– Vi er størst. Det vi sier har betydelig påvirkning

Trønderkretsene vil ikke svare ja eller nei på om de støtter mistillitsforslaget mot skistyret eller ikke.

Kretsleder i Sør-Trøndelag, Torbjørn Mæhlumsveen, vil gi Skiforbundet tid til å løse hoppkonflikten: – Frem til nå har tanken vært at vi skal gi skiforbundet og de involverte tid og rom til å håndtere saken.

– Da er det noe som helt sikkert må stemmes over. Det er ikke veldig mange måneder siden vi valgte den ledelsen som er nå. Vi har ikke diskutert den tanken i det hele tatt. Jeg føler jeg har brukbar dialog med miljøet i Trøndelag, og har pratet med komitélederne i langrennskomiteen og med lederen i Trønderhopp. Så vidt jeg forstår tror jeg det er ingen som er på det sporet – i hvert fall ikke per nå.

Det sier Torbjørn Mæhlumsveen, leder for Sør-Trøndelag skikrets, til Adresseavisen.

Kretslederen presiserer at han ikke har satt seg inn i hvordan et eventuelt mistillitsforslag skal fremmes og behandles.

13. oktober ble det enstemmig vedtatt i et møte i Akershus skikrets’ langrennskomité, at de vil stille mistillitsforslag mot det sittende skistyret. Bakgrunnen er den betente konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

– Trykker vi på knappen nå, blir det dramatisk. Det vil føre til furore i skiidretten, sa Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus skikrets, til Adresseavisen.

Onsdag skal kretsstyret i Akershus behandle saken. Da blir det avgjort om skikretsen stiller mistillitsforslag eller ikke.

– Bakgrunnen er at denne situasjonen har eskalert og påvirker langrennsmiljøet. Jeg blir ringt opp av klubber og folk som mener noen bør ta tak i det, sier Helland-Hansen.

– Føler oss brukbart informert

Mæhlumsveen vil ikke svare ja eller nei på spørsmål om sørtrønderne støtter mistillitsforslaget eller ikke.

– Det tror jeg vi må ta forbehold om, og behandle i et egnet fora. Det skal ikke jeg forholde meg til alene. Det er viktig å ha respekt for at skiforbundet og bevegelsen er en demokratisk organisasjon, og det er viktig å ha en forankring. Det må vi ta tid til å skaffe oss og bruke tid til å kartlegge hvor vi står. Vi er den største skikretsen, og har betydelig påvirkning. Da er det viktig at vi tenker oss godt om. Men frem til nå har tanken vært at vi skal gi skiforbundet og de involverte tid og rom til å håndtere saken.

Men Mæhlumsveen er ikke enig i at de er for dårlig informert i saken.

– Jeg synes Skiforbundet har vært flinke til å informere kretslederne, og de har invitert til mer kontakt om vi lurer på mer. Vi føler oss brukbart informert, og har fått den infoen vi kan få. Så er det selvfølgelig noe informasjon vi ikke trenger. Jeg så at Akershus er kritisk, men jeg vet ikke helt om jeg kjenner meg igjen i det.

Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus skikrets, sier han blir kontaktet av klubb og personer som mener noen må ta tak i hoppkonflikten. Nå ønsker langrennskomiteen å stille mistillitsforslag mot skistyret.

– Den handlingen får de stå for

Leder for langrennskomiteen i Nord-Trøndelag skikrets, Mari Ann Landsem Melhus, svarer dette på spørsmål om de er enige i kritikken Akershus skikrets kommer med:

– Vi i Nord-Trøndelag har ikke diskutert denne saken formelt i kretsstyret eller langrennskomiteen. Men vi er enige om at dette er en uheldig sak.

– Hva tenker du om at de ønsker å stille mistillitsforslag?

– Jeg tenker at de opplever denne saken som veldig negativ og jeg registrerer at de velger å gå dit at et mistillitsforslag er ønskelig. Den handlingen får de stå for, så får vi se hva som skjer.

Landsem Melhus ønsker ikke å kommentere om hennes skikrets støtter mistillitsforslaget eller ikke.

– Jeg leser det som er blitt skrevet og registrerer det.

Håkon Solvik og Mari Ann Landsem Melhus er ledere for langrennskomiteene i henholdsvis Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skikrets.

Erik Røste har varslet at han skal orientere om saken ganske snart i et internt møte.

– Vi skal få nærmere orientering om saken i et Teams-møte om kort tid.

Hun har ikke mottatt tidspunkt for møtet ennå.

– Jeg kan forstå at folk er utålmodig. Dette er en sak som preger mediebildet hver eneste dag, og det er umulig å ikke se at skiforbundet blir nevnt i negative ordlag.

– Hvordan opplever dere hoppkonflikten?

– Jeg har ikke opplevd at konflikten er et tema i de miljøene jeg vanker i. Jeg har fått med meg saken gjennom media. Nå håper jeg saken blir løst på en best mulig måte mellom de involverte parter i kommende prosesser.

Henviser til styrevedtak

Håkon Solvik er leder for langrennskomiteen i Sør-Trøndelag skikrets. Han ønsker ikke å kommentere nyheten om at tilsvarende komité i Akershus ønsker å stille mistillitsforslag.

Solvik henviser til gjeldende styrevedtak i skikretsen. Fra et møte 5. oktober står blant annet dette i vedtaket:

«... Styret ser med bekymring på saken, men ønsker ikke å gi en uttalelse til saken på nåværende tidspunkt. Styret forventer at Norges Skiforbund håndterer saken på en ryddig og profesjonell måte framover til beste for skiidretten.»

Skipresident Erik Røste møtte ikke opp på høstmøtet i langrenn denne uka. Han prioriterte å være til stede på et ekstraordinære idrettstinget i stedet for.

– Stor forståelse for frustrasjonen

Skipresident Erik Røste ble søndag formiddag konfrontert med Helland-Hansens uttalelser og at langrennskomiteen i Akershus ønsker å stille mistillitsforslag.

Dette svarte Røste til Adresseavisen:

– Denne saken er en stor belastning for hele organisasjonen og vi har stor forståelse for frustrasjonen i Ski-Norge. Det er ingen tvil om at den negative oppmerksomheten den får i media og sosiale medier, gjør tillitsvalgte urolige. Det viktigste nå er at saken så raskt det lar seg gjøre får en avklaring. Det ble som kjent gjennomført drøftingsmøte tidligere denne uka og dialogen fortsetter kommende uke.

– Kretslederne er løpende orientert om det som skjer når det gjelder håndteringen av denne vanskelige personalsaken og kommende uke er det planlagt flere møter for å informere ski-Norge. Vårt fokus er å finne en løsning, men selvsagt lytter vi til de tilbakemeldingene vi får fra egen organisasjon.