) under høringen om ungdomskriminalitet i Oslo rådhus.

Fluorforbud

De deltagende smørerne har smurt med fluor i minst seks år. Testene ble utført i juni og september, noe som er opp mot fem måneder etter at deltagerne sist smurte ski.

I 2017 advarte Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet mot helsefarlig skismøring. Det ble fremhevet at konsentrasjonene av støv og fluorholdige stoffer i forbindelse med skismøring på amatørnivå er sammenlignbare med det som er vist å kunne gi helseplager hos profesjonelle skismørere.

I slutten av 2018 innførte Norges Skiforbund fluorforbud i klassene til og med 16 år.

I 2020 innfører EU et forbud mot å produsere og omsette, men ikke å bruke, fluorstoffet PFOA. Forbudet vil også gjelde i Norge og de øvrige EØS-landene.

(©NTB)