Langrenn

Kjent advokat tror Johaug kan bli frifunnet: – Bjørgens forklaring var avgjørende

Motanken Johaug-teamet har levert vil endre premissene for CAS-høringen, sier eksperter.

Therese Johaug må møte i CAS-høring 6. juni. Her avbildes hun på Sognefjellet lørdag.
  • Nicholas Bergh
    Journalist

Tirsdag kom det frem at Therese Johaug motanker dommen på 13 måneder til idrettens voldgiftsrett (CAS).

Det endrer ikke det faktum at Johaug må møte til CAS-høring 6. juni – med deltagelse i Pyeongchang-OL neste år i potten.

Det motanken derimot åpner opp for, er at CAS-høringen kan ende med redusert straff. Det forklarer den kjente idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.

– Jeg går ut fra at de motanker for å sikre at de kan få mildere straff enn 13 måneder. I motsatt tilfelle ville spørsmålet vært om straffen skulle stadfestes eller økes. Det var riktig å motanke for å nå frem med lavere straff eller frifinnelse, sier Kjenner til Aftenposten.

Les mer om Johaug-leirens beslutning her:

Les også

Johaug har levert motanke – går for full frifinnelse

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner tror det finnes en mulighet for at Johaug kan bli frifunnet.

– Mulig med frifinnelse

Uten en motanke ville altså 13 måneder vært det beste Johaug kunne håpet på. Dette er i tråd med alminnelige rettergangsregler, forteller Kjenner.

Idrettsjuristen mener dermed det var naturlig av Johaugs advokat-team å sende inn en motanke. Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson er heller ikke overrasket over tirsdagens utvikling.

– Det er som forventet, vil jeg si. Med den taktikken de la opp fra dag 1, egentlig fra den første pressekonferansen, så er de nesten nødt til å prosedere på at hun handlet uten skyld. Det best tenkelige scenarioet for Johaug er at CAS kommer frem til at hun handlet uten skyld og at hun derfor ikke skal idømmes utestengelse.

Les også

Da det var som mørkest, fant Hoff og Johaug tilbake idrettsgleden

Han er imidlertid usikker på at anken faktisk vil føre frem.

– Hvor realistisk det er at CAS kommer frem til en slik konklusjon, er en annen sak. Jeg tror dette også handler om taktikk. Hvis Johaugs advokat unnlot å prosedere på at hun handlet uten skyld, ville man følt at det er en form for innrømmelse av skyld.

Robin Mackenzie-Robinson er jurist og ekspert på CAS.

Gunnar-Martin Kjenner tror muligheten for at CAS frifinner Johaug er til stede.

– Jeg tror det er mulig, men det er klart det er veldig vanskelig, tatt i betraktning at det skal så uhyre lite til før man kan si at det er ubetydelig skyld. Det inntrykket jeg hadde etter forhandlingen i Oslo, var at Johaug hadde gjort det som gjøres kan, sier Kjenner.

– Bjørgen var avgjørende

Johaug-leiren har hele veien argumentert for at skistjernen brukte salven Trofodermin etter råd fra landslagslegen Fredrik Bendiksen. Et sentralt spørsmål i saken er: Kan Johaug lastes for ikke å ha sjekket salven bedre, eller er hun uten skyld? Eller med andre ord: I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt?

Kjenner ser muligheten for at CAS vil godta Johaugs argument. Idrettsjuristen legger nemlig stor vekt på vitneforklaringen til Marit Bjørgen under høringen i regi av Norges Idrettsforbunds domsutvalg i januar. Bjørgen sa at «hun hadde gjort det samme» som Johaug, og at hun også hadde «full tillit» til Fredrik Bendiksen.

– Det avgjørende var vitneforklaringen til Bjørgen. Hun uttalte at hun hadde gjort akkurat det samme i en tilsvarende situasjon. Når Bjørgen, med hennes posisjon i skimiljøet, og hennes status som en ordentlig, omsorgsfull og forsiktig person, sier hun hadde gjort det samme, kan ikke Johaug bebreides, sier Kjenner.

– Så Bjørgens vitneforklaring er avgjørende for hvordan du ser saken?

– Det var en veldig god vitneforklaring, som talte sterkt for ubetydelig eller ingen skyld. En person som Marit Bjørgen ville altså gjort det samme. Aktsomhetsvurderinger tar utgangspunkt i hvorvidt det er avvik fra hvordan omtenksomme personer hadde handlet.

Les også

Johaug vil unngå stress og får bruke tolk i CAS-høringen

Her ankommer Marit Bjørgen dopinghøringen til Therese Johaug på Ullevaal stadion i januar.

– Forsøk på å dreie saken

Marit Bjørgen skal ikke vitne under CAS-høringen i Lausanne. Bjørgens vitneforklaring i Oslo kan likevel spille inn i CAS sin vurdering, nærmere bestemt rundt det svært avgjørende spørsmålet om aktsomhet.

Domsutvalget i Norges idrettsforbund konkluderte med at Johaug hadde «utvist slik ubetydelig skyld» at 13 måneder var riktig. Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse.

Les også

Johaug om støtten i den tunge perioden: – Jeg blir veldig rørt når jeg tenker på det

7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder. Det er imidlertid fortsatt ikke kjent hvilke aspekter ved dommen FIS setter spørsmålstegn ved. FIS ønsket ikke å kommentere detaljene i anken da Aftenposten tok kontakt tirsdag.

Therese Johaug trener videre – i håp om å rekke OL i Pyeongchang. Dersom CAS-høringen ender med at straffen forlenges til mer enn 15 måneder, får ikke Johaug delta i OL. Her er 28-åringen under en treningsøkt på Sognefjellet i helgen.

I pressemeldingen fra 7. mars skrev FIS at 13-månedersstraffen var «i det lavere sjiktet av rimelige sanksjoner». Det kan tyde på at det er straffeutmålingen FIS overprøver, og ikke selve skyldspørsmålet.

Ifølge Robin Mackenzie-Robinson kan Johaug-leirens anke være et forsøk på å dreie saken mot skyldspørsmålet, og ikke bare straffeutmålingen.

– Overhodet ikke å bebreide

Tidligere tirsdag forklarte Johaugs advokat Christian B. Hjort at motanken innebærer at full frifinnelse fortsatt er målet.

– CAS ville uansett måtte ta stilling til graden av skyld for å mene noe om lengden på utelukkelsen. Derfor vil vi i vår motanke hevde det som har vært vår prinsipale anførsel hele tiden – at hun overhodet ikke er å bebreide i denne saken, sa Hjort til NTB.

Les mer om

  1. Therese Johaug